Przyszłość profesji finansowej: badanie AICPA & CIMA wskazuje na głęboki podział wśród specjalistów ds. finansów  

Role związane z tworzeniem wartości i zrównoważonym rozwojem zyskają na znaczeniu, rekompensując utratę stanowisk spoza zakresu partnerstwa biznesowego na rzecz automatyzacji.

AICPA & CIMA opublikowały raport: Re-defining Finance for a Sustainable World, najnowszą iterację programu badawczego Future of Finance. Ten szeroko zakrojony globalny program badawczy rozpoczęty w 2019 r., któremu towarzyszyła publikacja raportu Re-inventing Finance for a Digital World, bada przyszłość i ekosystem profesji finansowo-księgowej, definiując podstawowe umiejętności, kompetencje i wiedzę, które są niezbędnymi czynnikami sukcesu w stale zmieniającym się świecie biznesu.

Badanie zidentyfikowało wyraźny podział między specjalistami ds. rachunkowości i finansów, którzy pełnią rolę partnerów biznesowych, a tymi, którzy nie pełnią takiej roli. Spośród około 60% specjalistów, biorących udział w badaniu i utożsamiających się z rolą partnera biznesowego z zakresu finansów, 84% jest bardzo optymistycznie nastawionych do przyszłości swojej profesji. Natomiast wśród 40% specjalistów, którzy nie uważają się za partnerów biznesowych, tylko 15% wyraziło taki optymizm. Istnieje także istotna różnica w podejściu do automatyzacji: 92% specjalistów ds. rachunkowości i finansów na stanowiskach niezwiązanych z partnerstwem biznesowym obawia się, że ich role zostaną zautomatyzowane, w porównaniu do 67% respondentów na stanowiskach związanych z partnerstwem biznesowym.

W raporcie Re-defining Finance for a Sustainable World podkreślono, że rachunkowość i finanse diametralnie się zmieniają, odchodząc od tradycyjnego, opartego na sztywnych zasadach podejścia, w kierunku bardziej włączającego, ekspansywnego sposobu myślenia i tworzenia wartości, które w lepszym stopniu dostosowane są do wyzwań rzeczywistości i przyszłości. Oto inne kluczowe wnioski z raportu:

  • Trzech na pięciu (61%) specjalistów ds. rachunkowości i finansów twierdzi, że ESG staje się coraz ważniejsze w kontekście modelu biznesowego ich organizacji.
  • Od 2018 r. wzrosła rola, jaką finansiści odgrywają w biznesie; postrzeganie wnoszonej przez nich wartości obejmuje takie obszary jak efektywność kosztowa (wzrost o 19%), dostarczanie analiz i spostrzeżeń (wzrost o 11%), rzetelność sprawozdawczości (wzrost o 9%), kontrola i ryzyko (wzrost o 7%), optymalizacja kapitału (wzrost o 7%) oraz partnerstwo i wsparcie decyzyjne (wzrost o 6%).

W ramach globalnego programu Future of Finance, który rozpoczął się jeszcze przed pandemią, AICPA & CIMA zidentyfikowały również cztery kluczowe zmiany redefiniujące przyszłość profesji finansowo-księgowej:

  • Wyraźna ewolucja zakresu obowiązków obejmowanych w ramach zespołów finansowych w celu uwzględnienia wymogów ESG i zrównoważonego rozwoju.
  • Przyspieszenie wdrażania technologii w celu przejścia przez zespoły finansowe od przetwarzania transakcyjnego do automatyzacji.
  • Coraz większy nacisk na tworzenie wartości dodanej w celu przekształcenia modeli biznesowych dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu.
  • Większe zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie partnerstwa biznesowego oraz zdolności związane z wykorzystywaniem danych i analiz w połączeniu z wiedzą biznesową w celu poprawy strategicznego podejmowania decyzji i zwiększania wydajności biznesowej.

– Nasz raport Re-defining Finance for a Sustainable World dowodzi, że strategiczna wartość zespołów finansowych i księgowych w biznesie jest coraz większa i to jest dobra wiadomość dla profesji finansowej – podkreśla Andrew Harding FCMA, CGMA, Chief Executive – Management Accounting, AICPA & CIMA. – Postępy w zakresie sztucznej inteligencji, wnioski z pandemii COVID-19 i radzenie sobie z niepewnością ekonomiczną oznaczają, że zrozumienie operacji, strategii finansowej i umiejętność partnerstwa biznesowego są obecnie niezbędnymi kompetencjami w nowoczesnych zespołach finansowych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na podejmowanie decyzji w oparciu o dane i zrównoważone modele biznesowe zapotrzebowanie na zespoły finansowe tworzące strategiczną wartość będzie rosło.

Ciągłe rozszerzanie roli zespołów finansowych i księgowych wymaga od nich rozwijania umiejętności partnerstwa biznesowego i oznacza odejście od tradycyjnego zakresu obowiązków związanych z raportowaniem i kontrolą na rzecz wykorzystywania zarówno danych finansowych, jak i niefinansowych do wpływania na procesy decyzyjne o długoterminowym horyzoncie czasowym. 62% specjalistów ds. rachunkowości i finansów podkreśla, że wciąż jest to obszar, który wymaga zaadresowania i zwiększenia ich wiedzy biznesowej oraz nabycia umiejętności przywódczych.

Dodatkowe informacje

Wyniki badania Re-defining Finance for a Sustainable World pochodzą z trzech etapów badań, w których wzięło udział ponad 2 900 specjalistów ds. finansów z ponad 2 000 organizacji w 68 krajach, reprezentujących sektor publiczny, organizacje non-profit i 21 branż sektora prywatnego. Badanie prowadzono od lutego 2022 do lipca 2023 r.

Celem podjęcia się przeprowadzenia tego ważnego dla profesji i świata biznesu badania było:

  • zrozumienie przyszłych potrzeb przedsiębiorstw i pracodawców na całym świecie w zakresie zrównoważonej przyszłości;
  • uzyskanie wglądu w funkcję finansową z perspektywy rzeczywistości nastawionej na zrównoważony rozwój;
  • zrozumienie, w jaki sposób kształtują się nowe umiejętności i podejścia w tym kontekście;
  • wskazanie, jakie może to mieć konsekwencje dla kompetencji specjalistów ds. finansów i rachunkowości zarządczej.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*