AI w BI – obszar (w Polsce) mało znany, ale pożądany

Firma Clouds On Mars opublikowała wyniki sondażu pod nazwą: „AI w BI – wykorzystanie sztucznej inteligencji w narzędziach analitycznych w Polsce 2018”. Pomimo iż 87% ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja jest rzeczywistą praktyką w świecie Business Intelligence, to aż 58% z nich przyznaje, że nie wie, czy stosowanie AI w BI jest praktyką biznesową jego firmy.  

Sztuczna inteligencja w ostatnich latach coraz intensywniej wzbogaca obszar Business Intelligence. Wykorzystują to firmy głównie z takich branż jak: handlowa, finansowa, czy usługowa, najwięcej korzyści upatrując w predykcji, wykrywaniu nadużyć, czy analizie churnu. Kto może, ten spieszy się, by ogromny potencjał AI wdrożyć właśnie w BI i być o przysłowiowy krok przed konkurencją w diagnozowaniu rynku i własnego biznesu.

Spory deficyt wiedzy

58% ankietowanych w sondażu (w większości dyrektorów z obszaru IT) przyznała, że nie wie, czy narzędzia analityczne w ich firmie posiadają elementy AI. Jest to wynik, który już na początku zwraca naszą uwagę swoją wysoką wartością negatywną.

Ten deklarowany brak wiedzy menedżerów może wynikać z kilku czynników – komentuje Dominik Kaczmarek, wiceprezes Clouds On Mars – Za najważniejsze uznałbym dość powierzchowne informacje o sztucznej inteligencji, które dominują w części mediów i w Internecie. Są to najczęściej komunikaty o potencjalnym zagrożeniu dla rynku pracy, czy wręcz katastroficzne wizje świata opanowanego przez AI, która wymknęła się spod kontroli człowieka. Odbiorcy takich komunikatów rzadko zadają sobie trud ich weryfikacji i nie korzystają z możliwości oferowanych przez AI, które już teraz są w zasięgu ich ręki i które coraz częściej wykorzystują ich biznesowi konkurenci. W naszej firmie praktycznie każdy z takich elementów staramy się skutecznie urealniać i wskazywać na konkretne wartości sztucznej inteligencji, zwłaszcza w analityce biznesowej. 

Bariery dla AI w BI

Ankietowani pytani o bariery jakie dostrzegają w swoich firmach dla wykorzystania AI w BI wskazywali najczęściej na trzy elementy: nieuporządkowane dane w firmie (29%), ograniczenia budżetowe (20%) oraz brak zrozumienia potrzeby wśród kierownictwa firmy (19%).

Jakość danych i sztuczna inteligencja muszą iść ramię w ramię, w przeciwnym razie Business Intelligence nie przyniesie tych korzyści, których oczekuje każdy użytkownik tych narzędzi. Myślę, że trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie: budowanie BI z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w oparciu o słabej jakości dane po prostu mija się z celem. Pamiętajmy jednak, że ogromna korzyść wypływająca z dobrze wykorzystanego potencjału „AI w BI” warta jest tego, by podjąć się uporządkowania danych w organizacji, choćby to było duże wyzwanie.

Potencjał AI w BI

Wielu ankietowanych niezależnie od aktualnego stanu analityki biznesowej w ich firmach, wyraźnie dostrzega potencjał i potrzebę wykorzystania AI w BI. Najczęściej wskazywane elementy, które badani menedżerowie chcieliby móc wykorzystać w swoich firmach to: analiza predykcyjna (20%), wykrywanie i analizowanie nadużyć (14%), rekomendacja produktu (12%) oraz analiza churnu (12%).

Powyższe wskazania są zbieżne z naszymi dotychczasowymi obserwacjami oraz z praktyką, w zakresie której pomagamy klientom – tłumaczy Dominik Kaczmarek – Myślę, że wynik ten jest również bardzo charakterystyczny dla branż, które w sposób spontaniczny odpowiedziały na zaproszenie do udziału w badaniu, a są to w największym stopniu: handel, usługi oraz finanse i ubezpieczenia. W każdej z tych branż sztuczna inteligencja posiada ogromny potencjał wsparcia dla narzędzi Business Intelligence, a elementy najczęściej wskazywane przez ankietowanych rzeczywiście niosą w sobie ogromny potencjał biznesowy.

Dominik Kaczmarek z Clouds On Mars mówi, że dzięki AI wykrywanie nadużyć w wielu firmach staje się nie tylko możliwe, ale często niemal błyskawiczne, automatyczne. Również szacowanie potencjału biznesowego klientów odbywa się w sposób nieporównywalnie szybszy i dokładniejszy, niż dotychczas. Wsparcie AI w zakresie analizy zachowań i przyzwyczajeń konsumenckich połączone z rekomendowaniem im określonych produktów okazuje się jednym z najchętniej wykorzystywanych rozwiązań w branży handlowej, czy finansowej, podobnie jak boty w zakresie komunikacji z klientem. Możliwość przewidywania odchodzenia poszczególnych klientów (analiza churnu) z upodobaniem i z dobrymi rezultatami wykorzystywana jest choćby przez branżę ubezpieczeniową i finansową.

Kliknij w infografikę, jeśli chcesz powiększyć:

Sondaż został przeprowadzony w lipcu i sierpniu 2018 r. Ankietę wypełniło 62 osoby, głównie CIO i CDO z dużych i średnich firm. Ankietowani na większość pytań mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Wyniki zostały opracowane przez Clouds On Mars w narzędziu Microsoft Power BI.

Przeczytaj także:

Analityka w Polsce: poziom średni, wyzwania wyraźne

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*