Aukcje 5G zostaną unieważnione?

Ogłoszone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) aukcje na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, umożliwiających rozwój sieci 5G, zostały zawieszone ze skutkiem od 31 marca 2020 r. na czas trwania epidemii COVID-19. Poinformował o tym Prezes UKE 16 marca, odwołując się do regulacji tarczy antykryzysowej przewidujących zawieszenie biegu terminów prowadzonych postępowań.

Niemal dwa tygodnie później Ministerstwo Cyfryzacji (MC) opublikowało na swojej stronie internetowej nieoczekiwany komunikat sugerujący, że aukcje zostaną unieważnione. Powodem miały być wątpliwości formalne dotyczące zawieszenia aukcji, mogące skutkować postępowaniami sądowymi i znacznym opóźnieniem we wdrożeniu 5G (zawieszenie aukcji miało bowiem skutek wsteczny i obejmowało okres, w którym operatorzy podejmowali czynności w ramach postępowania – niektórzy zdążyli nawet złożyć oferty wstępne). Ministerstwo nie przekazało jednak żadnych szczegółowych informacji na temat unieważnienia aukcji, w tym podstawy tego unieważnienia.

Takie informacje znalazły się natomiast w projekcie tzw. tarczy 3.0, którą w czasie, gdy powstaje ten artykuł, rozpatruje Senat. Projekt ten zakłada uzupełnienie warunków rezerwacji częstotliwości o dodatkowy element dotyczący wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa:

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalone przez Prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), po zasięgnięciu opinii Kolegium, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 695), jeżeli rezerwacja jest dokonywana po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2.

W planowanej nowelizacji tarczy antykryzysowej (Tarcza 3.0) zakłada się przy tym, że jeśli w aukcji nie określono tego elementu, powinna ona zostać z urzędu unieważniona.

Trudno nie zauważyć rozbieżności między stanowiskami MC i UKE – zwłaszcza że 29 kwietnia na stronie Urzędu opublikowano stanowisko Prezesa UKE, zgodnie z którym aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Wymogi te były zresztą, zgodnie z komunikatem, konsultowane z MC – minister miał stwierdzić, że wystarczające są wymogi ustanowione w Prawie telekomunikacyjnym oraz rozporządzeniach wydanych na jego podstawie.

Praktyczne skutki – opóźnienie 5G w Polsce?

W tym stanie rzeczy istnieją spore wątpliwości, czy nowe aukcje zostaną ogłoszone i rozstrzygnięte wystarczająco szybko, aby udało się dotrzymać terminu wyznaczonego w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (do końca 2020 r.) na uruchomienie sieci 5G w przynajmniej jednym dużym mieście w krajach członkowskich. Nie ma przy tym jednak pewności, czy wskazane w Agendzie terminy nie ulegną zmianie z uwagi na pandemię COVID-19.

Niezależnie od tego operatorzy będą musieli wziąć pod uwagę nowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa, których kształt nie został jeszcze sprecyzowany. Od ich brzmienia może zależeć planowany model wdrożenia sieci 5G, szczególnie jeśli chodzi o urządzenia czy oprogramowanie, które zamierzali wykorzystać operatorzy.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że spore wątpliwości budziło potencjalne wykluczenie Huawei z udziału w budowie 5G w Polsce – ostatecznie jednak na ten krok nie zdecydowało się ani MC w rozporządzeniu dotyczącym sieci 5G, ani UKE w warunkach aukcji. Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte, znów otworzą taką możliwość.

Trzeba też zaakcentować, że projektowany przepis zakłada uszczegółowienie wymogów w zakresie cyberbezpieczeń- stwa przez Prezesa UKE po konsultacji z Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Ustanowione na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym, w skład którego wchodzi m.in. premier oraz ministrowie właściwi ds. wewnętrznych, ds. informatyzacji, ds. zagranicznych oraz minister obrony narodowej. Kolegium jest uprawnione do wyrażania opinii m.in. w sprawach stosowania konkretnych urządzeń informatycznych lub oprogramowania, przy czym dotychczas żadna taka opinia nie została opublikowana.

Mając to na uwadze, można stwierdzić, że projektowana zmiana może nie tylko przynieść formalną podstawę do unieważnienia prowadzonej aukcji, ale również stworzyć możliwość ustanowienia dodatkowych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na obecnym etapie trudno jednak przewidzieć, jaki kształt wymogi te przyjmą, a także czy doprowadzą do wykluczenia konkretnych rozwiązań, urządzeń bądź podwykonawców. Wcześniejsze deklaracje MC i UKE mogą się wkrótce zdezaktualizować – zostanie to przesądzone po ogłoszeniu nowej aukcji na częstotliwości 5G.

Powyższy artykuł pochodzi z newlettera publikowanego przez Kancelarię Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy. Cały numer majowy można pobrać klikając w okładkę obok. Jeśli chcecie Państwo otrzymywać newsletter regularnie, należy skontaktować się z Kancelarią z użyciem emaila: marketing@traple.pl 

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*