Chcesz być liderem – działaj jak startup

Innowacyjność nie polega na inwestowaniu w najnowsze technologie, ale jest przede wszystkim kwestią tworzenia nowych modeli biznesowych i pomysłów, które stwarzają możliwości rozwoju. KPMG zidentyfikowało 9 kluczowych cech, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu organizacji w erze cyfrowej. Na tak konkurencyjnym rynku globalnym, organizacje z obszaru technologii, mediów i telekomunikacji muszą myśleć, inwestować i działać jak startupy.

W oparciu o badanie rynku, KPMG opracowało listę 9 cech, które są kluczowe dla organizacji dążących do pozycji lidera w sektorze TMT. Ramy te identyfikują obecne niedociągnięcia, które stoją na przeszkodzie do bycia liderem oraz wskazują właściwe działania, aby stać się jednym z nich.

 

Dominujące przedsiębiorstwa to te, które, mają silną wizję i jasną strategię. Ich pracownicy są bardziej zaangażowani, a ich klienci bardziej lojalni, co pozwala im podejmować większe ryzyko i dążyć do realizacji ich wizji. Na konkurencyjnym, globalnym rynku TMT organizacje muszą myśleć, inwestować i działać bardziej jak startupy. Ponadto organizacje nie mogą czekać na pojawienie się nowych możliwości z zewnątrz, ale samodzielnie inicjować i tworzyć możliwości rozwoju swojej organizacji. 

Kultura przedsiębiorczości nie jest czymś, co można stworzyć ad hoc. Nie jest też przede wszystkim budowana poprzez akwizycje i uruchamianie nowych startupów. Trzeba zapewnić odpowiednie warunki, aby pracownicy i firmy mogły się rozwijać. Musi opierać się na jasno zakomunikowanej strategii, która umożliwia jednostkom i zespołom działania kreatywne, podejmowanie ryzyka i szybkie dostosowanie do zmieniającego się otoczenia mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Wiodące na rynku organizacje mają świadomość, że innowacyjność nie polega tylko na inwestowaniu w najnowsze technologie. To tworzenie nowych modeli biznesowych i pomysłów, które stwarzają możliwości rozwoju. Firmy te mają tendencje do przyjmowania dużo bardziej strategicznego podejścia do sposobu, w jaki wdrażają i zachęcają do innowacji w całej organizacji oraz do poszukiwania nowych partnerów i możliwości współpracy. Dostosowują swoje inwestycje w innowacje do swojej wizji rozwoju, aby osiągać strategie, które generują nową wartość i napędzają przyszły wzrost.

Wyjątkowe doświadczenia klientów (ang. Customer Experience – CX) są w centrum uwagi liderów sektora TMT. Organizacje te nieustannie starają się angażować swoich klientów, budując zaufanie, lojalność, reputację marki, a w ostatecznym rozrachunku – przychody i udział w rynku. Organizacje, które oferują wyjątkowe doświadczenia klientów mają tendencje do przewidywania i szybkiego dostosowywania się do nowych trendów konsumenckich, wzmacniając w ten sposób więź z klientami.

Organizacje zbudowały solidne fundamenty dla sukcesu poprzez kultywowanie czterech krytycznych zdolności. Po pierwsze, troska o doskonałość na wszystkich szczeblach organizacji i przejmowanie tzw. lepszych praktyk. Po drugie, skupienie się na angażowaniu, wzmacnianiu pozycji i stwarzaniu nowych możliwości swoim pracownikom – budowa tzw. Employee Experience. Po trzecie, ścisłe zarządzanie Customer Experience poprzez zintegrowane działania marketingowe, sprzedażowe i serwisowe. A także poprzez zapewnienie środków finansowych na prawdziwą transformację, a nie tylko stopniową poprawę, poprzez jasną, wiarygodną dla CFO, opartą na danych wiedzę na temat ekonomii doświadczenia klienta (CX) mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce. 

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*