Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report

15 marca 2017

Dyrektorzy ds. cyberbezpieczeństwa ujawniają poziom strat związanych z włamaniami do systemów IT. 

Według najnowszego raportu Cisco® ACR (Annual Cybersecurity Report), ponad jedna trzecia firm, których system bezpieczeństwa w 2016 roku został naruszony, odnotowała straty w istotnych obszarach działalności (możliwości biznesowe, klienci, obroty) sięgające powyżej 20%.

W rezultacie, 90% zaatakowanych firm zdecydowało się na modernizację procesów biznesowych i wdrożenie nowych technologii bezpieczeństwa przez separację funkcji związanych z utrzymywaniem systemu IT i zapewnianiem jego bezpieczeństwa (38%), zwiększenie liczby szkoleń z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników firmy (38%) oraz wdrożenie narzędzi i technik ograniczających ryzyko zagrożeń (37%).

Raport Cisco został opracowany m.in. na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 3000 dyrektorów ds. bezpieczeństwa (Chief Security Officer) oraz innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo procesów biznesowych w firmach z 13 krajów, które zostały ujęte w publikacji Security Capabilities Benchmark Study, będącej elementem raportu Cisco ACR.

 10. edycja rocznego raportu Cisco o cyberbezpieczeństwie

W tegorocznym raporcie Cisco po raz dziesiąty prezentuje wyzwania i możliwości, jakie stoją przed zespołami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo systemów IT na całym świecie w obliczu nieustannej ewolucji zagrożeń i zmieniających się metod ataków.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wciąż podkreślają, że największymi barierami w zwiększeniu jego poziomu są: ograniczony budżet, problemy z kompatybilnością systemów, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Innym ważnym problemem jest rosnący poziom złożoności systemów bezpieczeństwa. 65% ankietowanych firm przyznaje, że wykorzystuje od 6 do ponad 50 różnych produktów zapewniających bezpieczeństwo, co zwiększa potencjalne ryzyko pojawienia się luk w efektywności systemów zabezpieczeń.

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie Cisco ACR, cyberprzestępcy powrócili do klasycznych metod ataków wykorzystujących takie mechanizmy jak adware lub spam – w tym ostatnim przypadku na poziomie niespotykanym od 2010 roku.

Spam ma obecnie 65-procentowy udział we wszystkich przesyłanych wiadomościach, z czego 8-10% to wiadomości zawierające złośliwe treści. Globalny poziom spamu często rozpowszechnianego przez duże sieci botnet wciąż rośnie. W obliczu tych masowych ataków, krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa ma możliwość pomiaru efektywności systemów zabezpieczeń.

Cisco śledzi postępy w zmniejszeniu czasu wykrycia zagrożeń (Time To Detection – TTD), czyli okresu od momentu włamania do systemu IT z wykorzystaniem nowego, nieznanego wcześniej zagrożenia, do jego detekcji. Skrócenie czasu wykrycia ma krytyczne znaczenie dla ograniczenia pola działania cyberprzestępców i zminimalizowania szkód poniesionych w wyniku udanego ataku. Technologie opracowane przez Cisco pozwoliły zmniejszyć czas wykrycia ze średnio 14 godzin na początku 2016 roku do 6 godzin w drugiej połowie 2016. Liczby te są oparte na danych telemetrycznych z systemów bezpieczeństwa Cisco zainstalowanych na całym świecie.

Biznesowe koszty cyberataków: utrata klientów, spadek obrotów

Raport Cisco ACR 2017 prezentuje potencjalne szkody finansowe na jakie narażone są firmy – od dużych korporacji po małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak wynika z analiz, udane włamania do ponad 50% z nich zostały upublicznione. Największe szkody odnotowano w systemach operacyjnych i finansowych, a następnie dotyczyły one spadku reputacji marki oraz utraty klientów.

Dla firm, które padły ofiarą ataku, największe odnotowane szkody to:

 • 22% firm utraciło klientów — 40% z nich straciło ponad 20% istniejącej bazy klientów.
 • 29% firm odnotowało spadek przychodów, z czego 38% na poziomie przekraczającym 20%.
 • 23% firm uważa, że udane włamania ograniczyły możliwości rozwoju biznesu, a 42% z nich szacuje stratę w potencjalnych dochodach na ponad 20%.

Aktywność hakerów i ich nowe  „modele biznesowe”

W 2016 roku model działania cyberprzestępców stał się bardziej „korporacyjny”. Dynamiczne zmiany technologiczne i postępująca digitalizacja otworzyły przed atakującymi nowe możliwości. Choć cyberprzestępcy wciąż posługują się klasycznymi technikami ataku, jednocześnie zaczynają wykorzystywać nowe, oparte na znajomości korporacyjnej struktury zarządzania systemami IT.

 • Nowe metody ataków wykorzystują modele hierarchii występujące w firmach: w niektórych atakach wykorzystywani są tzw. brokerzy („bramki”), którzy służą jako element pośredni ułatwiający dostęp do systemu i maskujący szkodliwą aktywność. Po włamaniu do systemów wykorzystywanych przez niektórych pracowników, cyberprzestępcy mogą próbować rozszerzyć pole działania i atakować inne zasoby firmy unikając wykrycia ich aktywności.
 • Możliwości i ryzyko związane z wykorzystaniem chmury: 27% aplikacji chmurowych wykorzystywanych przez pracowników, które mają zwiększyć efektywność ich pracy i umożliwić wykorzystanie nowych możliwości rozwoju biznesu, uznawanych jest za narzędzia o wysokim poziomie ryzyka, stwarzające poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmowego systemu IT.
 • Klasyczny adware – oprogramowanie, które bez pozwolenia użytkownika importuje treści reklamowe lub inne – wciąż jest efektywną metodą ataków, wykorzystaną do wprowadzenia szkodliwych kodów w 75% badanych przez Cisco przedsiębiorstw.
 • Pozytywną wiadomością jest spadek wykorzystania gotowych zestawów eksploitów, takich jak zneutralizowane w 2016 Angler, Nuclear i Neutrino, ale niestety wielu mniejszych graczy na rynku cyberprzestępczym pracuje nad wypełnieniem tej luki.

Dbaj o bezpieczeństwo biznesu i zachowaj czujność

Z raportu Cisco ACR 2017 wynika, że jedynie 56% alarmów dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa zostało przeanalizowanych, a mniej niż połowa z tych, które świadczyły o realnym zagrożeniu spowodowała reakcję i podjęcie działań naprawczych. Specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo, choć są przekonani o skuteczności swoich narzędzi, to muszą rozwiązywać skomplikowane problemy borykając się jednocześnie z brakiem dostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników, co opóźnia skuteczną reakcję. To powoduje, że cyberprzestępcy próbują wykorzystać pozostawiony im na działanie czas.

Cisco radzi, jakie kroki należy podjąć by zapobiegać, wykrywać i minimalizować skutki oraz ryzyko ataków:

 • Bezpieczeństwo jako priorytet działalności biznesowej: kadra kierownicza firm musi uznać, że bezpieczeństwo ma znaczenie krytyczne; należy zadbać o popularyzację wiedzy w tym zakresie wśród pracowników oraz zapewnić finansowanie bezpieczeństwa na priorytetowym poziomie.
 • Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa: niezbędny jest regularny przegląd stosowanych praktyk bezpieczeństwa, aktualizowanie oprogramowania oraz mechanizmów kontroli dostępu do sieci, aplikacji, funkcji systemu i danych.
 • Testowanie efektywności systemu bezpieczeństwa: Należy zdefiniować metody pomiaru parametrów związanych z bezpieczeństwem, aby uzyskać jasne wyniki dające możliwość oceny poziomu bezpieczeństwa i ulepszenia stosowanych praktyk.
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa: Integracja i automatyzacja powinny być na czele listy kryteriów modernizacji systemu zabezpieczeń pod kątem zwiększenia widoczności zagrożeń, ułatwienia współpracy między różnymi jego elementami oraz zmniejszenia czasu niezbędnego do detekcji i przeciwdziałania atakom. Jedynie wtedy zespoły specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo będą mogły skoncentrować się na analizie i przeciwdziałaniu skutkom rzeczywistych zagrożeń.

Cisco Annual Cybersecurity Report – 10 lat analiz i płynących z nich wniosków

Od czasu, gdy w 2007 roku opublikowany został pierwszy Cisco Annual Security Report, problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów IT zmieniły się radykalnie. Technologie wykorzystywane przez hakerów stały się bardziej efektywne, a systemy obronne bardziej zaawansowane, jednak podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa pozostają niezmiennie istotne.

 • W 2007 roku, raport ACR informował, że celem ataków są aplikacje webowe i biznesowe, często atakowane przy wykorzystaniu metod socjo-inżynieryjnych lub infekowania komputerów wykorzystywanych przez użytkowników mających dostęp do firmowych zasobów. W 2017 roku, zwiększyło się zainteresowanie hakerów aplikacjami działającymi w chmurze, a także próbami ataku za pomocą masowo rozsyłanego szkodliwego spamu.
 • 10 lat temu odnotowano wzrost liczby ataków oraz zysków, jakie czerpią z nich cyberprzestępcy. Obecnie w szarej strefie ekonomicznej funkcjonuje cyberprzestępczy biznes, a dostęp do niego dla potencjalnych klientów jest względnie łatwy. Żeby zostać hakerem nie trzeba być wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie zabezpieczeń, praktycznie każdy może łatwo kupić gotowe zestawy eksploitów umożliwiających przeprowadzenie skutecznych ataków.
 • W 2007 roku, liczba nowych luk zarejestrowanych przez Cisco IntelliShield Security Alerts wyniosła 4773, co było zgodne z danymi National Vulnerability Database. W 2017 roku liczba luk ujawnionych przez producentów oprogramowania w porównywalnym okresie czasu wzrosła o 33% (6380). Sądzimy, że wzrost ten jest związany z rosnącą powierzchnią ataków i większą aktywnością cyberprzestępców, ale też większą świadomością dotyczącą znaczenia bezpieczeństwa.
 • W 2007 roku Cisco doradzało specjalistom ds. bezpieczeństwa, by podeszli do problemów w sposób holistyczny i spróbowali zintegrować narzędzia, procesy i polityki, a także edukować użytkowników i partnerów by zadbali o ochronę wykorzystywanych systemów. Firmy już wtedy zaczęły poszukiwać dostawców, którzy mogliby zaoferować kompleksowe rozwiązania, najczęściej na próżno, bo z reguły oferowano im rozwiązania punktowe. W 2017 roku, CSO wciąż borykają się z problemami stwarzanymi przez skomplikowane systemy bezpieczeństwa składające się z wielu różnych produktów. Cisco chce to zmienić prezentując architektoniczne podejście do bezpieczeństwa, które umożliwia użytkownikom lepsze wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w systemy zabezpieczeń, a jednocześnie zwiększenie ich efektywności i zmniejszenie poziomu ich skomplikowania.

O raporcie

Cisco Annual Cybersecurity Report, opublikowany już po raz dziesiąty, analizuje najnowsze wyniki badań zagrożeń oparte na danych zebranych przez ekspertów ds. bezpieczeństwa pracujących w Cisco i prezentuje trendy dotyczące systemów bezpieczeństwa. W najnowszym raporcie przedstawiono również kluczowe wnioski płynące z trzeciego badania ankietowego Cisco Security Capabilities Benchmark Study (SCBS), które miało na celu analizę w jaki sposób specjaliści ds. bezpieczeństwa postrzegają jego stan w firmach dla których pracują.

Ilustracja: Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*