Co zrobić, aby polska szkoła odpowiadała na wyzwania współczesności

Fundacja EdTech Poland, promująca rozwiązania edukacyjne budujące tzw. kompetencje przyszłości, prezentuje rekomendacje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Znajdujemy się w historycznym momencie dla edukacji w Polsce. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) obecny rząd będzie mógł wesprzeć cyfrową transformację szkół, pozyskując innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nauczycieli i uczniów oraz inwestując w szkolną infrastrukturę informatyczną. Ta bezprecedensowa inwestycja może napędzić reformy, które przeniosą polskie szkoły na nowy etap rozwoju, zwiększając tym samym zwrot z inwestycji w edukację – wskazuje Rafał Lew-Starowicz, wiceprezes Fundacji EdTech.

 Eksperci fundacji podkreślają, że aby to się stało, konieczne jest stworzenie ekosystemu, w którym uczeń zajmuje centralne miejsce, mogąc rozwijać się w nowoczesnym środowisku edukacyjnym. Istotne będzie także pełne zaimplementowanie rozwiązań wskazanych w Planie działania Komisji Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027.

W ramach fundacji EdTech Poland przyglądamy się systemowi edukacji w Polsce już od czterech lat. Łączymy ekspertów zarówno z branży edukacyjnej, jak i biznesu. Sądzę, że to daje nam mandat do przedstawienia rekomendacji, które mogą stanowić impuls do tego, aby polski system edukacji podążał w kierunku oczekiwanym przez uczniów i nauczycieli, jak i odpowiadającym wyzwaniom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy – dodaje Mateusz Rybiński, prezes Fundacji EdTech.

 Rekomendacje Fundacji EdTech Poland

Aby mieć zdrowy ekosystem uczenia się, potrzebujemy:

 • skoncentrowanej na uczniu i ukierunkowanej na przyszłość wizji edukacji,
 • równych i dostępnych dla wszystkich możliwości kształcenia,
 • zróżnicowanej, specjalistycznej i kreatywnej siły roboczej,
 • elastycznych, bezpiecznych i bogatych w dane systemów cyfrowych,
 • dobrej jakości i zrównoważonej infrastruktury,
 • standardów świadomych i elastycznych ścieżek uczenia się,
 • zaufanych form akredytacji i walidacji osiągnięć.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, rekomendujemy:

 • Ewaluację stanu edukacji informatycznej (wdrożenia podstawy programowej, dostępu do nauczycieli, osób dbających o aspekty techniczne i podjęcia koniecznych działań) i zasobów dostępnych w szkołach, włączając działania podjęte przez organy prowadzące szkoły.
 • Pilne wprowadzenie kształcenia przyszłych nauczycieli na uczelniach w oparciu o narzędzia, którymi będą się posługiwać w szkołach (druk 3D, roboty, nauka programowania, e-materiały, laptopy, monitory interaktywne, platformy chmurowe, administrowanie pracy w szkole za pomocą platform chmurowych itp.).
 • Dalsze zapełnianie tzw. “białych plam” w szkołach poprzez dokończenie tworzenia infrastruktury sieciowej wewnątrz placówek edukacyjnych w oparciu o każdorazowy audyt potrzeb danej placówki.
 • Kontynuację ministerialnego projektu “Laboratoria Przyszłości” także w szkołach ponadpodstawowych, w tym aktualizację katalogu podstawowego o narzędzia specjalistyczne potrzebne do kształcenia w szkołach branżowych i technikach.
 • Implementację przepisów Ustawy Prawa Oświatowego w zakresie kształcenia dotyczącego zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. Mowa m.in. o promowaniu krytycznego myślenia, weryfikacji informacji, zapobiegania cyberagresji oraz uzależnieniom, znajomości prawa i zasad aktywności w internecie.
 • Umożliwienie szkołom dostępu do aplikacji i pomocy dydaktycznych według potrzeb, a nie w formie odgórnych decyzji. Ułatwienie zakupu licencji na rozwiązania i treści w formie subskrypcji.
 • Uwzględnienie chmury edukacyjnej do pracy i zarządzania urządzeniami dostępnymi w szkołach wraz z zapewnieniem odpowiednich szkoleń z tego zakresu.
 • Utworzenie zespół ekspertów do ewaluacji materiałów dydaktycznych w szkołach.
 • Wprowadzenie powszechnej dwujęzyczności umożliwiającej sprawne komunikowanie się w j. angielskim w środowisku cyfrowym.
 • Jasny podział kompetencji instytucji takich jak Centrum GovTech, NASK, IBE, ORE, CIE, MC, MEN w zakresie transformacji cyfrowej szkół.
 • Kompatybilność programów unijnych, w tym działań na rzecz cyfryzacji realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych z polityką administracji rządowej.
 • Zapewnienie wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli informatyki, w tym w ramach studiów podyplomowych dla osób, które chcą uczyć tego przedmiotu.
 • Wprowadzenie systemu cyfrowego oceniania osiągnięć i dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*