Coaching w pracy — to ma sens!

Umiejętność efektywnego zarządzania własnym rozwojem zawodowym jest elementem sukcesu. Coraz większą popularność zyskuje coaching w miejscu pracy, stanowiący nie tylko narzędzie doskonalenia umiejętności zawodowych, ale również ścieżkę rozwoju osobistego.

Na czym polega istota coachingu w kontekście zawodowym? Dlaczego warto inwestować w tę formę wsparcia? Sprawdź, jakie korzyści coaching w pracy może przynieść zarówno jednostkom, jak i całym zespołom.

Jakie zalety ma coaching w pracy?

Coaching w pracy to praktyka rozwoju zawodowego przynosząca korzyści pracownikom i całym organizacjom.

Coach działa na zlecenie przedsiębiorstwa, współpracując w kierunku osiągnięcia celów zbieżnych z celami strategicznymi organizacji. Czasami firma ma coacha wewnętrznego, który regularnie zajmuje się pracą z zespołem i jej poszczególnymi członkami. Utworzenie stanowiska coacha wynika z przekonania, że przynosi on korzyści, umożliwiając pracownikom łatwiejszy i szybszy dostęp do usług coachingowych. Często osoba pełniąca funkcję coacha wewnętrznego jest pracownikiem organizacji na innym stanowisku. Ważne jest jednak, by coach wewnętrzny nie prowadził procesu rozwojowego ze swoimi podwładnymi. Mimo korzyści tego podejścia należy pamiętać o ograniczeniu obiektywizmu. Jednak efektywność pracy zazwyczaj rośnie w wyniku skutecznego coachingu. Poprawa umiejętności, zwiększenie samoświadomości i lepsze radzenie sobie z wyzwaniami pracowników przekładają się na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Pozytywny wpływ na rozwój pracownika

Pozytywny wpływ coachingu na rozwój pracownika jest niezaprzeczalny. Coaching jest spersonalizowanym podejściem, czyli dostosowanym do konkretnych potrzeb i celów pracownika. Trener identyfikuje mocne strony osoby, z którą pracuje, obszary do poprawy oraz cele zawodowe i dostosowuje strategie rozwoju do indywidualnych oczekiwań.

Podczas sesji coachingowych pracownicy mają możliwość zastanowienia się na tym, co potrafią, jak się zachowują i jakie są ich cele zawodowe. Coaching pomaga zwiększyć samoświadomość, a to jest początek drogi do skutecznego rozwoju zawodowego.

Dowiedz się więcej o szkoleniu: Coaching i mentoring menedżerski

Coaching wspiera pracowników w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. Pomaga opracować strategię rozwiązania problemów, radzenia sobie ze stresem oraz skuteczniejszego zarządzania trudnościami, które mogą wystąpić w miejscu pracy.

Jedną z głównych zalet coachingu jest skupienie się na rozwoju konkretnych umiejętności i kompetencji pracownika. Poprzez indywidualne sesje coachingowe pracownik może zdobyć nowe umiejętności, doskonalić te już posiadane i skuteczniej realizować swoje zadania. Indywidualne sesje coachingowe mogą zwiększyć motywację pracownika. Poprzez określenie klarownych celów i ścieżki rozwoju pracownicy zyskują większą motywację do osiągania sukcesów, a to wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie w pracę.

Coaching może również rozwijać umiejętności interpersonalne pracownika. Poprzez analizę stylów komunikacji, rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych czy doskonalenie zdolności do konstruktywnego dialogu przyczynia się do poprawy relacji między pracownikami.

Poprawa relacji w zespole

Praca z coachem w firmie skupia się nie tylko na rozwoju indywidualnym pracowników, ale także na budowaniu trwałych i inspirujących relacji między członkami zespołu.

Coaching umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Trener pomaga opanować skuteczne sposoby przekazywania informacji, a to przekłada się na efektywną komunikację w zespole. Pomaga zrozumieć i docenić różnice w stylach pracy, podejściach czy preferencjach komunikacyjnych. Trener wspiera zespół w budowaniu atmosfery szacunku i zrozumienia dla różnorodności, ale także dostarcza narzędzi i umiejętności niezbędnych do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Pracownicy uczą się skutecznej komunikacji, radzenia sobie z różnicami zdań i konstruktywnego podejścia do trudnych sytuacji.

Coach wspiera pracowników w budowaniu zaufania między sobą poprzez rozwijanie umiejętności otwartej komunikacji, współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów. Podczas sesji coachingowych pracownicy uczą się skupiania na wspólnych celach i wartościach, na ustalaniu wspólnych priorytetów i lepszej koordynacji działań dla celów zespołowych.

Poprawa efektywności pracy i wyników zespołu

Coaching ma znaczący wpływ na poprawę efektywności pracy oraz osiąganie lepszych wyników przez zespół między innymi dlatego, że skupia się na identyfikowaniu celów indywidualnych pracowników i całego zespołu.

Podczas sesji coachingowych pracownicy zdobywają nowe umiejętności i doskonalą istniejące, co wpływa na zwiększenie kompetencji całego zespołu. Coach jednocześnie dostosowuje program rozwoju do potrzeb grupy, wspiera pracowników w efektywnym zarządzaniu czasem i zadaniami, a dzięki temu pracownicy zdobywają umiejętność skutecznego podziału obowiązków.

Coaching — gdzie zdobyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności?

Dowiedz się więcej o programie rozwojowym: Akademia rozwoju mentoring i coaching

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego zespołu chciałby wpływać korzystnie na pracę zespołu i jego poszczególnych członków, w zdobyciu umiejętności pomaga szkolenie z zakresu coachingu i mentoringu menedżerskiego. Jest ono skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności menedżerskich uczestników z naciskiem na świadome stosowanie różnych stylów zarządzania. Uczestnicy uczą się, jak wpływać na swoich podwładnych, dostosowując swój styl zarządzania do aktualnych potrzeb i sytuacji, a także przechodzą od tradycyjnego, nakazowego podejścia do bardziej otwartego, pytającego i partycypującego.

Źródło: Certes

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*