Cyfrowa transformacja – integralną częścią strategii biznesowej w 36% największych polskich firm

W 56 proc. przypadków, projekty cyfrowej transformacji mają najwyższy lub wysoki priorytet dla strategii polskich przedsiębiorstw. Co więcej, w co trzeciej badanej firmie liderem cyfrowej transformacji jest przedstawiciel ścisłego zarządu firmy. Wyniki badania „Liderzy cyfryzacji” realizowanego przez Microsoft i CIONET wyraźnie pokazują, że cyfrowa transformacja jest już integralnym elementem ogólnej strategii biznesowej polskich firm i inicjatywą priorytetową dla całego przedsiębiorstwa.

36 proc. firm biorących udział w naszym badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. Dzisiaj już nikt nie zadaje sobie pytania o sens cyfryzacji, ale o jej tempo i skalę. Cyfrowa transformacja jest warunkiem skutecznego konkurowania, a przecież nikt z polskich przedsiębiorców nie chce oglądać pięt uciekającej konkurencji.” – podkreśla Magda Taczanowska, Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Kluczowe wyniki badania „Liderzy cyfryzacji”:

  • 82 proc. polskich menedżerów przyznaje, że rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu.
  • Dla 53 proc. uczestników badania chmura obliczeniowa stanowi najważniejszą technologię wspierającą optymalizację działania.
  • 36 proc. firm ma zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy.
  • 93 proc. firm dział IT pełni wiodącą rolę we wdrażaniu strategii cyfryzacji, choć rola samego działu w organizacji zmienia się – nie ma już podziału na IT i biznes.

Cyfrowa transformacja opiera się na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych w obsłudze wszystkich procesów przedsiębiorstwa – sprzedaży, obsługi klientów, produkcji, finansów, dystrybucji i wielu innych. Ta fundamentalna zmiana jest możliwa przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolności do przetwarzania gigantycznych zasobów informacji.

„W najkrótszym ujęciu cyfrowa transformacja to przenoszenie coraz większej ilości procesów do rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, informatycznych” – mówi Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter Cars S.A., największego dystrybutora części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfryzacja jest obecnie plasowana na szczycie strategicznych tematów podejmowanych przez przedsiębiorstwa niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Ponad 1/3 firm uczestniczących w badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. Opiera się ona na czterech kluczowych filarach: zaangażowaniu klientów w różnych kanałach komunikacji, wsparciu pracowników w cyfrowym środowisku pracy, optymalizacji procesów biznesowych oraz transformacji produktów i modeli działania.

Budowanie zaangażowania klientów

„Cyfryzacja przenika obecnie każdy element działalności biznesowej. Jednak to budowanie relacji z klientami zostało uznane za priorytet przez większość badanych menedżerów. Wśród najważniejszych technologii temu służących, 82% decydentów wskazało na zaawanasowaną analitykę i zarządzanie danymi. Opinie te potwierdzają, że paliwem cyfryzacji są dane. Kluczowe znaczenie ma ich wykorzystanie w ramach kompleksowego systemu zarządzani firmą opartego na cyfrowej technologii” – mówi Magda Taczanowska, Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft.

Polscy menedżerowie przyznają, że w centrum zainteresowania jest klient – zapewnienie mu pozytywnego doświadczenia i pozyskanie lojalności stało się fundamentem sukcesu biznesowego. Wśród czterech filarów cyfrowej transformacji to właśnie zdobycie zaangażowania klientów było wymieniane jako najważniejsze. Zainspirowani pracownicy, optymalizacja działania i transformacja produktów to obszary, które są podporządkowane temu celowi.

„Bez wątpienia paliwem cyfryzacji są dane, tym bardziej że ich ilość rośnie lawinowo. Stanowią one bardzo cenny zasób w rękach banków, ale żeby ten skarb wykorzystać, by dane monetyzować potrzebne są rozwiązania pozwalające na spięcie w całość wszystkich elementów w organizacji” – przyznaje Adam Marciniak, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO BP.

Niemal ¾ respondentów przyznało, że omnichannel, czyli konieczność dotarcia do odbiorców wszystkimi kanałami kontaktu jest chlebem powszednim interdyscyplinarnych zespołów, w których specjaliści IT odgrywają ogromną rolę. Dla 2/3 przedsiębiorstw coraz ważniejsze stają się systemy CRM nowej generacji, w których łączą się procesy sprzedaży, marketingu i doświadczeń klientów (customer experience).

Zainspirowani pracownicy

Cyfrowa transformacja niesie także nową wizję idealnego pracownika. W ponad 80 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to jedna z najważniejszych inicjatyw w ramach dokonywanych przemian. Wśród kluczowych cech liderów cyfrowej transformacji nie znajdują się jedynie kompetencje, ale również takie wartości, jak otwartość, akceptacja zmian, ciekawość świata, odwaga i chęć uczenia się. Posiadanie konkretnych wąskich umiejętności technologicznych nie jest już atutem, ponieważ w ciągu krótkiego czasu tego rodzaju kompetencje mogą okazać się nieprzydatne.

„[…] W firmie trzeba tak ustawić procesy, systemy premiowe, raportowanie rentowności, żeby żaden pracownik nie poczuł się zagrożony. Nie wolno doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy związani ze sprzedażą w tradycyjnych sklepach zaczną postrzegać e-commerce jako konkurencję, która odbiera im klientów. Kluczowe jest odpowiednie komunikowanie zmian związanych z CT oraz budowanie akceptacji i zaangażowania pracowników w nowe projekty” – dodaje Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu LPP.

Optymalizacja procesów biznesowych

Zdaniem aż 84 proc. uczestników badania automatyzacja procesów zbierania i przetwarzania danych jest jedną z najważniejszych technologii wspierających optymalizację działania firm. W dalszej kolejności wskazywano na technologie chmurowe (53 proc.), wykorzystanie samouczących się algorytmów i uczenie maszynowe (50 proc.), systemy ERP (29 proc.) oraz wykorzystanie robotów (26 proc.).

„Bardzo istotna jest analityka, która podpowiada, w jaki sposób optymalnie obsłużyć klienta. Łączymy ją z działaniami operacyjnymi, jak procesy call center, mailingi, i zaczyna działać automatyka, która tworzy nadzorowane procesy, co znacząco podnosi jakość oferowanych usług. Każda optymalizacja musi mieć na celu właściwą obsługę klienta i przekonanie go do oferowanych przez nas usług” – Łukasz Wrona, Dyrektor Działu IT, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, Grupa Kaczmarski.

Nowe modele działania

Polscy menedżerowie są zgodni, że funkcjonujemy w otoczeniu rynkowym, gdzie modele biznesowe ulegają ciągłej zmianie i skraca się tempo wprowadzania nowych produktów na rynek. Dla 86 proc. respondentów zwinny (agile) proces rozwijania produktów jest najważniejszym narzędziem w procesie ich transformacji.

Dzięki integracji własnych produktów i usług z aplikacjami i danymi, firmy mogą rozszerzyć pole wykorzystania produktów – tego typu model działania wybiera 43 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem. Nowy poziom konkurencyjnej walki i potrzeba ciągłego wyścigu z czasem wymuszają także zmianę sposobu działania: współpracę z partnerami technologicznymi i wspólne poszukiwanie innowacyjnych technologii, które pozwalają na wykreowanie nowych rynków zbytu.

Co więcej, rozwój nowych modeli biznesowych, produktów i usług, w tym m.in. współpraca z fintechami i startupami jest najważniejszą inicjatywą w procesie cyfrowej transformacji dla 62 proc. polskich top managerów biorących udział w badaniu.

„Cały czas eksperymentujemy z wieloma nowymi technologiami, a od ubiegłego roku mamy własny start-up, nowocześnie zaprojektowaną smartshoppingową platformę goodie. Korzystamy w niej z platformy Microsoft Azure, rozwijamy bardzo mocny silnik rekomendacyjny i testujemy liczne nowe komponenty, w tym funkcjonalność rozpoznawania obrazu” – przyznaje Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Badanie Liderzy Cyfryzacji było realizowane przez CIONET na zlecenie polskiego oddziału Microsoft w czerwcu 2017 roku wśród przedstawicieli zarządów największych polskich przedsiębiorstw.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*