Czy systemy ERP można wdrożyć sprawnie i szybko?

Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) odgrywają fundamentalną rolę we współczesnym biznesie, umożliwiając organizacjom integrację i optymalizację kluczowych, wewnętrznych procesów. Jednakże, pomimo niezaprzeczalnych korzyści płynących z implementacji systemów ERP, przedsiębiorstwa często stają przed wątpliwościami i pytaniami związanymi z czasochłonnością i złożonością wdrożenia. W związku z tym pojawia się zasadnicze pytanie: czy możliwe jest sprawne wdrożenie systemu ERP, nie narażając przy tym organizacji na chaos i nadmierne koszty?

O systemie ERP

System ERP, czyli system planowania zasobów przedsiębiorstwa, stanowi kluczową metodę zarządzania zasobami w firmie. Rozwiązanie to obejmuje szeroki zakres działalności w ramach biznesu, tj. dotyczy finansów, zarządzania personelem, magazynami, łańcuchem dostaw. Ważną cechą systemu jest umożliwienie integracji różnych modułów w taki sposób, który pozwoliłby im na wzajemne uzupełnianie się i efektywną współpracę.

Główne cele systemu ERP:

 • efektywne zarządzanie finansami,
 • automatyzacja wielu procesów, w tym logistycznych i sprzedażowych,
 • organizacja i kategoryzacja dużych wolumenów danych,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia strat i błędów,
 • wsparcie w zarządzaniu różnorodnymi działami firmy,
 • możliwość natychmiastowego lokalizowania produktów w magazynie,
 • monitorowanie obrotu magazynowego,
 • przyspieszenie procesu kompletacji zamówień,
 • reagowanie na aktualne trendy rynkowe,
 • prognozowanie i ustalanie nowych celów sprzedażowych.

Szybko i sprawnie?

Tak, systemy ERP można wdrożyć sprawnie i szybko. Należy jednak pamiętać, że proces ten wymaga starannego planowania, odpowiedniego zarządzania projektem, zaangażowania zespołu oraz wykorzystania nowoczesnych metodyk wdrożeniowych. 

Jak wynika z badań Roberta Austina i Richarda Nolana z Harvard Business School — wdrożenia ERP mają większe szanse powodzenia, jeśli zostaną potraktowane nie jako projekt informatyczny, ale jako nowe przedsięwzięcie biznesowe. Etapowe wdrażanie, stopniowe inwestowanie, uwzględnianie ryzyka, dbanie o zespół oraz zachowanie elastyczności może zwiększyć powodzenie projektu.[1]

Inne źródła[2] wskazują, że ewentualne problemy z wdrożeniem ERP wynikają z dwóch podstawowych aspektów:

 1. Organizacje nie uczą się na błędach,
 2. Organizacje wdrażające systemy ERP nie dzielą projektów na mniejsze (prostsze) i większe (trudniejsze), które zwykle wymagają większej uwagi i ostrożności. Zła interpretacja i nieodpowiednia organizacja pracy zespołu „spala” na starcie cały proces wdrożeniowy.

Jak wdrożyć system ERP?

Krok 1: wybór odpowiedniego systemu

Wybór systemu, który najlepiej pasuje do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa, jest fundamentalnym krokiem każdego zainteresowanego wdrożeniem przedsiębiorstwa. Dlatego też zastanów się, czego potrzebuje Twoja organizacja, przed jakimi wyzwaniami stoi, co jest jej głównym celem i jakie kroki podejmuje konkurencja?

Krok 2: wybór odpowiednik metodyk 

Metodyki agile i lean w zarządzaniu projektem wdrożeniowym pozwalają na elastyczne i iteracyjne podejście, umożliwiając szybsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań i szybsze osiąganie widocznych rezultatów. Przeanalizuj więc dostępne metodyki i wybierz tę, która najlepiej sprawdzi się w Twoim zespole.

Krok 3: zaplanowanie całego procesu

Wdrożenie systemu ERP wymaga planu, a sam harmonogram powinien uwzględniać wszystkie niezbędne etapy, związane ze szkoleniem, monitoringiem, analizami i audytem. Warto przy tym wyodrębnić najbardziej krytyczne obszary, co pozwoli nie tylko zmniejszyć dodatkowe koszty, ale także będzie fundamentem generowania dalszych korzyści i rozwoju systemu.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia dostawców systemów ERP oraz konsultantów specjalizujących się we wdrożeniach może znacznie przyspieszyć proces i zmniejszyć ryzyko błędów. Badania wskazują[3], że audytorzy mogą przyczynić się do sukcesu projektów wdrożeniowych. Aby uniknąć kosztownych błędów, audytorzy powinni działać proaktywnie. Dodatkowo nie powinni sugerować się samą technologią, zachowując przy tym świadomość, że wdrożenie nowych systemów zawsze wiąże się z wyzwaniami. Rozwijanie kompetencji w tym zakresie i nadzorowanie wdrażania przez cały ten czas pozwala zachować obiektywizm i kontrolę.

Krok 4: szkolenie i wsparcie 

Inwestycja w szkolenia i wsparcie od początkowych etapów projektu zapewnia, że zespół będzie gotowy do efektywnego wykorzystania systemu – i to od dnia jego uruchomienia.

Krok 5: stopniowe poznawanie funkcjonalności

Pamiętaj – nie porywaj się z motyką na słońce. Na początku kluczowe jest skupienie się na wykorzystaniu standardowych funkcjonalności systemu ERP, tak aby skrócić czas wdrożenia i zmniejszyć koszty projektu.

Sprawne i szybkie wdrożenie systemu ERP jest możliwe, ale wymaga strategicznego podejścia, dokładnego planowania i zaangażowania zarówno zespołu projektowego, jak i całej organizacji. Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego systemu, efektywne zarządzanie projektem, wykorzystanie zwinnych metodyk oraz skupienie się na szkoleniu i wsparciu użytkowników.

[1] Cliffe, S. (1999). ERP implementation. Harvard business review, 77(1), 16-17.
[2] Shanks, G. (2000). A model of ERP project implementation. Journal of Information Technology, 15(4), 289-303.
[3] Glover, S. M., Prawitt, D. F., & Romney, M. B. (1999). Implementing ERP. Internal Auditor, 56(1), 40-46.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*