Dane na zdrowie

Rozwiązania optymalizujące pracę szpitali powinny być śledzone w Polsce z zapartym tchem – zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, nasze społeczeństwo należy do grupy najszybciej starzejących się w Europie. To przekłada się na rosnące wyzwania dla systemu ochrony zdrowia – z jednej strony oznacza to więcej pacjentów wymagających opieki geriatrycznej, a z drugiej uwidaczniające się problemy związane z niedoborem kadry medycznej. Czy cyfryzacja może być odpowiedzią na bolączki sektora zdrowia?

W obliczu wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną i niedoborami lekarzy, Erasmus MC, jeden z najlepszych szpitali uniwersyteckich w Europie, podjął współpracę z SAS i Microsoft, której celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na analityce danych. Usprawnią one zarządzanie placówkami medycznymi, automatyzując część procesów związanych m.in. z szacowaniem okresu rekonwalescencji pacjentów po operacjach onkologicznych.

AI pomoże pacjentom

Wykorzystanie potencjału zaawansowanych narzędzi analitycznych może pomóc w odpowiedzi na te wyzwania.  Taki jest właśnie cel współpracy SAS i Microsoft z Erasmus MC – najlepszym szpitalem uniwersyteckim w Holandii wg Times Higher Education. Firmy wspólnie wdrażają innowacyjne rozwiązania oparte na analityce danych, dzięki którym powstają aplikacje usprawniające działanie placówek medycznych. Algorytmy będą miały zastosowanie szczególnie w zakresie monitorowania danych – pozwoli to na optymalizację zużycia szpitalnych zasobów.

Na potrzeby projektu SAS opracował algorytm AI do szacowania, jak długo pacjenci powinni pozostać w szpitalu po operacji onkologicznej. Wdrożenie tego modelu zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie pozwalając na szybsze przyjęcie kolejnych chorych.

– Dzięki tej technologii pielęgniarki i lekarze mogą lepiej opiekować się większą liczbą pacjentów. Zdejmuje to z personelu medycznego niepotrzebne obciążenie administracyjne poprzez niezawodny monitoring łóżek – powiedział dr Diederik Gommers, kierownik oddziału intensywnej terapii w Erasmus MC.

Lekarz jak analityk danych

Podczas wdrażania algorytmu AI stało się jasne, jak ważna jest koordynacja działań całego personelu szpitalnego – zaczynając od specjalistów z działu IT, inżynierów i analityków danych, a na lekarzach i pielęgniarkach kończąc. Został więc stworzony Datahub, aby połączyć informacje ze wszystkich sektorów szpitala.

– Dane są podstawą analityki. Datahub pozwolił na bezpieczny przepływ informacji, na podstawie których Erasmus MC może podejmować decyzje usprawniające opiekę nad pacjentami i planowanie operacyjne. Dane te, w połączeniu z rozwiązaniami analitycznymi, dają również lekarzom i naukowcom szansę na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów z korzyścią dla wszystkich – skomentował Antonie Berkel, Account Executive Healthcare w SAS.

Erasmus MC chce zmaksymalizować wartość płynącą z tych danych dzięki współpracy partnerami technologicznymi.

Korzystając z tej technologii, możemy dokonać przejścia od retrospektywnego do prospektywnego wykorzystania danych – powiedział Simon Vermeer, CIO w Erasmus MC. – Najważniejsze jest ciągle zarządzanie algorytmami i ich aktualizowanie – to podstawa skalowania projektu. Dzięki tej współpracy codzienne obowiązki kadry Erasmus MC nie są tak obciążające, a opieka nad pacjentami staje się skuteczniejsza. W moim odczuciu jest to kolejny krok w naszych ambicjach jako technologicznie wiodącego uniwersytetu medycznego.

Źródło: informacja prasowa SAS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*