Jak zorganizować zdalne nauczanie?

Trwa pandemia COVID-19. W tej trudnej sytuacji placówki oświatowe na całym świecie zostały zmuszone do zawieszenia zajęć stacjonarnych i całkowite przejście na nauczanie zdalne. Wysokiej jakości edukacja zajmuje ważne miejsce na liście potrzeb rodziców, zaraz po dbaniu o bezpieczeństwo i dobro dziecka. Jednak zdalne nauczanie nie może polegać tylko na mechanicznym przeniesieniu zajęć z klasy do Internetu.

Nauczanie na odległość – którego nie należy mylić z edukacją domową – wykorzystuje technologie cyfrowe do możliwie skutecznego przekazywania wiedzy bez osobistego kontaktu nauczyciela z uczniem. W ostatnich latach dziedzina ta rozwijała się bardzo dynamicznie z uwagi na powszechną dostępność szerokopasmowego Internetu, inteligentnych urządzeń i cyfrowych narzędzi do współpracy. A ponieważ wybuch pandemii nowego koronawirusa zagroził ciągłości edukacji ponad 1,4 mld uczniów na całym świecie, nauka na odległość stała się absolutnie niezbędna, żeby zapobiec powstaniu trudnej do usunięcia luki w ciągłości realizacji programów edukacyjnych.

1.    Zmiana norm społecznych

Do najważniejszych barier hamujących rozwój zdalnego nauczania można wymienić normy społeczne i postrzeganie tego typu formy nauki. Choć w wielu krajach o niskiej gęstości zaludnienia – jak Stany Zjednoczone czy Australia – różne formy zdalnego nauczania są praktykowane od ponad stu lat, w Polsce bywa ono traktowane jako synonim kształcenia pośledniej jakości, tym bardziej, że odległości w naszym kraju są na tyle niewielkie, że dotarcie do szkoły, choć czasem stanowi problem, rzadko jest barierą nie do pokonania. W efekcie brakuje nam kadr, które miałyby bezpośrednie doświadczenia z kształceniem na odległość, przygotowaniem metodyki nauczania oraz  materiałów spójnych z programem nauczania. Poza tym, każda przełomowa innowacja, która znacząco różni się od utrwalonego modelu, początkowo wywołuje niechęć i obawy. Choć większość z tych obaw nie ma oparcia w rzeczywistości i łatwo je rozwiać, wsparcie uczniów ze strony rodziców, nauczycieli i opiekunów odgrywa w tym momencie decydującą rolę.

Na całym świecie gwałtownie rośnie zainteresowanie nauką na odległość, potrzebne są więc nowe normy społeczne dla wszystkich zainteresowanych stron. Rodzice zmuszeni są bardziej zaangażować się w edukację dzieci i stworzyć im w domu środowisko wolne od „rozpraszaczy uwagi”, umożliwiające kształtowanie samodyscypliny niezbędnej w zdalnym nauczaniu i później w zdalnej pracy. Z kolei szkoły muszą szybko zapewnić rozwiązania najbardziej palących problemów, takich jak udostępnianie materiałów z zajęć uczniom mającym problemy z połączeniem internetowym. Kadra pedagogiczna powinna też podjąć wysiłek, by zapewnić „ludzkie oblicze” procesu nauczania, między innymi poprzez częsty kontakt telefoniczny i elektroniczny z uczniami i rodzicami, który zachęci uczniów do dotrzymywania terminów i realizowania zadanych prac – powiedział Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający firmy Avaya w Polsce.

2.    Znaczenie technologii

W miarę jak realizowane są programy nauki na odległość, istotnym zmianom w podejściu do tej formy nauki musi towarzyszyć również zmiana podejścia do technologii. Technologie cyfrowe to obecnie podstawa nauki na odległość. Placówki oświatowe muszą więc zainwestować w narzędzia do współpracy zapewniające dwukierunkową komunikację głosową i wideo oraz w funkcje nagrywania, zatrzymywania, przewijania i przełączania prowadzących. Takie platformy cyfrowe muszą również umożliwiać błyskawiczne udostępnianie treści, takich jak materiały lekcyjne, oraz wygodną konfigurację i moderację wirtualnych grup dyskusyjnych i forów. Oprócz szybkiego Internetu, który jest tutaj kluczowym czynnikiem, ważne jest również bezpieczeństwo i prywatność całej platformy e-learningowej.

3.    Wnioski

W czasach największych kryzysów ludzkość niejednokrotnie okazywała wytrwałość, jedność i kreatywność. Sprawdzone i skuteczne rozwiązania technologiczne powinny wspierać naukę na odległość.

Tradycyjny model szkoły powstał w odpowiedzi na potrzeby dziewiętnastowiecznej gospodarki narodowej, która wymagała punktualności, posłuszeństwa i umiejętności funkcjonowania w hierarchicznej strukturze. Dwa wieki później globalna gospodarka oczekuje samodyscypliny, kreatywności oraz umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie i korzystania z cyfrowych zasobów informacji. Zdalne nauczanie – choć wymuszone przez okoliczności zewnętrzne – jest znakomitym narzędziem do kształcenia tych kompetencji. Dlatego bezpłatnie udostępniamy placówkom oświatowym na całym świecie znakomitą aplikację do współpracy zdalnej, Avaya Spaces. Jestem przekonany, że dzięki współpracy szkół, rodziców i uczniów oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi nauka na odległość będzie nie tylko skuteczną odpowiedzią na bieżące wyzwania, lecz także okaże się skuteczną metodą kształcenia młodych, zdolnych ludzi – podsumował Łukasz Kulig.

Źródło: Avaya

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*