Kim jest CIO przyszłości?

Transformacja cyfrowa sprawia, że dotychczasowe kompetencje działów IT nie są wystarczające, by sprostać stawianym przez biznes wymaganiom. Aby pozostać konkurencyjnym, w ciągle zmieniającym się środowisku, konieczne jest nowe podejście i nowe kompetencje. Kluczową funkcję we wprowadzaniu zmian, pełnią dyrektorzy IT, jednak proces transformacji spoczywa na barkach całego zespołu.

CIO przyszłości

Jak wynika z najnowszego badania Deloitte „CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową”, dyrektorzy IT (CIO) powinni przestać być postrzegani jako osoby odpowiedzialne jedynie za zapewnienie efektywności operacyjnej. Ich rola coraz częściej rozszerza się o bycie inicjatorem zmian i partnerem w biznesie, co w konsekwencji prowadzi do bezpośredniego wpływu IT na rozwój firmy.

W poprzednich edycjach badania, zauważaliśmy, że podstawą sukcesu CIO jest jakość relacji biznesowych. W tym roku respondenci wskazali, że kluczem do rozwoju tych relacji jest dzielenie się wiedzą. Popularyzowanie w organizacji znajomości najnowszych trendów technologicznych, skalowalności nowych rozwiązań i uświadamianie, jakie problemy powoduje utrzymywanie przestarzałych systemów – daje szefowi IT możliwość poznania perspektywy klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a w konsekwencji lepszego zrozumienia potrzeb partnerów biznesowych.

Jakie jeszcze kompetencje będą potrzebne CIO w ciągu najbliższych 3 lat? Polscy dyrektorzy IT wskazali, że z ich perspektywy najbardziej zyskają na znaczeniu umiejętności – wywierania wpływu (wzrost o 33 p.p.), ciągłego uczenia się (wzrost o 14 p.p.), oraz szukania skutecznych rozwiązań również poza organizacją (wzrost o 6 p.p.). Co ciekawe, polscy szefowie IT ocenili jako zniżkującą umiejętność budowania efektywnych zespołów (spadek o 13 p.p. w perspektywie trzech lat). Globalnie zaś, to jedna z dynamiczniej rozwijających się kompetencji (prognozowany wzrost o 10 p.p.).

CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową

Więcej o nowych rolach CIO przeczytasz na stronie raportu: Przejdź do stron raportu

Nowe kompetencje zespołu IT

Dwadzieścia lat temu ludzie określali się jako eksperci SAP, a nawet koncentrowali się na konkretnym module, wokół którego budowali swoją karierę. Te dni minęły. Dzisiaj chodzi o technologicznych atletów – ludzi, którzy są ciekawi przyszłości i zawsze chcą rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą technologii. 

Wayne Shurts, EVP i CTO, Sysco Corporation, źródło: Manifesting legacy: Looking beyond the digital era, 2018 global CIO Survey, Deloitte

Coraz więcej zadań zespołów IT jest zautomatyzowanych, a inne się dezaktualizują. Zmienia się też model pracy IT. Jego zadaniem nie jest już tylko wsparcie techniczne i zapewnienie efektywności operacyjnej. Dziś zespoły IT coraz częściej współpracują z biznesem uczestnicząc w procesie wymyślania, projektowania i tworzenia nowych produktów. Umiejętności i wiedza specjalistyczna wciąż są w cenie, ale współpraca międzyzespołowa wymusza szybki rozwój miękkich kompetencji takich jak kreatywność (wzrost o 18 p.p.), elastyczność poznawcza (wzrost o 23 p.p.), czy inteligencja emocjonalna (wzrost o 23 p.p.).

Trzy kompetencje pracowników IT, których znaczenie najbardziej wzrośnie w perspektywie 3 lat:

• Kreatywność – pracownicy IT coraz częściej współpracują z kolegami i koleżankami z jednostek biznesowych przy projektowania nowych produktów, usług i rozwiązań dla klientów. Tworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych wymaga kreatywnego myślenia i nieszablonowego podejścia.

 Elastyczność poznawcza – to umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmieniających warunków, aktualizowania wiedzy, znajdowania i łączenia różnych pomysłów, idei i danych. Zdolność widzenia połączeń między na pozór różnymi rzeczami gwarantuje rozwój innowacyjnych rozwiązań.

• Inteligencja emocjonalna – to niezbędna umiejętność do efektywnej współpracy pomiędzy osobami z różnych obszarów biznesowych. Ze względu na coraz bardziej ścisłą współpracę pomiędzy IT a biznesem, inteligencja emocjonalne staje się coraz ważniejsza przy rekrutacji pracowników IT.

Ewolucja zespołu IT

Poza ewolucją kompetencji pracowników IT, zmienia się również sposób współpracy pomiędzy specjalistami IT a firmami. Wyniki raportu mówią o zmniejszeniu odsetka pracowników IT zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin z 82 do 75 procent. Ale czy jest to równoznaczne z ograniczeniem miejsc pracy? Nie koniecznie. W tym aspekcie warto spojrzeć z szerszej perspektywy, uwzględniając zarówno wyniki badania CIO, globalne Trendy HR, jak i zmieniające się oczekiwania pracowników. Można wówczas zauważyć, że zmienia się charakter zatrudniania (szczególnie widoczny w branży IT), gdzie każda ze stron dąży do pracy projektowej, zdalnej, w charakterze zewnętrznych konsultantów. Czy będzie to przyszłość tej branży?

Zrównoważony rozwój IT

Wiedząc, że zespół jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo wielu CIO, oprócz rozwoju własnych kompetencji mocno inwestuje w rozwój zespołu. Stosują różne strategie, by pozyskać potrzebne umiejętności – od szkoleń obecnej kadry, przez poszukiwanie nowych talentów, po wspieranie się podwykonawcami, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w oczekiwanym zakresie. Tylko poprzez zrównoważony i równoczesny rozwój kompetencji zarządczych i wykonawczych szefowie IT i ich zespoły mogą sprostać wyzwaniom cyfrowej przyszłości.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*