O IT coraz częściej nie decyduje IT

20 lutego 2017

Firma VMware opublikowała wyniki badania, zgodnie z którymi połowa szefów firm w Polsce dostrzega, że zarządzanie technologiami odbywa się poza działem IT. Poszczególne piony biznesowe przejmują odpowiedzialność za IT, by zwiększać swoją szybkość działania.

Globalne badanie, które objęło 2 000 managerów i dyrektorów IT oraz 2 000 szefów pionów biznesowych – w tym 100 reprezentujących duże firmy z Polski – wykazało, że decentralizacja IT przynosi wymierne korzyści biznesowe. Główne z nich to możliwość szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (deklarowana przez 48% ankietowanych z Polski), mniej ograniczeń we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań (51%) oraz lepsza zdolność do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe (33%).

Decentralizacja IT niesie ze sobą pozytywne skutki także w obszarze HR. Gdy odpowiedzialność za kwestie technologiczne przechodzi do poszczególnych pionów biznesowych, przedstawiciele kadry zarządzającej obserwują wzrost satysfakcji pracowników (w 52% przypadków pośród ankietowanych z Polski) oraz lepsze możliwości przyciągania nowych talentów (49%).

Wspomniane zmiany nie przebiegają jednak bezproblemowo. Przedstawiciele polskich firm twierdzą, że ich rezultatem jest powielanie wydatków na usługi IT (deklarowane przez 55% respondentów), a także problemy ze wskazaniem, kto odpowiada za IT (53%) oraz nabywanie rozwiązań, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa (55%).

Co więcej, decentralizacja IT odbywa się wbrew woli osób odpowiadających za technologie, z których większość (62% spośród polskich ankietowanych) pragnie centralnego zarządzania tym obszarem. W szczególności dotyczy to kluczowych obszarów, takich jak: bezpieczeństwo sieciowe i zachowanie zgodności z regulacjami (52%), testowanie i rozwój aplikacji (44%) oraz usługi oparte na chmurze publicznej (38%), które zdaniem decydentów IT powinny pozostać pod ich kontrolą.

„Niepewna sytuacja ekonomiczna i rosnąca konkurencja na rynku wymuszają zmiany w funkcjonowaniu biznesu, a wiele firm staje dziś wobec alternatywy – ‘transformacja albo śmierć’” – stwierdza Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware w Polsce. – „Zarządzanie transformacją cyfrową jest jednak wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla firm. Pojawienie się chmury obliczeniowej doprowadziło do demokratyzacji IT, ułatwiając dostęp do nowych technologii i dostarczając atrakcyjne modele kosztowe. Nic dziwnego, że wszelkie działy biznesowe z chęcią korzystają z tych możliwości. Jednocześnie zbyt często mamy do czynienia z brakiem kontroli nad tym zjawiskiem i nieodpowiednim zarządzaniem zasobami IT, co sprawia, że Polskie przedsiębiorstwa mają problemy z rosnącymi kosztami, wyższą podatnością na cyberzagrożenia oraz sprecyzowaniem, kto za co odpowiada w trakcie przemian”.

Przedstawiciele kadry zarządzającej w firmach w Polsce nie mają wątpliwości co do tego, kto odpowiada w ich organizacjach za wprowadzanie innowacji. Ponad dwie trzecie z nich (71%) sądzi, że dział IT powinien umożliwiać poszczególnym pionom biznesowym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wytyczając przy tym ich strategiczny kierunek i odpowiadając za bezpieczeństwo. Dlatego też kluczowe jest zachowanie równowagi pomiędzy centralną kontrolą w rękach działu IT, a umożliwieniem innowacyjnych działań innym jednostkom organizacyjnym firmy.

„Do niedawna decentralizację postrzegano jako ‘Shadow IT’ – inwestycje technologiczne niezgodne z firmową polityką bezpieczeństwa, przeprowadzane za plecami zarządu i działu IT. Jednak dziś, z uwagi na skalę zjawiska, bardziej odpowiedni wydaje się termin ‘Mainstream IT’, bo decentralizacja zaczęła stanowić główny nurt” – kontynuuje Bartłomiej Ślawski. „Decentralizacja IT to odpowiedź na potrzebę większej szybkości działania w dzisiejszym środowisku biznesowym. Nigdy nie obserwowaliśmy tak powszechnej chęci skorzystania z nowych, natychmiast dostępnych technologii, usług i sposobów pracy. Poprzez rozpoznanie zachodzących zjawisk i dostosowanie się do nich, działy IT mogą pozostać integralną częścią siły sprawczej tej przemiany. Najnowsze technologie i aplikacje będą napędzać cyfrową transformację tylko wtedy, gdy będą w stanie przekraczać granice zapewniając łatwy i szybki dostęp w bezpiecznym środowisku.”

 

Definicja decentralizacji IT

Do decentralizacji IT dochodzi wtedy, gdy dowolny pracownik z dowolnego działu firmy, innego niż IT, dokonuje zakupu rozwiązań informatycznych bądź instaluje oprogramowanie albo zajmuje się jego utrzymaniem. Obejmuje to także pracowników korzystających z oprogramowania niezatwierdzonego przez personel IT, nieobjętego nadzorem centralnego działu IT.

Ilustracja: Pixabay

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*