Od nowej roli CIO po chmurę obliczeniową – trendy na 2019

Krzysztof Rachwalski, Country Manager Poland Citrix Systems

Początek roku to dobry czas na to, by zastanowić się, co będzie napędzało branżę i czego będą oczekiwali klienci od technologii w najbliższych miesiącach. Dziś już niektóre z umiejętności, które bierzemy za pewnik, są uzupełniane lub zastępowane przez zastosowanie nowych technologii. Dodatkowo w wielu przypadkach wiele z aktualnie stosowanych rozwiązań, wykorzystywanych w organizacjach staje się przestarzałych i musi być uaktualniane na tyle, by spełniać dynamicznie zmieniające się rynkowe wymagania. Oto kluczowe idee, trendy i technologie, które naszym zdaniem będą miały istotne znaczenie oraz wpływ na rynek i organizacje w 2019.

  1. Nowa rola CIO – „dyrektor ds. innowacji” – szum medialny często związany jedynie ze sloganem ‘Cyfrowa Transformacja’ ustąpi praktycznym i wymiernym inicjatywnom, które dotkną wielu branż. Pozwoli to na rozwój umiejętności CIO. Znajomość zarówno technologii jak i biznesu, w połączeniu z nieustanną zdolnością do kwestionowania obecnego status quo określi ich nową rolę, niwelując tym samym pozostałe bariery między IT a biznesem.
  2. Nowe modele biznesowe = udana transformacja – dziś globalny biznes jest ciągłym stanem zmian i ewolucji. Teorie Darwina uczyły nas, że nie najsilniejsze z gatunków przetrwają, ale te, które są najlepiej przystosowane do zmiany. Często słyszymy, że technologia jest częścią strategii wielu firm, ale o wiele rzadziej widzimy spójne przykłady tego, w jaki sposób nowe modele biznesowe na niej korzystają i są przez nią wspierane. Dla wielu przedsiębiorstw nowe technologie nie mogą być stosowane jedynie ze względu na nie same. Takie przykłady nieudanych projektów można znaleźć w przeszłości i wiadomo już, że nie przynoszą one rezultatów, których wymaga biznes.
  3. ‘Gig ekonomia’ oparta na pracy mobilnej na projektach – zaczynamy dostrzegać ewolucję różnych oczekiwań związanych ze sposobem wykonywania pracy, co również odgrywa rolę, w jednym z trudniejszych modeli biznesowych jakim jest gig ekonomia. Wiele organizacji pracuje nad tym, jak zapewnić wszechstronny i umożliwiający odpowiedni komfort pracy zarówno dla swoich pełnoetatowych jak i kontraktowych pracowników. Warto przygotować się na nowe wyzwania związane ze zmianą sposobu, w jaki dla wielu firm praca jest definiowana, wykonywana, dystrybuowana i realizowana. Jest to istotne również ze względu na coraz szerszą grupę jej różnych użytkowników, z których część z pewnością będzie pracownikami mobilnymi i nie będzie uczestniczyć w życiu biurowym, też czy osobiście spotykać się ze współpracownikami.
  4. Technologia zorientowana na ludzi – długo poszukiwana równowaga między potrzebami użytkowników a IT może być osiągnięta dzięki wprowadzeniu cyfrowej przestrzeni pracy, która koncentruje się na użytkowniku. Ponadto, korzystając z informacji transakcyjnych zebranych od każdego z nich analizuje, jak chcą pracować. Ten nieustannie dostosowujący się kontekst „przestrzeni pracy” ma na celu zwiększenie jej indywidualnej wydajności i bardziej proaktywne bezpieczeństwo. Podejście skoncentrowane na ludziach zapewni najlepszą jakość obsługi użytkowników i jednocześnie umożliwi specjalistom IT na definiowanie i egzekwowanie dynamicznych polityk bezpieczeństwa, w celu zapewnienia odpowiedniej zgodności z przepisami, osiąganej dzięki pełnej widoczności wszystkich działań użytkowników.
  5. Sztuczna inteligencja: coraz mniejsze science-fiction – choć sztuczna inteligencja nie jest nowością, wciąż jest to jeden z najmniej odkrytych kierunków w IT. Argumenty związane z niebezpieczeństwami wynikającymi ze stosowania sztucznej inteligencji są interesujące, ale trzeba przyznać, że mało prawdopodobnym wydaje się, że w przyszłości świat przejmą roboty. Wręcz przeciwnie, widać szybką komercjalizację sztucznej inteligencji – szczególnie w poszczególnych jej obszarach jak np. uczenie maszynowe, wykorzystywane w sposób, który podnosi rolę człowieka w technologicznej rzeczywistości. Być może istotniejszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać w najbliższym czasie jest to, o ile bardziej produktywnie można pracować przy wykorzystaniu AI i ile dodatkowych miejsc pracy może ona wygenerować?
  6. Boty przejmą wykonywanie podrzędnych zadań – mimo iż obecnie mamy możliwość korzystania z szeregu różnych technologii, to wciąż w wielu przypadkach zdarza się, że wykonanie najprostszego zadania wymaga znacznego zrozumienia działania danej aplikacji czy rozwiązania. Widać, że zbieżność technologii wspomagających – NLP czy ML – wykorzystywana jest by zwiększyć prostotę oraz produktywność, poprzez usunięcie tych barier i umożliwienie konsumentom skupienia się na tym, jaką satysfakcję daje im korzystanie z technologii. Obecnie boty są wszędzie – zapewniają lepszą obsługę klienta, inteligentne wyszukiwanie, a nawet działają w naszym imieniu, by wyeliminować żmudne codzienne zadania, takie jak np. umawianie spotkań czy płacenie rachunków.
  7. Nowy, bardziej ludzki interface technologii – nasz fizyczny związek z maszynami ulega zmianie. Większość z nas wyrosła wraz z klawiaturą i myszką będącymi najbardziej znanymi narzędziami – paradygmatem korzystania z technologii, który obejmuje co najmniej dwa pokolenia. Jednak szybko wkraczamy w świat, w którym realna i wirtualna rzeczywistość staje się jednym, a sposób w jaki wchodzimy w interakcje z maszynami jest naszym, osobistym wyborem. Dotykanie ekranu, rozmowa z urządzeniem, czy też inny rodzaj interakcji, w którym kontrola gestów oraz fizyczny ruch stają się sposobem, w jaki badamy, uczymy się, tworzymy i codziennie korzystamy z technologii.
  8. Aplikacje, aplikacje, aplikacje! – dzisiejsza, szybka adopcja aplikacji SaaS to efekt nowych wymagań stawianych przez biznes. Dzieje się tak głównie ze względu na potrzebę zastąpienia lub rozszerzenia istniejących, ‘tradycyjnych’, lokalnie działających aplikacji. Coraz więcej organizacji przykłada uwagę do selekcjonowania, a także reorganizacji procesów biznesowych, by móc korzystać z nowych rozwiązań i tym samym przyciągać i utrzymywać atrakcyjnych pracowników. Stąd też wzrost zastosowań nowoczesnych aplikacji, korzystających z nowych architektur i modeli wdrażania – zarówno w ramach środowisk lokalnych, jak i tych, opartych na chmurze.
  9. Chmura hybrydowa króluje (przynajmniej na razie) – od kilku lat trwa spór o to, który rodzaj chmury (publiczna czy prywatna) jest i będzie modelem dominującym. Rzeczywistość jest taka, że obie są równie często rozważane przez organizacje. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie lokalizacji firmowych aplikacji, danych czy usług (zarówno w lokalnych jak i publicznych chmurach), model hybrydowy wciąż będzie kluczowy w najbliższej przyszłości, gdyż gwarantuje najlepsze dopasowanie do potrzeb klienta. Dodatkowo, ze względu na koszty, wydajność, zgodność, niezawodność i mniejsze ryzyko związane z uzależnieniem od jednego dostawcy, strategie multi-cloud staną się w wielu firmach częścią standardowej architektury przedsiębiorstw.

Ilustracja:Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*