Ogromne oszczędności sektora finansowego dzięki AI

Wyniki słynnej analizy firmy Juniper Research, zgodnie z którą światowa branża finansowa zdoła do 2020r zaoszczędzić 8 mld dolarów dzięki implementacji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję właśnie przestały być imponujące. Taki wniosek można wyciągnąć z najnowszego opracowania firmy AutonomousNext – Machine Intelligence & Augmented Finance, według którego kwota ta w ciągu 11 najbliższych lat osiągnie aż bilion dolarów.

Najmocniej, implementacja rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji w tym sektorze gospodarki zaznaczy się w przypadku procesów tzw. front-office, a więc działań związanych ze sprzedażą i dystrybucją produktów i usług finansowych. Tutaj skala oszczędności, w ujęciu globalnym, ma wynieść niemal 500 miliardów dolarów. W tzw. obszarze pośrednim (middle-office) wyniosą one 350 mld $, zaś w „zapleczu” sektora finansowego – w tym głównie środowiskach produkcyjnych nowoczesnych usług bankowych – uda się zachować 200 mld $. Nie dziwi fakt, że najwięcej kosztów generują procesy sprzedażowe, w tym zwłaszcza obsługa klienta oraz marketing. Szczególnie w obliczu ciągle nasilającej się konkurencji i aktywności podmiotów z sektora fintech. Branża będzie więc coraz częściej sięgać po narzędzia sztucznej inteligencji w obszarach o największym potencjale automatyzacji, jak choćby „zlecanie” części obsługi chatbotom i asystentom głosowym, które zostały przedstawione jako główne środki służące do cięcia kosztów w działaniach front-office – dodaje Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies.

Bankowość głównym beneficjentem

AutonomousNext przygotował również zestawienie korzyści w podziale na 3 segmenty przedsiębiorstw tworzących branżę finansową. Ubezpieczalniom uda się poprzez wdrożenia narzędzi SI zaoszczędzić 400 mld dolarów, redukując tym samym całokształt dotychczas ponoszonych kosztów o 14%. Firmy specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami i lokowaniu kapitału swoich klientów mogą liczyć na największe ograniczenie kosztów swojej działalności, wynoszące 38% oraz równowarte 200 miliardom dolarów. W przypadku banków, procentowa obniżka kosztów operacyjnych wyniesie 25%, jednak to właśnie one okażą się być największymi beneficjentami, jeśli chodzi o kwotę utrzymanych w budżetach środków, która będzie równa 450 mld $.

Czas interfejsów konwersacyjnych

Jednym z najważniejszych trendów odpowiedzialnych za rosnącą popularność wdrożeń narzędzi opartych o SI jest zmiana preferencji w kwestii najchętniej używanych przez klientów kanałów interakcji z podmiotami branży finansowej. Zgodnie z danymi AutunomousNext, w przypadku generacji Silent (1925-1945) klasyczne połączenia telefoniczne pozostają ulubionym kanałem kontaktu dla 90% osób. Dla reprezentantów pokolenia Baby Boomers (1946-1964) ten rodzaj interakcji jest preferowany przez 64% klientów bankowości. Gdy przejdziemy do generacji X, okaże się, że odsetek ten spada do niespełna 30% zaś w przypadku millenialsów już do 12%. Ci ostatni według Financial Times’a już stanowią najsilniejszą grupę nabywczą w skali globalnej, więc nic dziwnego, że instytucje finansowe starają się trafnie odpowiadać na ich oczekiwania. Czyli – umożliwiać im interakcje oraz kontakt w kanałach internetowych oraz aplikacjach mobilnych, które preferuje aż 88% z nich. Głównie ze względu na szybkość załatwiania spraw klienckich czy całodobową dostępność „wirtualnej” obsługi – tłumaczy Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies.

Ogromny wzrost inwestycji w SI

Autorzy raportu przekonują także, że obserwować będziemy imponujące przyrosty w finansowaniu przedsiębiorstw zajmujących się opracowywaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji przez fundusze inwestycyjne. W 2010 roku łączna wartość inwestycji w tego typu narzędzia – w tym także interfejsy konwersacyjne – wyniosła 324 mln dolarów, w 2016 r było to już 5,1 miliarda, zaś w minionym roku aż 11,4 mld $. To największy w historii skok w obszarze finansowania firm dostarczających rozwiązanie automatyzujące dla biznesu, zaś perspektywy korzyści tylko w branży finansowej nakazują sądzić, że w ciągu najbliższych lat uda się zanotować kolejne rekordy.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*