Po ilu latach spodziewać się zwrotu z inwestycji w generatywną AI

Największe firmy w Polsce spodziewają się zwrotu z inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję po 5 latach.

Wyzwania etyczne towarzyszące tematowi wdrażania rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (AI), nie hamują inwestycji. 68% prezesów z Polski twierdzi, że sztuczna inteligencja jest ich głównym priorytetem inwestycyjnym.

Największymi atutami płynącymi z wdrożenia AI w ich organizacjach są personalizacja usług uwzględniająca zaangażowanie klientów oraz nowe produkty i możliwości rozwoju rynku. Jednocześnie z badania „KPMG CEO Outlook” wynika, że blisko 9 na 10 respondentów z Polski uważa, że brak aktualnych przepisów i kierunków rozwoju dla generatywnej sztucznej inteligencji w branży, w której działają, będzie barierą dla sukcesu ich organizacji.

Generatywna sztuczna inteligencja (genAI) jest coraz częściej wykorzystywana w wielu różnych sektorach, a większość firm skupia się na możliwościach rozwoju jakie daje genAI. Potwierdzają to wyniki badania KPMG, w którym 68% prezesów z Polski oraz 69% CEO z największych światowych gospodarek stwierdziło, że pomimo trwającej niepewności gospodarczej sztuczna inteligencja jest w ich firmie głównym priorytetem inwestycyjnym. Liderzy potwierdzają, że każdy kolejny model generatywnej sztucznej inteligencji, który do tej pory powstał, jest lepszy od poprzedniego. Według respondentów z Polski największymi atutami płynącymi z wdrożenia AI w ich organizacjach są personalizacja usług uwzględniająca zaangażowanie klientów oraz nowe produkty i możliwości rozwoju rynku. Natomiast CEO z największych światowych gospodarek swoją uwagę skupiają bardziej na walorach finansowych wynikających z zastosowań AI – wskazując wzrost rentowności jako największą korzyść z wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji w ich organizacji.

Sztuczna inteligencja otwiera przed nami nieograniczone możliwości, które zmieniają sposób, prowadzenia biznesu. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, korzystanie z inteligentnych algorytmów, uczenia maszynowego i automatyzacji procesów może zrewolucjonizować nasze przedsiębiorstwa. AI pozwala nam zrozumieć dane w sposób, który był nieosiągalny wcześniej, przewidzieć trendy rynkowe, personalizować doświadczenia klientów i optymalizować operacje. Jednakże kluczowe jest odpowiednie wykorzystanie tej technologii. Nie chodzi tylko o implementację genAI, ale o integrowanie jej z wartościami i strategią firmy. Bezpieczeństwo danych, przejrzystość procesów oraz odpowiedzialne podejście do etyki są kluczowymi aspektami, które muszą temu towarzyszyć – mówi Łukasz Dylewski, Dyrektor, Lider Data Science & AI w KPMG w Polsce.

Gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji budzi obawy etyczne związane z jej wykorzystaniem, własnością, odpowiedzialnością i długoterminowymi konsekwencjami dla społeczeństwa. Z badania KPMG w Polsce wynika, że pomimo gotowości do inwestowania w tę rewolucyjną technologię, dyrektorzy generalni dostrzegają zagrożenia, które mogą się wiązać z jej gwałtownym rozwojem. Osoby zarządzające największymi firmami wśród najważniejszych problemów wiążących się z wdrażaniem sztucznej inteligencji w organizacjach podkreślali wyzwania etyczne – wskazało na nie 52% respondentów z Polski i 57% z największych gospodarek świata. To jednak nie wyzwania etyczne zajęły w Polsce miejsce w rankingu trudności związanych z wprowadzeniem rozwiązań genAI do firm. Według polskich prezesów największym wyzwaniem okazały się możliwości techniczne i umiejętności wdrożenia sztucznej inteligencji w ich organizacjach, co podkreśliło 80% respondentów. Innymi dylematami z jakimi mierzą się liderzy biznesu w tym obszarze są brak regulacji, koszt i czas wdrażania czy adaptacja wśród pracowników. Co więcej, aż 88% respondentów z Polski uważa, że brak aktualnych przepisów i kierunków rozwoju dla generatywnej sztucznej inteligencji w branży, w której działają, będzie barierą dla sukcesu ich organizacji. Wskazują jednocześnie, że stopień regulacji dotyczących genAI powinien odzwierciedlać ten dotyczący zobowiązań klimatycznych.

Prezesi z Polski sceptycznie podchodzą do przewidywanego czasu oczekiwania na uzyskanie znaczącej stopy zwrotu z inwestycji we wdrożenie generatywnej sztucznej inteligencji. Największy odsetek ankietowanych twierdzi, że na zysk płynący z zastosowania rozwiązań AI będzie trzeba czekać przynajmniej pięć lat. Przedstawiciele największych światowych gospodarek są bardziej optymistyczni pod tym względem i ponad połowa badanych oczekuje zwrotu z inwestycji w genAI w przedziale od trzech do pięciu lat.

W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej wszechobecna, pojawia się szereg pytań odnośnie jej zastosowania zarówno w kontekście biznesowym, jak i etycznym. Firmy z jednej strony wierzą, że technologia ta przyniesie ogromne korzyści a z drugiej strony nieustająco poszukują obszarów zastosowań dla których stopa zwrotu będzie najwyższa. Bardzo ważny pozostaje też aspekt etycznego zastosowania AI, nad którym pracują zarówno dostawcy technologiczni, jak i regulatorzy – mówi Radosław Kowalski, Partner, Zespół Data Intelligence Solutions w Dziale Consultingu w KPMG w Polsce.

Kolejnym wyzwaniem wiążącym się z wdrażaniem sztucznej inteligencji w organizacjach jest kwestia związana z cyberbezpieczeństwem. Według 92% osób zarządzających największymi firmami w Polsce generatywna sztuczna inteligencja może z jednej strony pomóc w wykrywaniu potencjalnych incydentów, z drugiej natomiast wyposażyć hakerów w nowe strategie i zwiększyć możliwości do cyberataków. Z roku na rok rośnie jednak świadomość cyberzagrożeń wśród polskich CEO, jednocześnie zwiększa się poziom przygotowania firm na ewentualność cyberataku – 80% respondentów zdeklarowało, że ich organizacja jest dobrze przygotowana na przyszłe ataki cyfrowe.

Raport dostępny jest na stronie: kpmg.pl.

Źródło: KPMG

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*