Polska z ogromnym potencjałem edukacyjnym

Polski potencjał edukacyjny, zdaniem osób decyzyjnych biorących udział w badaniu Antal „Plany inwestycyjne firm 2017”, jest na świetnym poziomie – został oceniony najwyżej spośród wszystkich aspektów, uzyskując 7,6 punktów w 10-stopniowej skali.

Otoczenie biznesu, na które składa się m.in. infrastruktura, edukacja, kadry czy oferta kulturalna mają ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny danego rejonu. Firmy rozwijając się szukają miejsc, które w najwyższym stopniu spełnią ich oczekiwania w kluczowych dla nich aspektach W raporcie Antal „Plany inwestycyjne firm 2017” wyróżniono główne aspekty wpływające na decyzje inwestycyjne firm. Respondenci zostali poproszeni o ocenę ich otoczenia biznesowego w skali 0-10, gdzie 0 jest najgorszą możliwą oceną, a 10 – najlepszą.

Ocena aspektów inwestycyjnych w Polsce, czyli jakie mamy mocne i słabe strony?

Najwyżej oceniony został potencjał edukacyjny, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników – respondenci ocenili ten aspekt na 7,6 punktów. Znalazły się tu dwa wskaźniki obejmujące liczbę uczelni i jakość kształcenia: zaplecze edukacji wyższej z oceną 7,8 oraz zaplecze edukacji zawodowej/szkół średnich  ocenione na 7,3. Jak twierdzi Monika Daczka-Krzywoń, menedżer Antal Finance & Accountancy, taka ocena powyższych aspektów jest bardzo dobra.

Pracodawcy ocenili potencjał edukacyjny w swoich lokalizacjach wysoko. Oznacza to, że są zadowoleni z liczby wyższych uczelni i kierunków, spośród których mogą wybierać młodzi ludzie. Warto dodać, że firmy planujące nowe inwestycje bazują mocno na tym, jaki jest dostęp do młodych ludzi, głównie przy budowie centrów R&D lub SSC. – Monika Daczka-Krzywoń, menedżer Antal Finance & Accountancy.

Drugie miejsce zajęła lokalizacja jako miejsca do życia – ankietowani ocenili ten aspekt na 7,3 pkt. Wskaźniki wchodzące w skład oceny: oferta handlowa (7,8 pkt.), oferta kulturalna  i bezpieczeństwo (po 7,7), oferta edukacyjna (7,5), system opieki zdrowotnej (7) oraz jakość środowiska naturalnego z oceną 6,3. To bardzo dobra informacja świadcząca o tym, że na polskie miasta potencjalni inwestorzy mogą patrzeć wieloaspektowo – zarówno pod kątem wydarzeń kulturalnych, edukacji, ale też opieki zdrowotnej. Są to bardzo istotne czynniki w kontekście pozyskania i utrzymania pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w realizacji planów biznesowych firm. Żadna ze składowych nie została oceniona negatywnie, co jest dobrą prognozą na przyszłość.

Przestrzeń biurowa to kolejny, bardzo dobrze oceniony przez respondentów aspekt, wpływający na decyzje inwestycyjne firm – dostał on 7,2 pkt.  Na ocenę miały wpływ: jakość dostępnej powierzchni biurowej (7,6), dostępność przestrzeni biurowej (7,3), dojazd do biura komunikacją publiczną (7,2), jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie (6,8) oraz atrakcyjność cen powierzchni biurowej (6,2).

Przez ponad 20 lat funkcjonowania rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce przeszedł daleko idące zmiany. Wraz z fala międzynarodowych korporacji, wzrosły wymagania dotyczące jakości biur nie tylko w Warszawie, ale przede wszystkim w mniejszych miastach. Polska nie tylko podąża za światowymi trendami, ale często je wyprzedza, promując nowoczesne rozwiązania technologiczne, architektoniczne, ekologiczne, związane z trendami wellness i smart office. Najemcy biur przywiązują dużą wagę do otoczenia budynku biurowego w postaci sklepów,, usług, kantyn, restauracji, kawiarni, parkingów rowerowych czy też miejsc umożliwiających spędzenie wolnego czasu po pracy.” – Joanna Mroczek, Senior Dyrektor Research & Marketing CBRE.

Potencjał biznesowy w Polsce – mamy się czym chwalić!

Następnym, dobrze ocenianym przez osoby ankietowane w badaniu Antal aspektem, okazał się być potencjał biznesowy w Polsce. Respondenci ocenili go na 7,1 pkt w 10-stopniowej skali. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji). Zdaniem Karoliny Korzeniewskiej, Account Executive Europe Antal SSC/BPO, Polska to bardzo dobra lokalizacja dla nowych inicjatyw biznesowych.

„Potencjał biznesowy można bezpośrednio przenieść na płaszczyznę dojrzałości danego rynku. Ocena Polski jako rynku na 7,1 jest uśredniona ze wszystkich branż i oznacza, że Polska jest doskonałym miejscem dla startupów i nowych inicjatyw biznesowych. Rynki oceniane poniżej 5 punktów nie posiadają wystarczającej wiedzy, doświadczenia i infrastruktury czy nawet metodologii, by szybko i sprawnie wystartować biznes i zaabsorbować wiedzę.” – Karolina Korzeniewska, Account Executive Europe Antal SSC/BPO.

Infrastruktura to 5-ty z najlepiej ocenionych aspektów przez zarządzających – badani przyznali mu 7 punktów. Najlepiej tutaj został oceniony wskaźnik transportu drogowego (międzymiastowego) – 7,8 pkt, najgorzej – komfort komunikacji samochodowej w mieście (5,7).

Polska z potencjałem zatrudnienia!

 Potencjał zatrudnienia jest jednym z czynników najsilniej determinujących wybór miejsca pod kątem nowej inwestycji. W raporcie ‘Plany inwestycyjne firm 2017” uzyskał 6,8 pkt. Ankietowani najlepiej ocenili wskaźnik dostępności kadry z obszaru administracji i HR (7,2) a najsłabiej dostępność kadry niższego szczebla oraz kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu inżynierii – po 6,5 pkt.

Bardzo pozytywnie oceniona została dostępność kadry z obszaru administracji i HR, która zyskuje na znaczeniu w organizacjach. Niewiele gorzej oceniamy dostępność pracowników średniego i wyższego szczebla o kompetencjach analitycznych oraz finansowych, na czym korzysta duża część branży SSC/BPO w Polsce. Niższy potencjał, dostrzegany w dostępności kadry niższego szczebla oraz kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu inżynierii, to wciąż dobry wynik, odzwierciedlający w dużej mierze rynek pracownika.– Sebastian Sala, menedżer Antal SSC/BPO.

Wsparcie administracji publicznej – jest przestrzeń do poprawy

Aspektem najgorzej ocenionym (na 5,6 pkt) pod kątem inwestycji zostało wsparcie administracji publicznej. W skład wskaźników wchodzą: komunikacja z administracją, podejmowanie nowych inicjatyw i projektów na rzecz biznesu, oraz wsparcie ze strony przedstawicieli administracji publicznej.  Jak zauważa Agnieszka Wójcik, Market Research Manager z Antal, na przestrzeni ostatnich lat instytucje publiczne zmieniają się, jednak wciąż mają wiele do zrobienia, żeby być lepiej ocenianymi w przyszłości.

Podmioty administracji publicznej należą do jednych z najważniejszych instytucji otoczenia biznesu. W ostatnich latach widać duże zmiany w ich funkcjonowaniu. Z organizacji biernych, czekających na petenta, zmieniają się w proaktywne jednostki odpowiadające na potrzeby biznesu i bezpośrednio kreujące przyjazne otoczenie biznesowe. Wciąż jednak nie wszędzie takie postawy są regułą – na pewno jest duża przestrzeń do pracy zarówno w aspekcie nowoczesnego podejścia do biznesu, jak i zmiany wizerunku instytucji publicznych jako takich.” – Agnieszka Wójcik, Market Research Manager, Antal.

Raport „Plany inwestycyjne firm 2017” ukazujący nastroje i kierunki inwestycyjne wybierane przez decydentów w polskich firmach jest pierwszą publikacją w ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego „Business Environment Assessment Study”. Dalsze publikacje złożą się na cykl raportów poświęconych największym polskim miastom. Pełny raport jest dostępny na stronie: www.investmentplansreport.eu. Wkrótce pod tym adresem będzie można pobrać kolejne raporty odnoszące się do poszczególnych miast.

Badanie Antal Business Environment Assessment Study zostało przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Badanie było prowadzone metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE, Adaptive. Badanie jest prowadzone równolegle na rynku czeskim, słowackim i węgierskim.

 Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*