Ponad 70% firm nie wykorzystuje pełnego potencjału swoich strategii

Badanie przeprowadzone przez AICPA & CIMA we współpracy ze Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) zaowocowało opracowaniem nowych ram zintegrowanego zarządzania wydajnością, ułatwiających realizację strategii, które opisano w raporcie Integrated Performance Management Framework.

Opublikowane przez AICPA & CIMA i WBCSD ramy zintegrowanego zarządzania wydajnością:

  • koncentrują się na realizacji i doskonaleniu strategii w oparciu o jasno zdefiniowany cel organizacyjny, rzetelną strategię i skuteczny ład korporacyjny;
  • obejmują zasady oparte na wielu kapitałach, wielu interesariuszach i tworzeniu długoterminowej wartości – zapewnia to mechanizm stałej wymiany informacji w zakresie wydajności strategii i sprzyja jej doskonaleniu w celu tworzenia wartości dla szerokiego grona interesariuszy;
  • uwzględniają elementy związane z przywództwem, kulturą, zarządzaniem zasobami i procesami;
  • ułatwiają przekazywanie informacji zarządczych, które zapewniają wgląd w skuteczną realizację strategii, dostarczając danych na temat produktywności, funkcjonalnego wykorzystania i redukcji ryzyka nadużyć – pomaga to zwiększać wydajność poprzez wzrost zaangażowania pracowników oraz budowanie zaufania.

Obecnie nawet 90 procent wartości przedsiębiorstw ulokowane jest w ich aktywach niematerialnych[1]. Kapitał środowiskowy i społeczny stanowi istotną część procesu tworzenia wartości, ten zaś napędzany jest w głównej mierze przez pracowników. Ramy zaczerpnięto z drugiej fazy projektu AICPA & CIMA oraz WBCSD badającego zintegrowane zarządzanie wydajnością – Integrated Performance Management (IPM) – i analizującego sposoby na reorientację organizacji w celu poprawienia wydajności w nowej rzeczywistości biznesowej.

W raporcie prezentującym wyniki tego projektu badawczego przedstawiono przyczyny, dla których strategie biznesowe nie zawsze przenikają wszystkie komórki organizacyjne i w rezultacie nie są prawidłowo realizowane. Raport uwzględnia takie obszary jak przywództwo, struktura organizacyjna, kultura i zachęty dla pracowników.

Wdrożone ramy powinny budować kulturę wydajności w środowisku, w którym pracownicy są darzeni zaufaniem i zaangażowani. Wszyscy w organizacji powinni mieć jasne zrozumienie, w jaki sposób inicjatywy, nad którymi pracują, odnoszą się do nadrzędnego celu przedsiębiorstwa i wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w rozmowy na temat strategii, by ułatwić jej zrozumienie.

Peter Spence, FCMA, CGMA, Associate Technical Director, AICPA & CIMA, powiedział:

„Nowoczesna strategia biznesowa musi obejmować szeroki zakres kapitałów, w szczególności kapitał środowiskowy i społeczny oraz odzwierciedlać, że wartość jest w głównej mierze napędzana przez pracowników. Nasze badania wskazały rozbieżności, które mogą pojawić się w strefie pomiędzy strategicznymi zamiarami a ich realizacją.

By temu zaradzić, stworzyliśmy ramy zintegrowanego zarządzania wydajnością, które organizacje mogą wykorzystać do optymalizacji wydajności i dostarczania zrównoważonej wartości wszystkim swoim interesariuszom. Obejmują one obszar przywództwa, kultury zarządzania zasobami i procesów, tworząc nowy plan działania dla wysoko wydajnych organizacji.”

Dodatkowe informacje nt. projektu badawczego Integrated Performance Management znajdują się na stronie aicpa-cima.com/resources/download/integrated-performance-management-2-0

[1] Ocean Tomo, Intangible Asset Market Value Study, 2022, www2.oceantomo.com/l/710293/2022-03-29/6dwh16/710293/1648600589q2zQV1QZ/Ocean_Tomo_IAMV_Study_Report_03_28_22.pdf

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*