Raport o innowacjach – firmy w Polsce na ścieżce rozwoju

Ponad połowa polskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność badawczo-rozwojową więcej niż 10% osiąganych przychodów. Dlatego aż 70% z nich już teraz uważa się za innowatorów, dla których głównym czynnikiem rozwoju są nowe technologie. Ulga na B+R jest jednym z najważniejszych elementów wsparcia innowacji – w 2018 r. zamierza z niej skorzystać 57% podmiotów – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Kierunek innowacje. Polskie firmy na ścieżce rozwoju”

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że przedsiębiorstwa w Polsce są coraz bardziej świadome znaczenia innowacyjności dla swoich organizacji. Wiedzą już, jakie są ich słabe strony w tym obszarze, co wymaga zmiany, a co udoskonalenia. Takiego poziomu świadomości i tak planowego podejścia do innowacji dotychczas nie obserwowaliśmy w Polsce. To nastraja bardzo optymistycznie.                                                   

Jolanta Kokosińska, partner w PwC

Dane zebrane w raporcie PwC „Kierunek innowacje. Polskie firmy na ścieżce rozwoju” pokazują, że polskie przedsiębiorstwa coraz dynamiczniej rozwijają swoją działalność w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. Widać to na przykładzie inwestycji w ten obszar. Ponad 50% respondentów badania przeprowadzonego na potrzeby raportu przeznacza więcej niż 10% osiągniętych przychodów na działalność B+R. Co ważne, większe nakłady na innowacje idą w parze ze zmianą kulturową i organizacyjną polskich przedsiębiorstw. Już teraz wprowadzają do swoich struktur m.in. systemy motywacyjne dedykowane rozwojowi działalności innowacyjnej, a ponad 55% ankietowanych zadeklarowało posiadanie takich systemów (60% z nich stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP). Przeprowadzenie zmian wewnątrz organizacji dla 65% badanych stanowi największe wyzwanie w obszarze innowacje w perspektywie najbliższych 3 lat.

Czas dla innowacji, szczególnie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest sprzyjający i bardzo intensywny. Uruchomienie w ciągu ostatnich 2 lat instrumentów wspierających innowacje, takich jak ulga podatkowa na B+R, fundusze inwestujące w przedsięwzięcia na wczesnych fazach rozwoju czy programy sektorowe na badania i rozwój, spowodowały, że ekosystem innowacyjności w Polsce rozkwitł. Jesteśmy w idealnej sytuacji, gdyż tworzymy wiele rzeczy od początku, a jednak możemy bazować na tym, co osiągnęły kraje bardziej rozwinięte i przeskoczyć te kilka dobrych lat.

Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w zespole B+R, innowacje i ulgi w PwC

O poziomie innowacyjności polskich firm świadczy także deklaracja 70% z nich – tylu przedsiębiorców uważa się za innowatorów, dla których głównym czynnikiem wzrostu jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Współpraca w imię innowacji

Jak zauważają eksperci PwC, bardzo szybko rozwijającym się trendem jest współpraca korporacji ze start-upami. 42% badanych firm zadeklarowało aktywną współpracę z ekosystemem start-upowym, a 23% rozważa taką formę aktywności w przyszłości. Co ciekawe, nie tylko duże korporacje wchodzą w tego typu alianse – niemal połowa przedsiębiorstw z tych, które już współpracują ze start-upami reprezentuje sektor MŚP.

Do najpopularniejszych modeli współpracy ze startupami należą akceleratory biznesowe, których celem jest wsparcie startupów w rozwijaniu biznesu i pomysłów, korporacyjne fundusze inwestycyjne (ang. CVC, corporate venture capital) – najczęściej wśród dużych przedsiębiorstw oraz współpraca w ramach platform.

W tak intensywnie zmieniającym się świecie równie szybko zmieniać się muszą przedsiębiorstwa, o ile chcą podążać za innowacjami. To, w czym korporacje są świetne, czyli dodawanie przysłowiowego nowego smaku czy koloru do swoich produktów, już nie wystarczy. W ich otoczeniu, z coraz większym rozmachem, rozwijają się ekosystemy startupów. Startup jest od korporacji szybszy, bardziej elastyczny, ma większą otwartość na ryzyko, ale przede wszystkim jest zazwyczaj bliżej trendów technologicznych i jest bardziej wyspecjalizowany. Mając taką armię wokół siebie, nie dziwi, że korporacje zaczęły szukać możliwości skorzystania z tych zasobów.

Beata Cichocka-Tylman, dyrektor w zespole B+R, innowacje i ulgi w PwC

Dotacje i ulgi – instrumenty wsparcia innowacji

Z raportu PwC wynika, że polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z inicjatyw systemowych wspierających ich działalność w obszarze badawczo-rozwojowym. Ponad 50% firm realizowało w 2016 r. projekty badawczo-rozwojowe objęte dotacjami dystrybuowanymi na szczeblu europejskim lub krajowym.

Co prawda tylko 28% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało skorzystanie z odpisu w podatku dochodowym za 2016 rok z tytułu ulgi podatkowej na B+R, jednak widoczna jest tendencja wzrostowa, spowodowana m.in. atrakcyjnymi zmianami w zakresie ulgi B+R wprowadzonymi od 2017 r., co odzwierciedla deklaracja 57% ankietowanych o zamiarze skorzystania z ulgi B+R w 2018 r.

Ulga B+R wydaje się więc głównym instrumentem wsparcia innowacyjności w polskich firmach. Wynika to z planowanych na 2018 r. zmian, które sprawią, że ulga stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało m.in. wzrost limitów odpisów, możliwość odliczenia kosztów umów o dzieło i zleceń, możliwość skorzystania z ulgi B+R przez podmioty działające w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwoleń, czy zastąpienie dotychczas funkcjonujących funduszy innowacyjności przez wyższe odpisy podatkowe w przypadku centrów badawczo-rozwojowych (CBR).

O raporcie „Kierunek innowacje. Polskie firmy na ścieżce rozwoju”

Raport powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział 85 respondentów reprezentujących małe, średnie i duże polskie przedsiębiorstwa. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-wrzesień 2017 roku metodą ankiety online. Wyniki badania zostały opracowane na podstawie agregacji udzielonych odpowiedzi. Polskie badanie jest częścią międzynarodowego badania Global Innovation 1000, w którym wzięło udział 562 liderów innowacji z całego świata.

Tu można pobrać raport: 

Żródło: PwC

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*