Wielopokoleniowość pracowników wyzwaniem dla firm

Vicky Rentzepi, Regionalny Dyrektor na Europę Wschodnią, Citrix

Wydłużenie ludzkiego życia oraz zdolności do pracy spowodowało, że obecnie w organizacjach pracownicy mogą reprezentować nawet cztery różne pokolenia. Taka wielopokoleniowość pracowników, to również w Polsce coraz częściej spotykana sytuacja, stąd też tak ważne jest, aby firmy mogły się do niej odpowiednio dostosować, nie ryzykując spadku efektywności, zaangażowania i retencji pracowników, tym bardziej, że Ci mogą przedstawiać sobą szereg wyzwań biznesowych.

Nie ma wątpliwości, że cyfrowa rewolucja ma ogromny wpływ na to, jak i skąd pracujemy, a innowacje technologiczne tworzą zarówno nowe gałęzie przemysłu jak i modele współpracy. Millenialsi, Generacja X i Y czy Baby Boomersi posiadają różne poziomy wiedzy z zakresu nowych technologii, różne zainteresowania i potrzeby, a to równolegle – by zrównoważyć różnice – rozwija tradycyjne normy pracy.

Każde pokolenie niesie ze sobą unikalny zestaw umiejętności, styl przywództwa, percepcję równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz postawę komunikacyjną, kształtowaną poprzez doświadczenia, wydarzenia historyczne, warunki ekonomiczne czy kulturę popularną. Ta różnorodność może być korzystna dla firm, ponieważ sprzyja kreatywności i rozszerza spektrum różnorodnych możliwości rozwiązywania problemów. Z drugiej strony może jednak stwarzać wyzwania dla kadry kierowniczej i dyrektorów HR.

Ich celem jest zbudowanie atrakcyjnego, zintegrowanego, opartego na współpracy środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od tego, do jakiego pokolenia należą, będą traktowani uczciwie oraz będą czuli się wartościowym elementem organizacji. Aby uniknąć konfliktów organizacyjnych, rotacji pracowników i utraty efektywności, muszą zdawać sobie sprawę z mocnych stron, wartości, motywacji i ograniczeń, jakie każde pokolenie wnosi do organizacji.

Przykładowo, Baby Boomers posiadają bogatą wiedzę branżową, ale dzięki korzystaniu z technologii przez całe życie zawodowe, podchodzą do niej w zupełnie inny sposób, niż pokolenie millenialsów i innych cyfrowych tubylców, którzy nie znali wcześniej pracy bez wsparcia ze strony technologii. Oznacza to, że firmy projektujące firmową przestrzeń do pracy muszą rozważyć szereg różnych, osobistych i zawodowych doświadczeń jej potencjalnych użytkowników i odpowiednio do tego zaadaptować nowe technologie.

Patrząc głębniej na pokolenie cyfrowych tubylców czy millenialsów, widać jasno, że posiadają oni umiejętności techniczne, których wymaga dzisiejszy biznes. Jednak równie często nie chcą dostosować się do tradycyjnych ustaleń dotyczących zatrudnienia, takich jak praca w jednej lokalizacji biura, faworyzując mentalność „pracy w dowolnym miejscu” i rozwiązania, które pozwalają im na większą swobodę działania. Tym samym, by wykorzystać ich ogromne możliwości, przyszłe miejsca pracy muszą być przystosowane do pokonywania różnic pokoleniowych i muszą radzić sobie z towarzyszącymi im wyzwaniami.

Kiedy myślimy o tym, jak możemy zwiększyć zaangażowanie i produktywność ludzi w organizacji, warto wspomnieć o metodach, które wiążą się z przekształceniem istniejących w firmach infrastruktur IT w jedną funkcjonalną, cyfrową platformę, która może łączyć wymagania różnych pokoleń pracowników. W tym wypadku istotne stają się takie elementy jak:

  1. Wykorzystanie technologii dla oferowania spójnych szkoleń dla każdego pokolenia pracowników

W zespołach składających się z różnych pokoleń pracowników, w których każdy posiada własne unikalne umiejętności i mocne strony, technologia powinna być wykorzystywana do wspierania wydajności niezależnie od stylu pracy. Aby zapewnić wszystkim pracownikom możliwość maksymalnego wykorzystania technologii, firmy powinny oferować sesje szkoleniowe, które będą odpowiadały wszystkim stylom uczenia się: klasyczne szkolenia z trenerem, bezpośrednie warsztaty; kursy e-learningowe a nawet programy mentoringu peer-to-peer.

  1. Zwiększanie znaczenia elastyczności

Posiadanie infrastruktury informatycznej i miejsca pracy, które uwzględnia i promuje różne jej style, umożliwi firmom pełne wykorzystanie potencjału każdego pracownika, niezależnie od preferowanego przez nich miejsca i sposobu działania. Wprowadzenie elastyczności w zakresie stosowanych urządzeń, technologii i warunków pracy daje firmom przestrzeń do stworzenia i wspierania wydajnej i aktywnej siły roboczej.

  1. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni pracy

Przy wprowadzeniu do firmy elastyczności, bezpieczeństwo należy uznać za jedno z najważniejszych kryteriów a zarazem wyzwań. Taka firma musi umożliwić swoim pracownikom bezpieczny dostęp do aplikacji, danych i sieci, zapewniając jednocześnie, że zasoby nie są narażone na potencjalne ryzyko. Warto mieć na uwadze, że różne pokolenia mogą przyjąć skrajnie odmienne podejścia do nakładanych na nich ograniczeń. Stworzenie za pomocą nowych rozwiązań IT cyfrowej przestrzeni pracy pozwala spełnić potrzeby technologiczne i wymagania biznesowe każdego pokolenia pracowników, bez nakładania na nich ogromu zakazów, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich efektywności.

  1. Wsparcie komunikacji i określenie najlepszych technik przekazywania opinii

Zrozumienie różnych metod pracy oraz wpływu, jaki na rożne generacje pracowników mają nowe technologie jest bardzo istotne z punktu widzenia budowania szacunku i dobrej komunikacji pomiędzy zespołami. Organizacja szkoleń i innych aktywności, które pomagają budować zespołowość, a które jednocześnie podkreślają odmienne postrzeganie pracy przez rożne generacje pracowników, może zachęcić do lepszego dialogu i zlikwidować obowiązujące stereotypy.

  1. Optymalizacja środowiska pracy

Opracowanie metod optymalizacji środowiska pracy jest koniecznością dla wszystkich firm. Te, które biorą pod uwagę stworzenie przestrzeni nastawionej nie tylko na zwiększanie ludzkiej produktywności, niezależnie od lokalizacji, urządzenia czy sieci, ale także są otwarte na nowe spojrzenie na możliwości wzajemnej współpracy czy budowania zespołowości wyjdą naprzeciw potrzebom różnych generacji pracowników.

Zmiana podejścia do fizycznej lokalizacji miejsca pracy, a także umożliwienie efektywnego wykorzystania jego wszystkich aspektów pozwala również na optymalizację kosztów powierzchni i wyposażenia. W konsekwencji minimalizuje to ryzyko wycieku danych, a także pozwala dostosować się do określonych standardów zgodności z przepisami i osiągnąć większą wartość biznesową.

Ilustracja: Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*