Zanurzyć ERP w trzecim wymiarze

Małgorzata Urszula Nowak

Aspektem niewystarczająco uświadomionym jest fakt, że systemy klasy ERP wspomagane przez aplikacje im towarzyszące bardzo sprawnie obsługują wiele obszarów działania przedsiębiorstwa, ale obejmują tylko cyfryzację procesów i zjawisk. Nie obejmują natomiast cyfryzacji przestrzeni. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że najkrótszym przekazem dla niego jest obraz, a nie tekst, czy dane w tabeli. Cyfryzacja tak ważnego elementu jakim jest przestrzeń rewolucyjnie zmieni podejście do zarządzania.

W takim ujęciu będziemy mieć do czynienia z geoanalityką biznesową czyli analityką wykorzystująca dane geoinformacyjne, które są naturalnymi danymi opisującymi rzeczywistość biznesową. Business GeointelligenceB(G)I, BGI, BI  jest to proces wprowadzania danych rzeczywistych w model danych przestrzennych zintegrowanych z danymi opisowymi a następnie syntetyzowania ich w wiedzę, która może być wykorzystana do zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją.

Aplikacje ERP, które zostały stworzone z myślą o zarządzaniu przedsiębiorstwem ciągle stoją przed wyzwaniem dostosowywania się do rosnących wymagań rynku i wymagają kolejnych modyfikacji lub uzupełnienia systemami towarzyszącymi. Nigdy nie obejmowały całości procesów, zostały stworzone z myślą o produkcji wytwarzającej wyroby pod magazyn MTS (Make To Stock). Jednak wymuszona przez rynek szybka zmiana asortymentu produktów powoduje, że coraz częściej mamy do czynienia z produkcją na zamówienie MTO (Make To Order). Digitalizacja przestrzeni dla procesów MTS może wykorzystać metodę PLM (Product Lifecycle Management) , która dobrze obsługuje procesy powtarzalne i zestandaryzowane. Gorzej będzie z zastosowaniem metody  PLM dla procesów MTO (Make To Order) i tu idealne jest podejście BIM (Building Information Modeling), które uwzględnia więcej zmiennych w swoim modelu.

BIM wyrósł z branży budowlanej. W 2010 stał się jednym z głównych elementów oficjalnej strategii rządowej Wielkiej Brytanii i od tego czasu dużo się wokół niego dzieje, także w Polsce. Informatyzacja branży budowlanej w stosunku do przemysłowej nastąpiła później, ale technologia BIM wyrosła z technologii PLM obejmującej informatyzację a w ślad za nią automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.BIM opiera się na tych samych koncepcjach co PLM, czyli procesie modelowania danych budowli celem reprezentacji cyklu jej życia, ujednoliceniu standardów wymiany informacji między systemami, uwypukleniu znaczenia pracy zespołowej. Różnią się tym, że PLM są procesami łatwiejszymi, gdyż dotyczą na ogół jednej organizacji i w branży przemysłowej proces cyklu życia wyrobów jest częściej zestandaryzowany i powtarzalny. W branży budowlanej liczba zmiennych jest większa, stąd modelowanie bardziej złożone. Ten fakt powoduje, że młodą technologię BIM będzie można wykorzystać w przemyśle. Obie technologie łączy innowacyjność i są określane mianem przełomowych (disruptive) a jednocześnie rewolucyjnych. 

Przedsiębiorstwo lub instytucja przypomina organizm miejski. Istnieją w nim podobnie jak w mieście obiekty ruchome i stałe (nieruchomości) oraz zachodzą w przedsiębiorstwie procesy i czynności z którymi mamy także do czynienia w mieście. Dużym ułatwieniem w procesach zarządzania przedsiębiorstwa byłoby posiadanie jego cyfrowej mapy. Przy czym dziś mówiąc o mapie nie powinniśmy myśleć tylko o mapie dwumiarowej, gdyż dzisiejsze technologie dają nam możliwość posiadania danych trójwymiarowych. Danych przestrzennych mamy wokół bardzo wiele np. chcąc uzyskać informację o naszej działce w urzędzie geodezji korzystamy z danych przestrzennych. Wieloletnie i sprawdzone doświadczenia z sektora publicznego, np. z geodezji można wykorzystać w branży przemysłowej. Są to doświadczenia w zakresie pozyskiwania, budowy baz danych przestrzennych dotyczących naszych miast oraz terenów wokół oraz zarządzania nimi poprzez systemy informatyczne.

Geolokalizacja w powiązaniu z dotychczas gromadzonymi danymi o obiektach w zakładzie przemysłowym jak: czas pracy maszyn i linii technologicznych oraz poziom wykorzystania mocy produkcyjnych maszyn; danych o przestojach i źródłach ich przyczyn; zużytych materiałach lub surowcach, ilości zużytych mediów do produkcji, produkcji w toku, końcowej oraz wadliwej, mierniki efektywności produkcji, wprowadzi nową jakość informacyjną. Stanie się tak, bo obiekt nie będzie tylko zapisem informacji w rekordach jednego systemów IT np. ERP, MES , PLM ale zostanie także zanurzony w przestrzeni poprzez określenie danych o jego położeniu oraz wymiarach.

Ważnym aspektem przy planowaniu produkcji krótkich serii pod zamówienie jest zastosowanie dobrej metodyki zarządzania projektami informatycznymi oraz projektami na hali produkcyjnej. Metody zwinne jak Agile czy też Lean wydają się być tu bardzo istotne, ale jeśli chcemy być innowacyjni i być krok przed konkurencją idealną metodą rozwiązywania problemów lub kreacji nowych rozwiązań jest metoda TRIZ.

Rozwój technologiczny w zakresie SOA, wykorzystujący szyny wymiany danych ESB z wielu systemów w jednym miejscu jest tym co pozwoli zintegrować dane z systemów ERP i im towarzyszących z danymi przestrzennymi.

Optymalizacja rozwoju systemów IT powinna obejmować ocenę kosztów kolejnej modyfikacji czy też uzupełnienia innymi systemami. Czasem się mówi, że ERP to serce systemu IT. Idea stworzenia aplikacji pod produkcję, czy tylko pod magazyn powoduje, że muszą być one wzbogacane przez MES, SFC i ale wydaje się, że jest to już niewystarczające i trzeba sięgnąć po nowe technologie jak BIM oraz Business Geointelligence, aby nasza produkcja była konkurencyjna na rynku.

Małgorzata Urszula Nowak – Założycielka ILK Solutions – Analityk biznesowy IT. Dyrektor zarządzający ILK Solutions. Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach informatycznych oferujących rozwiązania dla przemysłu oraz zajmującymi się systemami GIS ( Systemy Informacji Przestrzennej ) obejmujące analizy biznesowe, w tym optymalizację procesów, rozwój oprogramowania, technologie informatyczne, tworzenie specyfikacji oprogramowania, zarządzanie zespołem oraz projektami.  Realizowała projekty technologiczne i informatyczne dla urzędów miejskich i powiatowych oraz dla zarządu spółki dotyczące optymalizacji obszaru finansów oraz procesów biznesowych. Ma doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami dostarczającymi rozwiązania informatyczne: zintegrowany system ERP dla przedsiębiorstw, system do harmonogramowania produkcji, system kodów kreskowych oraz system do analiz przestrzennych i geo-inżynierskich. 

Ilustracja: Pixabay

 

Przeczytaj także:

O rewolucji przemysłowej, danych przestrzennych i sztucznej inteligencji

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*