CIO 2018 – partner w biznesie, inicjator zmian (raport)

W dzisiejszym świecie, w którym technologie są głównym katalizatorem zmian, transformacji ulega także rola działów IT. Oprócz usług tradycyjnie świadczonych przez zespoły informatyczne, coraz częściej oczekuje się, że dyrektorzy IT będą brali udział w tworzeniu strategii biznesowej organizacji.

Jak wynika z trzeciej edycji globalnego badania firmy doradczej Deloitte „CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową” w tej roli w przyszłości widzi się 64 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT. Okazję do sprawdzenia się w nowej rzeczywistości stwarza cyfryzacja, która dla 57 proc. polskich CIO jest obszarem, który w nadchodzących latach będzie miał największy wpływ na biznes.

Badanie CIO zostało przeprowadzone w 71 krajach, w tym w Polsce. Łącznie wzięło w nim udział 1437 osób, a 78 proc. ankietowanych stanowili menedżerowie i dyrektorzy IT.

Głównym wnioskiem wypływającym z badania jest zmiana roli, w której widzą się CIO. – Trend ten, który dostrzegliśmy już w dwóch poprzednich edycjach badania, teraz stał się jeszcze bardziej widoczny. Dyrektorzy IT z zaufanych dostawców usług zmieniają się w partnerów w biznesie i inicjatorów zmian – mówi Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego w Deloitte. – W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawowym elementem, który warunkuje zmianę i rozwój organizacji. Kończy się czas, w którym szef IT podążał za biznesem, a technologia pełniła funkcję służebną. Firmy i ich liderzy IT osiągający dzisiaj sukcesy to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów – dodaje.

Obecnie 36 proc. ankietowanych globalnie CIO definiuje swoją rolę jako partnera w biznesie, a 9 proc. – inicjatora zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat wynik ten będzie wzrastał, bo odpowiednio 64 i 16 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ich rola przesunie się w tych kierunkach. Choć ponad połowa CIO (55 proc.) definiuje siebie jako dostawcę usług, to należy zakładać, że odsetek ten będzie malał.

Zmiany roli IT będą zachodzić na poziomie strategicznym, operacyjnym, ale też kompetencyjnym.

Najważniejsze oczekiwania od dyrektorów IT to: dopasowanie się do strategii biznesowej (59 proc. w Polsce, 55 proc. w skali globalnej), transformacja procesów (odpowiednio 35 i 51 proc.) oraz zapewnienie efektywności operacyjnej IT (odpowiednio 41 i 48 proc.).

Aż 83 proc. polskich CIO deklaruje, że ich firmy mają jasno zdefiniowaną strategię cyfrową, jeśli nie w całej organizacji, to w kluczowych obszarach. Dla porównania, na świecie takiej odpowiedzi udzieliło 58 proc. ankietowanych. Większość polskich respondentów wskazała klientów (65 proc.) oraz innowacje (41 proc.) jako priorytet biznesowy ich organizacji. Co istotne, regulacje prawne są w Polsce znacznie ważniejsze niż na świecie (35 proc. w porównaniu z 15 proc.). Globalnie kluczowym celem jest wydajność (55 proc.), podczas gdy w Polsce wskazało na nią 35 proc. badanych.

Klienci w centrum uwagi

Dyrektorzy IT byli również pytani, które z obszarów technologicznych w ciągu najbliższych trzech lat będą miały największy wpływ na biznes. W Polsce na podium znalazły się analiza danych (71 proc.) oraz cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo (po 57 proc.).

Jedna czwarta polskich CIO postrzega swoje firmy jako innowacyjne, które wyzwalają zmiany. Dla porównania na świecie było to 13 proc. Z kolei dla 38 proc. ich organizacje to tzw. prekursorzy, którzy są liderami opinii, podążającymi za innowatorami.

10 proc. badanych organizacji (25 proc. z Polski) reprezentuje cyfrową awangardę. Spośród nich 78 proc. zapewnia, że ich obecna architektura technologiczna jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe, podczas gdy 54 proc. całej badanej grupy podkreśla znaczenie cyberbezpieczeństwa, systemów centralnych i rozwiązań w chmurze. Cyfrowa awangarda to liderzy w łączeniu technologii z cyfrową strategią biznesu. Cechują ich zdecydowanie silniejsze (w porównaniu do pozostałych organizacji) relacje z obszarami biznesu odpowiedzialnymi za rozwój nowych produktów. – Liderzy cyfrowej awangardy nie myślą jak sprawić, aby IT rozumiało biznes. Ten etap mają już dawno za sobą. Obecnie skupiają się na zapewnieniu, aby również biznes rozumiał IT. I nie chodzi tu wcale o docenienie, że utrzymanie infrastruktury i systemów wymaga wiedzy i ciężkiej pracy. Ich celem jest to, aby liderzy biznesowi byli świadomi nowych technologii, trendów, produktów oraz możliwości, które one stwarzają. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest rzeczywiste współtworzenie strategii organizacji przez biznes i IT – mówi Jakub Garszyński, Dyrektor, Lider usług Cloud w Deloitte.

Kreatywne środowisko IT przyciąga pracowników

W Polsce główne oczekiwania biznesu wobec działu IT to maksymalizacja zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizacja i utrzymanie środowisk IT (po 41 proc.). Niemal połowa badanych dyrektorów IT (47 proc.) z Polski uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev z zespołem operacji Ops) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. To o 13 proc. więcej niż globalnie. Polscy respondenci są jednak w mniejszym stopniu przekonani, że wdrożenie rotacji pracowników pomiędzy IT i biznesem jest niezbędne do lepszego dopasowania tych obszarów w organizacji.

Kolejne edycje badania pokazują, że dyrektorzy IT dostrzegają rosnącą potrzebę poszerzenia posiadanych kompetencji o umiejętności miękkie, niezbędne do współpracy z biznesem. Kreatywność, elastyczność poznawcza i inteligencja emocjonalna, to najbardziej pożądane kompetencje z tego obszaru w rekrutacji kadry IT.

W skali globalnej zapewnienie szkoleń pracownikom IT w zakresie nowych umiejętności i narzędzi wydaje się być większym wyzwaniem niż w Polsce (53 proc. vs 29 proc. odpowiedzi). Z drugiej strony, wyniki wskazują, że na polskim rynku utrzymanie obecnego zespołu jest znacznie trudniejsze niż na świecie (41 proc. vs 24 proc. odpowiedzi).

Trzy najważniejsze aspekty kultury organizacyjnej, które pomagają przyciągnąć i zatrzymać talenty informatyczne, to: możliwość pracy z nowymi technologiami (76 proc.), elastyczne godziny pracy (47 proc.) i kreatywne, inspirujące środowisko (47 proc.).

– Przed erą cyfryzacji rolą IT było nadążanie za biznesem, który nadawał ton i kierunek rozwoju. Obecnie jesteśmy świadkami rewolucji. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stoją dziś firmy, CIO powinni być równoprawnymi partnerami w biznesie. Dzieląc się swoją wiedzą, mogą oni stać się naturalnymi liderami zmian – podsumowuje Daniel Martyniuk.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*