Rośnie popyt na autonomiczne rozwiązania IT

Według IDC, liczba wdrożeń systemów zarządzających serwerami obsługującymi bazy danych wzrośnie z 1,1 miliona w 2016 roku do 4,2 mln w 2021, notując ponad 30% dynamikę wzrostu. Szczególnie wartym obserwowania sektorem rozwiązań w tej kategorii będą systemy autonomiczne, samoczynnie kontrolujące procesy obsługi baz danych oraz dbające o ich bezpieczeństwo.

Zdaniem analityków amerykańskiej firmy doradczej, niewydajne zarządzanie bazami danych znacznie hamuje przepływ danych oraz obniża efektywność np. systemów transakcyjnych. Co więcej, ręcznie obsługiwane bazy muszą być cyklicznie aktualizowane poprzez „łatanie” luk w zabezpieczeniach. Ze względu na konieczność ograniczenia kosztów utrzymania zespołów DBA, zmniejszenie ryzyka utraty szczelności infrastruktury czy przestojów w działaniu kluczowych systemów, biznes – zdaniem analityków IDC – z coraz większym zainteresowaniem patrzył będzie w stronę automatyzacji zarządzania bazami danych.

Bazy danych niczym elektryczność

Zdaniem Andrew Mendelsohna z Oracle, bazy danych dzielą jedną istotną cechę z zasilaniem elektrycznym. Nikt zwykle nie myśli o nich, dopóki nie przestaną pełnić swojej funkcji w wyniku awarii, której skutek będzie analogiczny zarówno w jednym, jak i drugim przypadku. To zatrzymanie kluczowych operacji biznesowych, które w zdecydowanej większości uzależnione są dziś od nieustannego przepływu danych, trafiających do systemów transakcyjnych, aplikacji biznesowych czy narzędzi analizujących duże zbiory danych.

Administracja bazami danych staje się jednak coraz bardziej kłopotliwa oraz kosztowna. – Jak wynika z analizy IDC, stanowi ona nawet 75% kosztów związanych z zarządzaniem firmową bazą danych, także po uwzględnieniu kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz ich 5-letniej amortyzacji. Wynika to z tego, że generowany jest ogrom ręcznej pracy, jaką należy „przy niej” wykonać. Mowa tutaj przede wszystkim o potrzebie regularnego tworzenia oraz testowania kopii zapasowych, uaktualnianiu, instalacji łatek (patchowaniu), ale także stałym monitoringu działania bazy oraz przewidywaniu, kiedy wymagać będzie ona większej konserwacji. Oznacza to, że nierzadko koszty związane z administracją bazą danych stanowią znaczną część całych budżetów IT – tłumaczy Piotr Okal z Arrow ECS.

Bazodanowa „samoobrona”

Poza samymi kosztami związanymi z zarzadzaniem bazą danych, warto także wziąć pod uwagę fakt, iż zapewnienie im maksymalnej ciągłości funkcjonowania w modelu on-premise, w którym są one fizycznie ulokowane oraz obsługiwane wewnątrz przedsiębiorstwa, jest bardzo trudne i często wiąże się z koniecznością „przystania” na mniejsze wartości SLA, decydujące o ciągłości funkcjonowania biznesu – Firmy często nie zdają sobie sprawy, iż deklarowany poziom dostępności bazy danych (SLA) zwykle nie uwzględnia przestojów wynikających z potrzeby przeprowadzenia wymaganych napraw, konfiguracji czy aktualizacji. W przypadku autonomicznej bazy danych, która nie potrzebuje wstrzymania pracy do celów wprowadzania łatek, wykonywania kopii zapasowych czy innych operacji serwisowych, uzyskanie dostępności na poziomie 99,995%, wiążącej się z niedostępnością bazy jedynie przez 2,5 minuty w ciągu roku jest realne – dodaje Piotr Okal z Arrow ECS.

Nie sposób też pominąć znaczenia dbałości o system obronny bazy danych – według Marka Hurda, CEO Oracle, aż 95% cyberataków przeprowadzanych jest z pełną skutecznością, dlatego, że wymierzane są one w bazy danych, które nie były „łatane” przez administratorów od co najmniej 9 miesięcy. Ewenementem nie były także sytuacje, w których wymaganych aktualizacji nie instalowano nawet przez dwa lata. Nadzór nad bezpieczeństwem często jest więc bagatelizowany, co wynika z różnych powodów– w tym m.in. różnego podejścia do polityki bezpieczeństwa IT czy trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów ds. administrowania bazami.

dbPaaS najszybciej rosnącą usługą „na wynajem”

Według opublikowanej niedawno przez Gartnera prognozy rynku chmury publicznej, platformy bazodanowe dostarczane jako usługa (dbPaaS) są najszybciej rosnącym segmentem rozwiązań PaaS, zaś wartość ich rynku ma osiągnąć niemal 10 miliardów $ do 2021 roku.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*