Czy jesteśmy gotowi na rzeczywistość rozszerzoną?

Daniel Dombach, Industry Solutions Director EMEA, Zebra Technologies

Według firmy badawczej McKinsey[1], nawet 45 proc. zadań, za wykonywanie których wynagrodzenie otrzymują pracownicy, można zautomatyzować za pomocą istniejących technologii. Te prognozy ignorują jednak fakt, że możliwości robotów w wielu obszarach są wciąż raczej ograniczone. Wyobraźmy sobie na przykład magazyny z nieskończonymi rzędami półek, na których składowane są towary o różnych kształtach i rozmiarach. Przy dużej liczbie identycznych lub standardowych opakowań, roboty sprawują się całkiem nieźle. Jednak w przypadku opakowań o zróżnicowanym kształcie, rozmiarze i gramaturze, robotom nadal brakuje elastyczności wymaganej do podnoszenia i odkładania takich przedmiotów w tempie, w którym to zadanie wykonałby człowiek. Stwierdzono również, że dzisiejsze technologie rozpoznawania charakteryzują się mniejszą dokładność niż efekt pracy ludzi i wykazują wyższy poziom błędów.

Dlatego zamiast skupiać się na robotach, firmy powinny rozważyć, jak wspierać ludzką pracę w bardziej wydajnym i efektywnym zarządzaniu zadaniami. Technologią, która może im w tym pomóc, jest rzeczywistość rozszerzona (augmented reality – AR) – innowacja, która wykorzystuje strumienie danych i zamienia je w obrazy wyświetlane na żywo. Obecnie technologia ta jest wykorzystywana w komputerach mobilnych, smartfonach i wyświetlaczach mocowanych na głowie (head-mounted-displays – HMD). Zastosowano ją również w okularach cyfrowych i urządzeniach, które są wyposażone w wyświetlacze półprzezroczyste i oferują technologie rejestracji obrazu, takie jak aparat fotograficzny lub skaner.

Spojrzenie w przyszłość

Według ankiety Bitkom[2], rozszerzona, mieszana i wirtualna rzeczywistość przełoży się do roku 2020 na przychody w sektorze B2B wielkości 88 milionów EUR. W przypadku rozwiązań z tego zakresu, w tym wdrożeń, aktualizacji i nowych aplikacji, wielkość ta może przekroczyć 750 milionów EUR. Może się to wydawać zaskakujące, ponieważ technologie te nie osiągnęły jeszcze swojego punktu przełomowego, zarówno w zastosowaniu komercyjnym, jak i przemysłowym. Jednak pierwsze przykłady zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w komputerach mobilnych klasy korporacyjnej przyniosły bardzo obiecujące efekty.

W jaki sposób technologia AR może wspierać przedsiębiorstwa?

Zakres zastosowań technologii rzeczywistości rozszerzonej, które są teoretycznie możliwe w różnych branżach, jest znaczny. Oto wybrane przykłady:

  1. Logistyka: wyświetlacze mocowane na głowie, w połączeniu z systemem czujników i kamer pozwalają firmom logistycznym na optymalizację procesu załadunku, wskazując pracownikom najbardziej efektywne położenie paczki w przyczepie – takie rozwiązanie zwiększenia również produktywności pracy.
  1. Obsługa klienta/praca w terenie: w przypadku inżynierów odpowiedzialnych za serwis w terenie, zakładzie produkcyjnym lub warsztacie, mocowane na głowie wyświetlacze HMD mogą wyświetlać dokładne schematy i opisy maszyn, nad którymi pracują. Technologia ta zmniejsza czas potrzebny na szkolenie nowych pracowników oraz wskaźniki błędów, przy jednoczesnym zwiększeniu tempa pracy. Ponadto, gdy inżynier serwisu napotka problem z urządzeniem, obraz z kamery wbudowanej w wyświetlacz HMD może być transmitowany na żywo do doświadczonego starszego inżyniera. Może on wykorzystać informacje wizualne do zdalnego doradzania koledze lub dostarczenia cyfrowego samouczka.
  1. Obsługa imprez: Pracownicy ochrony na festiwalach czy innych dużych imprezach mogą używać wyświetlaczy HMD do monitorowania gości i identyfikowania miejsc, w których mogą wystąpić incydenty. Korzystając z systemu lokalizacyjnego i przekazując dane z niego do systemu typu back-end, każdy pracownik ochrony imprezy widzi, gdzie znajdują się jego koledzy i może szybko zareagować na potencjalne zagrożenia. W ten sposób agencja ochrony wysyła w dowolnym momencie swój personel do miejsca, w którym jest on potrzebny.
  1. Służba zdrowia: w jednostkach opieki zdrowotnej, wyświetlacze HMD mogą wspomagać chirurgów podczas zabiegów o podwyższonym ryzyku, wymagających dokładności w małej skali. Chirurg może śledzić parametry życiowe pacjenta na wyświetlaczu czy oglądać na żywo obrazy z kamery znajdującej się w jelicie bez konieczności odwracania głowy w kierunku wyświetlacza. W roku 2014, chirurdzy z University Health Methodist Hospital po raz pierwszy użyli okularów cyfrowych przy usuwaniu nowotworu z jamy brzusznej. Ze względu na fakt, że urządzenie to jest sterowane głosem, ręce chirurgów pozostawały wolne przez cały czas trwania operacji. Jednocześnie lekarze mieli dostęp do kluczowych informacji o pacjencie, takich jak wyniki rezonansu magnetycznego czy zdjęcie rentgenowskie – zniwelowano potrzebę odwracania uwagi od operowanej osoby.

Urządzenia ubieralne – rozwój w toku

Pomimo szeregu możliwości zastosowania biznesowego, wiele projektów wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną jest wciąż w fazie opracowywania. Technologia AR jest jeszcze w początkowym stadium rozwoju, dlatego spotyka się z wieloma wyzwaniami. W celu zapewnienia praktyczność i łatwość obsługi, okulary cyfrowe i inne urządzenia ubieralne typu HMD wymagają ergonomicznego wzornictwa. Muszą zapewniać również wysoki poziomu komfortu noszenia. Jednocześnie każde z nich musi być wyposażone w lekką, ale wydajną baterię, która zapewnia możliwość pracy przez kilka godzin, wykraczając poza zasięg czasowy jednej pełnej zmiany. Ponadto, w sytuacji gdy urządzenia są wykorzystywane przez różne osoby, istotna jest również kwestia higieny użycia – szczególnie w branży służby zdrowia. Z tego względu wyświetlacze HMD muszą być wykonane z higienicznego materiału ułatwiającego utrzymanie czystości. Wreszcie, wyświetlacze HMD powinny zapewniać bezproblemową integrację z firmowymi systemami typu back-end.

Nietrudno sobie wyobrazić, że gdy technologie AR będą mogły sprostać wszystkim powyższym wyzwaniom, to ich zastosowanie pozwoli zwiększyć produktywność i wydajność, poprawić bezpieczeństwo, zapewnić szybszy zwrot inwestycji i zwiększyć satysfakcję klienta w wielu obszarach biznesowych – nie tylko w środowisku magazynowym.

Nie bój się robota!

Ale co z robotami? Podobnie jak w przypadku technologii AR, roboty stają się coraz bardziej kluczowym elementem prowadzenia efektywnych działań w wielu branżach. Niemniej jednak, roboty nie stanowią alternatywy dla pracowników wykorzystujących możliwości rzeczywistości rozszerzonej. W najbliższym czasie roboty będą współpracowały z ludźmi, wspierając ich w codziennej pracy.

W magazynie roboty służą obecnie jako automatyczna pomoc przy wybieraniu produktów, poruszając się obok osoby kompletującej zamówienie, aż do pełnego załadowania. Następnie przemieszczają się w celu wysyłki swojego ładunku, podczas gdy pracownik może kontynuować pracę z kolejnym robotem. Roboty są również bardzo skuteczne przy liczeniu zapasów: charakteryzuje je szybkie tempo pracy, niski odsetek błędów oraz możliwość pracy w nocy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez pracodawcę. Firmy podejmują już pierwsze, ostrożne kroki ku wykorzystaniu robotów nawet w fazie dostawy. Jednak takie zastosowanie wymaga wysłania również towarzyszącego robotowi pracownika.

Podobnie wygląda postęp na salach operacyjnych, gdzie roboty wspomagają pracę chirurgów. Podczas operacji urządzenie przekłada ruchy chirurga w miniaturowej skali na pacjenta, umożliwiając wykonywanie dokładnych nacięć i szwów, minimalizując utratę krwi i przyspieszając proces gojenia. Jednak wszystkie decyzje i działania wciąż zależą od chirurga obsługującego panel sterowania.

Przed nami jeszcze długa droga do momentu, kiedy roboty będą w stanie wykonywać zróżnicowane, złożone i skomplikowane zadania, a co za tym idzie: zastępować pracę człowieka. W najbliższej przyszłości możemy oczekiwać dalszego zwiększania produktywności, wydajności i dokładności pracowników za pomocą technologii rzeczywistości rozszerzonej.

[1] McKinsey (2015): Four Fundamentals of Workplace Automation.
[2] Bitkom (2016): Head-Mounted Displays in deutschen Unternehmen

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*