Digitalizacja to stan umysłu

Piotr Makowski

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że digitalizacja przedsiębiorstw polega na wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Chociaż rozwiązania jako takie mogą być rzeczywiście potrzebne, ponieważ znacząco podnoszą efektywność działania, to jednak digitalizacja jest procesem, a może lepiej powiedzieć zjawiskiem, dużo głębszym. Przy czym warto mieć świadomość (słowo „warto” nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia), że przedsiębiorstwa podchodzące na serio do zagadnienia digitalizacji odnoszą z tego tytułu bardzo namacalne korzyści (poprzedni mój tekst dotyczył korzyści z usprawnienia procesu obsługi faktur kosztowych – „Czy obsługując faktury tracisz pieniądze”).

Ciekawym rozwinięciem zagadnienia digitalizacji procesów biznesowych, czy może lepiej powiedzieć transformacji cyfrowej, są wyniki ostatnich badań przeprowadzonych prze AIIM na grupie ponad 150 przedsiębiorstw różnej wielkości na całym świecie.

Okazuje się, że dla skutecznego wprowadzenia firm do świata cyfrowego kluczowe są działania w czterech wymienionych poniżej obszarach:

  • Cyfryzacji podstawowych procesów w organizacji

  • Modernizacji środowiska informatycznego

  • Automatyzacji zagadnień dotyczących „compliance & governance”

  • Wykorzystania narzędzi analitycznych i uczenia maszynowego

Z badań tych wyłania się ciekawy obraz. Otóż okazuje się, że organizacje w swojej większości czują się nieco zagubione w obliczu powszechnego obecnie trendu transformacji cyfrowej i nie do końca mają świadomość, w którym miejscu na ścieżce transformacji cyfrowej się obecnie znajdują, ani jak można wykorzystać najnowsze technologie obecne już na rynku. Tym niemniej dla olbrzymiej większości przedsiębiorstw najważniejszym obszarem, w którym chcą wprowadzać zmiany, jest cyfryzacja podstawowych procesów biznesowych – 75 procent firm uważa za najważniejsze automatyzację procesów biznesowych. Trzeba mieć jednak świadomość, że zagadnienie to nie może sprowadzać się do prostego przyśpieszenia tych samych co dotychczas, analogowych operacji.

Transformacja cyfrowa to dużo więcej niż tylko zwiększenie efektywności – dzięki możliwości wykorzystania nowych „narzędzi” pozwala na działanie w odmienny sposób, przy wykorzystaniu przeprojektowanych procesów łączących w jedność zarówno  ludzi jak i  same procesy, informacje oraz technologię. Takie podejście pozwala zwiększyć skuteczność operacyjną, jednocześnie umożliwiając płynniejsze wprowadzanie późniejszych zmian i wzmacniając pozytywne doświadczenia klienckie.

Wiele firm jest dopiero na początku drogi automatyzacji i bez mała 70% z nich zautomatyzowało do tej pory mniej niż połowę swoich procesów biznesowych. W pierwszej kolejności na usprawnienie czekają procesy akceptacyjne, HR, procesy sprzedażowe, korespondencja z klientami i finanse.

Olbrzymią role mają tutaj do odegrania takie technologie jak RPA (Robotic Process Automation) oraz MIC (Multi-Channel Inteligent Capture). Pozwalają one bowiem, nie tylko na usprawnienie procesów, ale wręcz całkowite ich przedefiniowanie stając się kluczem strategicznej transformacji. Przedsiębiorstwa wciąż jeszcze często nie doceniają wagi tych rozwiązań.  Ich wpływ na organizację funkcjonowania firm będzie jednak kolosalny. Szczególnie interesujące wydaje się to , że wśród korzyści, jakie chcą uzyskać przedsiębiorstwa mniej więcej tak samo ważna jest redukcja kosztów jak i szybsze uwidacznianie informacji w procesach biznesowych i uzyskiwanie informacji za pośrednictwem rozwiązań analitycznych. Wyraźnie wskazuje to na fakt, że we współczesnym świecie właściwa informacja w odpowiednim czasie ma dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie.

Piotr Makowski pracuje w firmie Canon Polska. Na co dzień, pomaga swoim klientom podnosić efektywość procesów związanych z obiegiem dokumentów. 

Czytaj także:

Czy obsługując faktury tracisz pieniądze?

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*