„Dostępność cyfrowa w polskim biznesie” – Pierwszy taki raport w naszym kraju

Fundacja Widzialni wspólnie z agencją ExtraHut specjalizującą się w projektowaniu oraz tworzeniu produktów cyfrowych opracowała na potrzeby Business Accessibility Forum (BAF) raport dotyczący dostępności oraz użyteczności stron i aplikacji mobilnych w polskim biznesie. Widzialni oraz ExtraHut przeanalizowali 50 stron internetowych i aplikacji mobilnych polskich firm z pięciu sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego, e-commerce, transportowego i telewizyjnego. Agencja jest partnerem merytorycznym ds. User Experience (UX) oraz współautorem audytu.

Od 28 czerwca 2025 roku mają być egzekwowane w Polsce przepisy dostosowujące polskie prawo do Europejskiego Aktu o Dostępności*. Polska podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej pracują nad uregulowaniami prawnymi zapewniającymi spełnianie przez podmioty gospodarcze wymogów dostępności produktów i usług.

„Zauważyliśmy, że w naszym kraju nie ma analizy stanu dostępności cyfrowej biznesu. Brakuje również wiedzy i wskazówek, w jaki sposób optymalnie przeprowadzić transformację cyfrowej dostępności. Dlatego zainicjowaliśmy stworzenie dokumentu obrazującego sytuację w kluczowych sektorach polskiego biznesu” – mówi Artur Marcinkowski, Accessibility Evangelist, Założyciel Fundacji Widzialni. – „Nasz raport ma pomóc w ocenie skali wyzwań oraz dostarczyć firmom wiedzę, wskazówki i inspiracje jak efektywnie wdrażać dostępność”.

Użyteczny produkt cyfrowy to produkt łatwy w obsłudze, intuicyjny i zrozumiały. „Jego użytkownik powinien naturalnie odnaleźć się w interfejsie i bez problemów poruszać się po stronie lub aplikacji, aby wykonać potrzebne czynności” – wyjaśnia Tomasz Kulczycki, Head of UX w ExtraHut – „Nasz raport podkreśla nierozłączność dostępności i użyteczności, a zidentyfikowane problemy mogą mieć wpływ na doświadczenia użytkownika i wiarygodność marki”.

W raporcie znajdziemy omówienie problemów związanych z niezgodnością ze standardem WCAG, nawigacją, architekturą informacji, funkcjonalnością, designem, językiem, zaufaniem, obsługą błędów i inkluzywnością oraz wynikających z nich konsekwencji. Jego autorzy cytują użytkowników, a także używają wizualizacji jako przykładów problemów i ich rozwiązań, wskazują dobre praktyki.

„W badaniach kluczowe było podejście inkluzywne” – podkreśla Patrycja Kołodziejczyk, UX Research Lead w ExtraHut. – „Praca z osobami reprezentującymi różnorodne cechy (m.in. wiek, zdrowie, umiejętności korzystania z rozwiązań cyfrowych czy też płeć) pozwala uwzględnić różne perspektywy i potrzeby. Prowadzi to do tworzenia bardziej dostępnych rozwiązań. Umożliwia także identyfikację potencjalnych barier i wyzwań, z którymi mogą spotkać się niektórzy użytkownicy, oraz zniwelowanie tych barier podczas projektowania produktów cyfrowych”.

W każdym sektorze biznesu istnieje potrzeba poprawy dostępności i użyteczności, ale problemy można skutecznie rozwiązać. Kluczowe jest skupienie się na potrzebach użytkowników, by nie wykluczać żadnej grupy klientów. Wdrożenie wskazówek zawartych w raporcie może przynieść widoczne korzyści biznesowe, takie jak wzrost zaangażowania użytkowników, zwiększenie konwersji, lojalności klientów oraz wzmocnienie marki w konkurencyjnym środowisku cyfrowym.

Z treścią raportu można zapoznać się pod adresem www.baforum.pl/2023.

Sponsorami raportu „Dostępność cyfrowa w polskim biznesie” są Allegro, Bank Gospodarstwa Krajowego, Microsoft Polska, Orange Polska, Santander Bank Polska oraz Związek Banków Polskich.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*