Re-software, czy oprogramowanie może być używane?

Coraz więcej podmiotów otwiera się na zakup używanego oprogramowania w postaci licencji wieczystych zakupionych i wykorzystywanych wcześniej przez inne organizacje. Najlepiej świadczą o tym liczby – według szacunków Forscope średni wzrost tego rynku sięga już około 20 proc. rocznie.

Sprzedaż używanego oprogramowania to proces w pełni legalny, co potwierdzają Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2009 roku, orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 lipca 2012 roku oraz dalsze orzeczenia i wyroki wydane w kolejnych latach przez TSUE i sądy krajowe.

W Forscope dysponujemy szeregiem opinii prawnych opracowanych przez specjalistów z obszaru prawa autorskiego (z różnych krajów europejskich), które jednoznacznie potwierdzają, że odsprzedaż i wykorzystanie używanych licencji wieczystych na oprogramowanie są zgodne z prawem w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  – wyjaśnia Mateusz Drozdowski, Product Manager w Forscope.

Odsprzedaż i wykorzystanie używanego oprogramowania może nastąpić wyłącznie pod określonymi prawnie warunkami i przy jednoczesnym prawidłowym udokumentowaniu pochodzenia, m.in. poprzez wykazanie, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę, producent oprogramowania udostępnił oprogramowanie do pobrania, egzemplarz został sprzedany nabywcy przez producenta lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także, że poprzedni właściciel odinstalował i dezaktywował posiadane przez niego oprogramowanie.

Co istotne, z możliwości zakupu używanych licencji coraz częściej korzystają nie tylko podmioty prywatne, ale i ministerstwa, urzędy, szpitale czy instytucje samorządowe. Potwierdzają to pierwsze kontrakty z przedstawicielami administracji publicznej i podmiotami komercyjnymi. Forscope może już pochwalić się sprzedażą oprogramowania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytutu NASK czy firm takich jak Domsfera oraz EZT.

Broker zapewnia dożywotnią gwarancję prawną wraz z dokumentacją gotową do audytu, co eliminuje ryzyko zakupu. Firma jest certyfikowanym partnerem Microsoft i posiadaczem certyfikatów ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001. Oferuje też używane oprogramowanie na licencji wieczystej wydawane przez firmy takie jak Autodesk, Oracle oraz VMware. Obok sprzedaży oprogramowania „z drugiej ręki”, firma skupuje wieczyste licencje na oprogramowanie od firm, które ich nie potrzebują lub nie używają, np. w efekcie przejścia na model chmurowy (subskrypcja).

– Oprogramowanie „z drugiej ręki” to nie tylko w pełni legalna, ale również korzystna finansowo alternatywa, zapewniająca dostęp do wszystkich funkcji software’u. Każdy menedżer, integrator, czy specjalista ds. technologii informacyjnych powinien rozważyć taką możliwość, ponieważ pozwala ona na optymalizację kosztów oprogramowania i bardziej wydajne gospodarowanie zasobami IT. Na taki krok decyduje się zresztą coraz więcej organizacji w Polsce, co potwierdza wydłużająca się lista naszych klientów, obejmująca m.in. szereg ministerstw, urzędów miejskich, instytucji badawczych i spółek prywatnych – dodaje Leszek Badowski, Country Manager na Polskę w Forscope.

Źródło: Forscope

Źródło zdjęcia: unsplash.com

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*