Dyrektorzy IT inwestują w cyfrową pracę

Rośnie rola strategii cyfrowych w korporacjach – na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba firm posiadających strategię cyfrową wzrosła o połowę. Jednocześnie prawie 50% organizacji w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej zatrudnia lub planuje powołać szefa ds. cyfryzacji (ang. Chief Digital Officer, CDO). Dużym wyzwaniem dla firm w regionie pozostaje pozyskanie odpowiednich specjalistów posiadających kompetencje z zakresu big data (42%), analizy biznesowej (34%) czy architektury korporacyjnej (34%) – wynika z najnowszego badania KPMG i Harvey Nash.

Inwestycje w innowacje w trudnych czasach

Dynamika zachodzących w świecie zmian coraz widoczniej wpływa na pracę dyrektorów IT. Aż 64% CIO (ang. Chief Information Officer) wg badania KPMG i Harvey Nash jest zmuszonych zmieniać swoje strategie technologiczne w związku z niestabilnością ekonomiczną na świecie. Pomimo widocznej niepewności aż 89% z nich utrzymuje lub zwiększa inwestycje w innowacje, w tym m.in. w pracę cyfrową. Jednocześnie ponad połowa dyrektorów IT (52%) inwestuje w bardziej efektywne platformy technologiczne, które pomagają wprowadzać innowacyjne rozwiązania i dostosowywać się do aktualnych warunków.

Wyraźnie obserwujemy, że zarówno na świecie jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy przechodzą z etapu, dyskusji o cyfrowej transformacji, do jej faktycznej implementacji. Organizacje będące liderami cyfrowej transformacji stosują pragmatyczne podejście, adaptują nowe rozwiązania i automatyzują procesy biznesowe, sukcesywnie budując platformę do szerszej transformacji – mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zmianie ulegają również priorytety biznesowe dyrektorów IT – w stosunku do roku ubiegłego na znaczeniu zyskało efektywne i stabilne dostarczenie usług IT dla biznesu (wzrost o 12%) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i usług (wzrost o 10%). W opinii dyrektorów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni ostatniego roku znacznie wzrosła rola cyberbezpieczeństwa (o 13%) oraz kreowania wzrostu przychodów firmy przez IT (o 10%).

Analityka big data najbardziej poszukiwaną umiejętnością

62% respondentów konsekwentnie wskazuje na problem z niedoborem umiejętności technologicznych. Wśród kluczowych wyzwań dyrektorzy IT podkreślają brak kompetencji związanych z zarządzaniem projektami (37%), architekturą korporacyjną i analizą biznesową (po 35%). Spośród istotnych kompetencji, które trudno pozyskać liderzy IT wskazują na pierwszym miejscu umiejętności związane z big data i analityką (42%).

Ostatnie incydenty jakich byliśmy świadkami sprawiły, że firmy coraz realniej postrzegają ryzyko związane z cyberprzestępczością, a co najważniejsze, zaczynają mieć świadomość, że zapewnienie bezpieczeństwa to nie tylko pozyskanie i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, ale zmiana kultury pracy, proces budowania świadomości pracowników i skutecznego zarządzania ryzykiem w całej organizacji – mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.

Cyberbezpieczeństwo dużym wyzwaniem dla CIO

W ciągu ostatnich 24 miesięcy blisko 1/3 (32%) dyrektorów IT odnotowała poważny cyberatak. Zaledwie jedna na pięć organizacji uważa, że jest bardzo dobrze przygotowana by odpierać podobne ataki. Źródłem największego wzrostu zagrożenia są przede wszystkim ataki wewnętrzne, których liczba w ciągu ostatniego roku wzrosła z 40% do 47%.

Coraz więcej organizacji zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (CDO)

Respondenci badania KPMG i Harvey Nash wskazują na rosnącą rolę strategii cyfrowych w korporacjach. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba organizacji, które opracowały korporacyjną strategię cyfrową wzrosła o ponad 50%. Zdaniem dyrektorów IT największym wyzwaniem we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych stanowi opór przed zmianą. Tylko dla 25% respondentów przeszkodą jest brak lub ograniczenia budżetowe. Tymczasem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla połowy dyrektorów IT wyzwaniem jest złożony proces wdrażania nowych technologii oraz konieczność spełniania wymogów regulacyjnych i prawnych (40%).

Wyniki badania wskazują, że obecnie 25% dyrektorów IT na świecie zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (ang. Chief Digital Officer, CDO) – wzrost o 7% w stosunku do ubiegłego roku. Tymczasem obecnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej prawie połowa CIO zatrudnia lub planuje powołać osobę na tym stanowisku.

Dla wielu firm w naszym regionie cyfryzacja i związana z nią zmiana modelu biznesowego na wykorzystujący pełnię możliwości świata cyfrowego jest dopiero przed nimi. Należy podkreślić, że wymagać będzie to nie tylko zmiany technologii, ale także odpowiednich kompetencji firmy, w tym rozwoju procesów zarządzania strategicznego i zmiany modelu operacyjnego IT – mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfrowa praca wpłynie na poprawę jakości zarządzania IT

Liderzy IT podejmują coraz więcej działań w celu zwiększenia elastyczności i szybszego reagowania na zmiany – globalnie dla 28% CIO kluczowym narzędziem wykorzystywanym do zwiększenia elastyczności jest wdrożenie metodyk zwinnych (w stosunku do 17% w regionie CEE). Tymczasem dyrektorzy IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w większym stopniu dążą do zwiększenia elastyczności poprzez zakup usług zewnętrznych (16% w stosunku do 8% średniej globalnej).

Badanie KPMG i Harvey Nash wskazuje, że obecnie 34% liderów IT inwestuje lub planuje zainwestować w tym roku w cyfrową pracę. Technologie takie jak automatyzacja kognitywna, prosta i zaawansowana robotyzacja, to zdaniem dyrektorów IT skuteczny sposób na podniesienie jakości i efektywności oraz obniżenie kosztów. Warto podkreślić, że w niektórych organizacjach robotyzacja traktowana jest przez pracowników jednocześnie jako szansa i zagrożenie. W tym przypadku wdrożenie nowych technologii wymaga znacznie większej uwagi.

Robotyzacja wzbudza coraz większe zainteresowanie firm także w Polsce. Wykorzystanie wirtualnych robotów zwiększa bowiem efektywność procesów biznesowych w zależności od specyfiki procesu od 40 do 70%, a nawet więcej. Poprawna konfiguracja robota odciąża człowieka od wykonywania prac rutynowych, pozostawiając mu przypadki niestandardowe, w których niezbędna jest wiedza ekspercka oraz doświadczenie – mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*