Europejski Rok Umiejętności promuje naukę kluczowych umiejętności cyfrowych. Zgodnie z oczekiwaniami pokolenia Z

Tomasz Panufnik, Public Sales Director w Dell Technologies

Transformacja cyfrowa odmienia oblicze najważniejszych sektorów gospodarki, począwszy od opieki zdrowotnej, przez energetykę, na oświacie skończywszy. Jeśli chcemy nadążyć za tempem zmian napędzanych przez nowe technologie, musimy bacznie przyglądać się rozwiązaniom cyfrowym, które odgrywać będą kluczową rolę we wspomnianych sektorach. Należy też zastanowić się, jakich umiejętności potrzebują przyszłe pokolenia, bo to im przyjdzie korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań. 

W tym kontekście Unia Europejska kładzie szczególny nacisk nie tylko na zabezpieczenie pozycji Europy w czołówce światowych przywódców technologicznych, ale i na wyposażenie społeczeństwa w to, co potrzebne, by podołać wyzwaniu przyszłości. Sektor cyfrowy będzie miał szansę stać się kołem zamachowym przyspieszonej transformacji cyfrowej tylko wówczas, gdy będzie miał dostęp do pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. I to te niezbędne nie tylko obecnie, ale i w przyszłości.

Dlatego skuteczna realizacja założeń Europejskiego Roku Umiejętności może pomóc spełnić oczekiwania przyszłych pokoleń, a zwłaszcza pokolenia „Z”, które jest zdania, że władze i przemysł powinny połączyć siły na rzecz podniesienia kwalifikacji cyfrowych w społeczeństwie. Pokolenie to w bardzo konkretny sposób podchodzi do umiejętności, o czym można przeczytać więcej w ostatnim badaniu zleconym przez Dell Technologies: „Future Proof”.

W ramach badania przepytano ponad 15 tysięcy dorosłych przedstawicieli pokolenia „Z” z całego świata. Okazuje się, że dla nich kluczową wartość mają właśnie umiejętności cyfrowe. Aż 44% respondentów twierdzi, że placówki oświatowe i władze państwowe powinny podjąć współpracę, by zniwelować braki w zakresie umiejętności cyfrowych. Z kolei 37% badanych uważa, że szkoła nie wyposażyła ich w umiejętności techniczne niezbędne w przyszłej pracy.  

Temu wyzwaniu podołamy tylko wspólnie

Przed nami poważne wyzwanie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Do roku 2030 UE będzie potrzebować dodatkowych 1,2 miliona specjalistów ICT, aby zrealizować cele zapisane w tzw. Dekadzie Cyfrowej. Nadszedł czas, aby priorytetowo potraktować inwestycje w kwalifikacje, jakich potrzebować będzie zrównoważona gospodarka jutra. Niedawne badanie umiejętności cyfrowych w społeczeństwie europejskim wykazało, że 27 państw członkowskich ma zaległości w realizacji powiązanych z tym celów. W 2022 roku tylko 54% Europejczyków miało podstawowe umiejętności cyfrowe, a na europejskim rynku pracy funkcjonowało jedynie 8,9 miliona specjalistów ICT.

Ogłoszony niedawno Europejski Rok Umiejętności jest początkiem długiej podróży, w którą wyrusza Unia Europejska. Jej celem jest wyposażenie 80% Europejczyków w podstawowe umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie dostępu do 20 milionów specjalistów cyfrowych na rynku pracy, i to jeszcze w obecnym dziesięcioleciu.

Wprawdzie UE planuje istotny zastrzyk gotówki w liczne programy, jak na przykład  Europejski Fundusz Społeczny Plus (ESF+),  Program „Cyfrowa Europa” czy  Erasmus+, ale ambitne plany podniesienia kwalifikacji cyfrowych w społeczeństwie nie zrealizują się same. Oznacza to, że UE będzie musiała również aktywnie tworzyć i wspierać konkretne programy, takie jak niedawno zapowiedziana Akademia umiejętności cyberbezpieczeństwa, aby uzupełnić istniejące braki i uczyć się od ekspertów branżowych.

Również Dell Technologies ma swój udział w europejskim dążeniu do podnoszenia umiejętności cyfrowych. Spółka zaangażowała się w sojusz Światowego Forum Ekonomicznego „EDISON”, który ma za zadanie zapewnić przystępne cenowo usługi oraz umiejętności cyfrowe, niezbędne do rzeczywistego wspierania integracji cyfrowej. Ponadto w ramach pracy Dell Technologies nad projektem FACE we Francji, pracujemy nad rozwijaniem umiejętności i wzmacnianiem pozycji młodych dziewcząt w obszarach takich jak programowanie i cyberbezpieczeństwo.

Podnoszenie kwalifikacji europejskiej młodzieży, unowocześnianie istniejących miejsc pracy i rozwój zrównoważonego przemysłu – z uwagi na ogromną skalę – wymaga nieustannej, ścisłej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, rządami i środowiskiem akademickim. Pomoże ona nie tylko zapewnić Europie samowystarczalność w przyszłości, ale sprawi także, że nasi przyszli liderzy nie stracą kontaktu z regionem i będą dalej wspierać jego rozwój.

Umiejętności cyfrowe mogą uczynić świat lepszym

Wyeliminowanie deficytu w obszarze umiejętności cyfrowych może wzmocnić pozycję milionów ludzi i uwolnić potencjał nowych technologii. Należy też pamiętać o tym, że taka transformacja będzie napędzać bardziej zrównoważoną przyszłość.

Umiejętności mają ponadto ogromne znaczenie w zakrojonych na szeroką skalę, zrównoważonych inicjatywach podejmowanych przez branżę, takich jak RePower EU i plan przemysłowy Zielonego Ładu. Nie ulega wątpliwości, że umiejętności cyfrowe będą na wagę złota z punktu widzenia krótko- i długoterminowej transformacji energetycznej Europy, co dodatkowo podkreśla konieczność nadania priorytetu ich rozwijaniu. A to wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i szansą, by dostosować system nauczania do przyszłych zawodów. Pracownicy przyszłości korzystać będą w większej mierze z botów AI, operacji w chmurze czy analityki dużych ilości danych.

Zaangażowanie Europy w rozwój technologii jest głównym filarem planu inwestycyjnego NextGenerationEU, który przewiduje szeroki zakres partnerstwa przemysłu i rządu. Oferowany przez Dell Technologies certyfikat Digital Transformation Certification ma na celu wyposażenie profesjonalistów w umiejętności korzystania z zaawansowanych narzędzi. Podejmując dziś właściwe decyzje dotyczące inwestycji w technologie i umiejętności, możemy przygotować się na lepsze jutro.

Czy Europejski Rok Umiejętności zrealizuje oczekiwania pokolenia „Z”

Obecnie każda branża wymaga coraz bardziej zaawansowanej pracy ludzkiej. Choć przyszłe narzędzia pozwolą nam osiągać to, co kiedyś było nie do pomyślenia, to kluczowym elementem warunkującym rozwój wciąż będzie człowiek.

Przedstawicieli pokolenia „Z” zapytaliśmy, czego potrzebują, by dobrze wejść na rynek pracy. Odpowiedzi były jasne – oczekują oni ponadsektorowych partnerstw, które zniwelują podziały, większego nacisku na cyfryzację w edukacji oraz możliwości zdobywania przyszłych umiejętności technologicznych w trakcie pracy zawodowej.

Nadszedł czas, abyśmy zadbali o solidne przygotowanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania gospodarki jutra. Apel pokolenia „Z” kierowany do władz nie pozostawia żadnych wątpliwości. Posłuchajmy ich głosu i rozpocznijmy współpracę, aby ambitne cele Europejskiego Roku Umiejętności mogły stać się rzeczywistością.

Źródło: Dell

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*