Jak uprościć infrastrukturę IT? Pięć założeń dla CIO

Sebastian Kisiel, Citrix Systems

Dla CIO jak i decydentów IT rosnąca złożoność środowisk biznesowych to jeden z kluczowych elementów, który należy mieć na uwadze. Szczególnie, gdy to skomplikowanie przekłada się na nadmierny rozrost infrastruktury IT.

Złożoność IT jest napędzana przez wiele sił: zmiany jakie w wielu organizacjach zaszły w ciągu ostatnich lat; rosnące zróżnicowanie środowisk, pracowników i modeli pracy; wprowadzane innowacje i nowe technologie czy nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Sytuacji nie ułatwia ciągła presja rynkowa, by robić więcej i szybciej. Dodatkowe ograniczenia tworzy konieczność przestrzegania różnych regulacji i standardów zgodności z przepisami, takich jak HIPAA, PCI czy RODO. W połączeniu z mało intuicyjnymi systemami i rozwiązaniami to wszystko może prowadzić do ograniczania ludzkiej efektywności i wydajności. Pięć poniższych założeń może pomóc sprostać wyzwaniom z jakimi dziś muszą mierzyć się managerowie IT, którzy są już nie tylko odpowiedzialni za infrastrukturę i dostarczanie usług, ale także za poprawę wyników biznesowych.

  1. Koncentracja zasobów na wynikach biznesowych

Wielu managerów odczuwa rosnącą presję na przyspieszenie wzrostu wyników biznesowych. Według badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Gartner, na próbie ponad 3000 dyrektorów IT „co najmniej 84% ankietowanych odpowiada za obszary działalności, które wykraczają poza tradycyjne IT. Najbardziej powszechna jest odpowiedzialność za innowacje i transformację”. Inne globalne badanie CIO Gartnera wykazało, że rola CIO zmienia się: od osoby odpowiedzialnej za sprawną infrastrukturę firmy, kontrolę kosztów i procesów inżynieryjnych po taką, która jest odpowiada również za biznes, zwiększanie przychodów i odpowiednie wykorzystanie zasobów.

Umiejętnie inwestując w nowe technologie, takie jak przetwarzanie w chmurze, mobilność czy rozwiązania pomagające w stworzeniu cyfrowej przestrzeni pracy – które nie tylko pozwalają łączyć istniejące rozwiązania z nowymi, – można uwolnić część zasobów IT przeznaczając je do wykorzystania w ramach innych projektów, ale także scentralizować kontrolę i polityki dostępu. Przekłada się to na  większe bezpieczeństwo organizacji oraz lepszą efektywność ludzi, a także na lepsze wyniki biznesowe firmy.

  1. Większa swoboda dla użytkowników

Jeśli można wymienić jakikolwiek kierunek, który rozwija się w dynamicznym tempie i nadal będzie w przyszłości to jest to mobilność. Rośnie potrzeba elastyczności, możliwości pracy z dowolnego miejsca czy urządzenia. Według firmy badawczej MarketsandMarkets rynek BYOD i rynek firmowej mobilności od wartości 35,10 mld USD w 2016 r. ma wzrosnąć do 73,30 mld USD do 2021 r. To ogromny skok, który jest już widoczny od pewnego czasu. Na rynku pracy mamy coraz więcej pracowników młodego pokolenia, ludzi wychowanych w świecie mobilnych technologii konsumenckich, którzy oczekują podobnych udogodnień w biznesie, co w życiu prywatnym. Coraz częściej chodzi już nie tylko o sprawne działanie różnych aplikacji i dostęp do nich z dowolnego miejsca, ale i nowe możliwości, jakie daje choćby zastosowanie uczenia maszynowego, które pozwala dostosować i „zaprogramować” środowisko pracy do ludzkich zachowań, wzorców i oczekiwań.

  1. Inwestycje w innowacje

W ostatnich latach żadna inna technologia nie wprowadziła więcej innowacji w biznesie, niż przetwarzanie w chmurze. Infrastruktury oparte na tym modelu mogą zmniejszyć firmowe koszty i ryzyko przy jednoczesnej poprawie wydajności. Mogą również pomóc wprowadzić firmę na nowe rynki, wdrożyć nowe modele biznesowe oraz wesprzeć opracowywanie nowych produktów i usług. Według InfoWorld chmura publiczna jest najczęściej wykorzystywaną platformą do wprowadzania innowacji. Jednak odpowiednia strategia chmurowa musi uwzględniać potrzeby występujące w środowisku jednej chmury lub środowisku multi-cloud. Nie może utrudniać działań użytkowników w obrębie infrastruktury czy punktów końcowych.

Zdarza się, że migrując do chmury obliczeniowej część firm kończy w sytuacji, w której działają w oparciu o wielu dostawców i różne usługi. W efekcie część pracowników korzysta z sobie znanych usług w chmurze, tworząc niebezpieczne zjawisko shadow IT. Dla firmy może to oznaczać większe koszty i ryzyko.

Opracowanie i wdrożenie scentralizowanej strategii przetwarzania w chmurze może być podstawą do zarządzania takimi usługami w całej organizacji. Ta właściwa powinna umożliwić przeniesienie aplikacji i danych do chmury, by przyspieszyć proces wprowadzania innowacji i ulepszyć sprawność organizacji, zapewniając jej jednocześnie odpowiednią elastyczność.

  1. Skupienie na bezpieczeństwie

Przyszłość bezpieczeństwa w firmach ma charakter kontekstowy. Coraz szersze stosowanie mobilności, elastycznych form pracy powoduje, że stare metody zabezpieczania danych np. za pomocą firewalli nie wystarczają. Bezpieczeństwo musi być zatem mądrzej zarządzane i przede wszystkim skoncentrowane na użytkowniku, gdyż to ludzkie błędy czy zaniedbania są najczęstszymi przyczynami udanych ataków.

Kontekstowość oznacza określone parametry dostępu w zależności od stanowiska pracownika, miejsca czy stosowanego urządzenia. By takim dostępem skutecznie zarządzać wymagane są nowe rozwiązania, które inaczej traktują bezpieczeństwo, podchodząc do niego w bardziej holistyczny sposób. Przy zastosowaniu firmowej mobilności, jako jednego ze strategicznych elementów funkcjonowania organizacji takim rozwiązaniem bezpieczeństwa może być stworzenie cyfrowej przestrzeni pracy.

  1. Działanie globalne

Z roku na rok świat staje się coraz mniejszym miejscem dla prowadzenia biznesu. Łatwy dostęp do zasobów informatycznych i pracowników na całym świecie sprawia, że firmy mogą skorzystać z potencjału wzrostu na rynkach wschodzących oraz wykorzystać opłacalność outsourcingu.

Zarządzanie rozproszonymi zespołami ludzi może jednak nastręczać problemów ze złożonością infrastruktury IT. By mieć ją pod kontrolą warto rozważyć zastosowanie jednej platformy, dzięki której będzie można centralnie zarządzać użytkownikami, urządzeniami, danymi oraz sieciami. Można wtedy optymalnie wykorzystać globalne zasoby i jednocześnie łatwiej przestrzegać regulacji związanych z zarządzaniem danymi.

Dzięki centrom danych w chmurze dostępnym w wielu lokalizacjach na całym świecie – dla przykładu 100 000 w przypadku Microsoft Azure – można przechowywać zasoby w pobliżu osób, które z nich korzystają, by zminimalizować opóźnienia wynikające z pracy w sieciach rozległych WAN. Taka elastyczność pozwala również IT przechowywać dane zgodnie z wymaganiami w granicach danego kraju, co upraszcza zachowanie zgodności z przepisami.

Ilustracja: Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*