Nowe zawody Polek i Polaków. Jakie branże wybierają?

Kursy przemysłowe, księgowe, sprzedażowe i programistyczne – to do tych branż Polacy przekwalifikowują się najczęściej, licząc od momentu wybuchu pandemii – wynika z analizy przygotowanej wspólnie przez Kodilla.com i Randstad.

Badanie pokazujące po jakie szkolenia Polacy sięgają najczęściej zostało przeprowadzone przez Randstad na prośbę Kodilla.com pod koniec marca 2021 roku. Pod lupę wzięto 500 osób, które w ciągu ostatniego roku wykazały chęć do przekwalifikowania się do nowego zawodu.

– Sprawdziliśmy, jakie kierunki w ciągu ostatniego roku obierały osoby, które aktywnie walczą o swoją pozycję i konkurencyjność na rynku pracy, a także przeanalizowaliśmy, jakie kursy czy szkolenia branżowe najchętniej wybierały – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska.

Co ciekawe, jeszcze trzy, cztery lata temu szkoleniami cieszącymi się największym zainteresowaniem były kursy rozwoju osobowości i kariery zawodowej, a także przygotowujące do zawodu nauczyciela czy pracy w zarządzaniu i administrowaniu (dane Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – tabela).

Dziś, jak mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com:

–  Pracownicy nadal chcą się rozwijać i wbrew utrudnieniom dbają o swoją karierę, jednak zapisują się na kursy dające im konkretne umiejętności praktyczne. Szkolenia, po których mogą starać się o nową, lepszą pracę. Nie są to już zatem szkolenia dotyczące kwalifikacji miękkich, lecz kursy przemysłowe, księgowe czy programistyczne.

TOP 5 najchętniej wybieranych kursów przez osoby poszukujące pracy w 2021 roku (źródło: Randstad/Kodilla.com):

  • 28% kursy przemysłowe, w tym najczęściej dla operatorów wózka widłowego, operatorów maszyn CNC, spawalnicze
  • 21% kursy sprzedażowe
  • 14% kursy finansowe i księgowe
  • 10% kursy marketingowe, w tym najczęściej digital marketingu i grafiki komputerowej
  • 9% kursy IT, w tym najczęściej programistycznych lub związanych z administracją IT
  • 6% kursów budowlanych

Ponad 6 milionów złotych pożyczek na szkolenia – Polacy dbają o samorozwój

O tym, jak bardzo Polacy dążą do uzyskania lepszej pracy w nowym zawodzie świadczą dane Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która w ramach projektu Open udziela niskooprocentowane pożyczki na kształcenie. Mogą one zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Z udzielonych Kodilla.com danych wynika, że od 2020 r. udzielono tu ponad 300 pożyczek na kształcenie na kwotę ponad 6 100 000 zł. Przeciętna wartość pożyczki wyniosła około 20 000 zł. Jak podaje Fundacja, zainteresowaniem cieszą się pożyczki na szkolenia programistyczne (66%). Dla porównania szkolenia lotnicze przyciągają tylko 17% a studia MBA zaledwie 5% pożyczkobiorców.

70% Polaków chce się szkolić. Większość nieformalnie i przez internet

Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2020 roku badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje kompetencje zawodowe rozwija 70% Polaków w wieku 25-64 lata. Co ciekawe, dominującą formą aktywności edukacyjnej dla tej grupy wiekowej jest niezmiennie nieformalne uczenie się – zaznaczają eksperci PARP.

Często wykorzystywaną formą uczenia się jest też kształcenie w miejscu pracy (z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się wzajemnego w zespołach) – tak rozwija swoje kompetencje 30% ogółu Polaków w wieku 25–64 lata, a 38% pracujących. W publikacji PARP Wyniki BKL 2019 potwierdzają więc znaczenie tych form uczenia się, które mają charakter elastyczny, pozwalają na łączenie aktywności rozwojowej z pracą i innymi obowiązkami.

„Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70% respondentów”.

Z danych PARP i UJ wynika też, że główną rolę odgrywają tutaj nowe technologie:

„Biorąc pod uwagę zmiany spowodowane pandemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane, dobrze rokuje natomiast wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji. Według wyników badań BKL 2019 ponad połowa dorosłych Polaków wykorzystuje do tego internet. Widać też, że korzystanie z tego narzędzia w celu zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności znacząco wzrosło”.

Z kolei do najrzadziej wykorzystywanych form uczenia się dorosłych należy edukacja formalna. Swoje kompetencje na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA rozwija jedynie 2% Polaków, a w szkołach dla dorosłych uczestniczy zaledwie 1% spośród nich.

Kto najczęściej się szkoli?

Z analizy Randstad i Kodilla.com dowiadujemy się również, które ścieżki rozwoju wybierały poszczególne grupy wiekowe czy też jaką rolę w tym procesie odgrywa wykształcenie.

Widzimy, że np. kursy IT wybierają częściej osoby w wieku 18-29 lat, a kursy spawalnicze lub na operatorów wózków widłowych 50- i 60-latkowie – zwraca uwagę Mateusz Żydek.

Ponadto osoby z wykształceniem wyższym najczęściej decydowały się na kursy księgowe, kursy IT, kursy marketingowe. Z wykształceniem podstawowym zaś – kursy operatora wózka widłowego, spawalnicze i  budowlane.

W badaniu „Polacy w środowisku pracy”, które zostało zrealizowane w grudniu 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl (na próbie 1022 osób) widać, że więcej niż co trzeci Polak (35%) deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Jednocześnie jednak grupa osób, które potencjalnie mogłyby zmienić pracodawcę, jest znacznie większa (86%):

  • Najczęstszą przyczyną chęci zmiany pracy są lepsze zarobki (71%).
  • Ważną motywacją pozostają także ambicje zawodowe – 33% badanych czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, a 28% nie ma możliwości awansu i rozwoju.
  • Ważną rolę przy wyborze pracodawcy, poza wynagrodzeniem, odgrywają kwestie związane z karierą – możliwości rozwoju (58%) i awansu (52%), a także wspieranie samodzielności i rozwoju pomysłów pracowników (36%).
  • Co czwarty badany (24%) oczekuje od idealnego pracodawcy możliwości pracy zdalnej w dowolnym wymiarze.

– Przywoływany już PARP zwraca natomiast uwagę, że Polacy są niezwykle aktywni w dokształcaniu się i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych i że jest to stały trend, jednak pandemia z pewnością jeszcze go wzmocni. W ciągu ostatnich miesięcy znacznie więcej osób zaczęło bowiem pracować w domu i już sam ten fakt mógł wpłynąć na wygenerowanie dodatkowego czasu na samodoskonalenie – podsumowuje Magdalena Rogóż z Kodilla.com.

https://digitalandmore.pl/kobiety-w-it-i-plaga-stereotypow/

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*