Pracownik w epoce robotów i sztucznej inteligencji

Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland

Cyfryzacja zmienia wiele branż na świecie. Przejawia się to na wiele sposobów, m.in. w postaci automatyzacji procesów poprzez robotykę, wprowadzanie wirtualnych asystentów, podejmowanie decyzji w oparciu o SI czy autonomiczne pojazdy. Wielu pracowników obawia się tych zmian pytając „czy będziemy nadal potrzebni w przyszłości?” Odpowiedź brzmi „tak”, pod warunkiem zachowania właściwej postawy, rozwoju własnych umiejętności i pracy w środowisku, które umożliwia ciągłe szkolenie.

Znaczenie pracy ludzkiej w przyszłości wydaje się być nieprzewidywalne. Dla porównania, 31 lat temu nie istniał Internet taki, jaki znamy dzisiaj. Jak powiedział duński fizyk Niels Bohr: „Prognozy są trudne, zwłaszcza gdy dotyczą przyszłości”. W rzeczywistości prognozy stają się coraz trudniejsze, ponieważ postęp dokonuje się coraz szybciej. Cykle innowacyjne skracają się, a krzywe akceptacji nowych technologii są coraz bardziej strome. Pomimo tego, istnieją powody, by sądzić, że dobrze wyszkoleni, zmotywowani pracownicy będą mieli większe znaczenie dla przyszłego sukcesu firmy niż kiedykolwiek wcześniej.

W nadchodzących latach większość manualnych, powtarzalnych zadań będzie zautomatyzowana bądź wykonywana przez roboty. Niektóre bardziej wymagające czynności również znikną w wyniku cyfryzacji, gdyż decyzje podejmować będzie sztuczna inteligencja. Według OECD, prawie połowa obecnych miejsc pracy będzie dotknięta automatyzacją. Naukowcy przewidują, że do tego czasu 14 procent miejsc pracy będzie w pełni zautomatyzowanych, a kolejne 32 procent będzie się radykalnie zmieniać wraz z postępem technologicznym.

Ale to tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony, nowe technologie stale tworzą nowe miejsca pracy, a nawet kreują nowe grupy zawodowe. Według OECD, 40 procent nowych miejsc pracy utworzonych w latach 2005-2016 powstało w branżach intensywnie wykorzystujących cyfrowe technologie. Naukowcy zgadzają się również co do tego, że do 2030 roku będziemy świadkami powstania zawodów, które dzisiaj jeszcze nie istnieją.

Niektórzy przewidują przyszłość, w której fabryki będą całkowicie zautomatyzowane, a roboty przejmą obowiązki całej kadry lub też, w której procesy biznesowe będą w pełni cyfrowe, a wirtualni asystenci zastąpią pracowników. Bardziej realistyczny jest jednak scenariusz, w którym ludzie i ich wirtualni lub robotyczni koledzy będą pracować ramię w ramię.

Cyfryzacja i rozwój technologii sprawiają, że praca ludzka przesuwa się w stronę zadań o wyższej wartości. Jednocześnie automatyzacja prostych działań stwarza potencjał do kreacji nowych miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji. Choć nie można dokładnie powiedzieć, jak będzie wyglądała praca w przyszłości, jedno jest pewne: ważne będzie ciągłe zdobywanie nowych umiejętności i nauka.

Menedżerowie powinni zatem skoncentrować się na trzech aspektach.

  • Po pierwsze: powinni szukać zdolnych ludzi, którzy nie tylko posiadają kwalifikacje do wykonywania danej pracy, ale są również otwarci na rozwój swoich umiejętności.
  • Po drugie: powinni zachęcać i umożliwiać pracownikom udział w szkoleniach na bieżąco, a nie tylko w ostatniej chwili, kiedy ich praca wydaje się zagrożona.
  • Po trzecie: powinni pamiętać, że koncepcja pracy ulega radykalnej zmianie. Praca nie jest już miejscem, ale dynamiczną działalnością, która wykracza poza granice czasowe i przestrzenne. Dlatego należy wyposażyć pracowników w inteligentne środowisko pracy, które ułatwi im intuicyjny dostęp do wszystkich zasobów, których potrzebują do działania.

We wszystkich gałęziach przemysłu świat biznesu będzie ulegał zasadniczej transformacji, a tempo innowacji będzie rosło. W wyniku tego przeobrażenia rola pracowników ulega zmianie, ale nie oznacza to, że staną się oni mniej ważni, nawet jeśli w przyszłości będą wspierani przez inteligentne urządzenia, roboty, wirtualnych asystentów czy może nawet autonomiczne hologramy. W dającej się przewidzieć przyszłości pracownicy pozostaną najważniejszym ogniwem łączącym przedsiębiorstwo z jego produktami, usługami i klientami. Różnorodni, entuzjastyczni i kreatywni ludzie nadal będą decydującym czynnikiem sukcesu wielu organizacji. Najlepszą strategią dla firm jest i pozostanie zatem umiejętne inwestowanie w ludzi.

Źródło: Citrix

Ilustracja: Pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*