Raport TOP CDR: Polacy obawiają się, że automatyzacja odbierze im pracę

Ponad 30% Polaków obawia się utraty pracy w wyniku automatyzacji – wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR. Oczekują oni od firm wdrażania cyfrowej odpowiedzialności biznesu poprzez: prowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa internetowego i rozpoznawania tzw. fake news’ów (ok. 42%), umożliwienia pracownikom pozyskania nowych kompetencji cyfrowych (ok. 38%) oraz podejmowania działań na rzecz redukcji lęku przed technologią (ok. 30%). Dobre praktyki
w zakresie cyfrowej odpowiedzialności, do 25 listopada 2019 r., firmy mogą przetestować
w konkursie Firma Odpowiedzialna Technologicznie pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obawy przed automatyzacją

Jak pokazują badania, Polacy obawiają się postępującej automatyzacji. Co trzeci ankietowany uważa, że wymusi ona na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat. Poza edukacją na rzecz bezpiecznego wykorzystania technologii i pozyskiwania nowych kompetencji cyfrowych, pracownicy oczekują od pracodawców stworzenia jasnych ścieżek kariery umożliwiających im zdobycie odpowiednich kwalifikacji na przyszłość (ponad 29% odpowiedzi) oraz weryfikacji czy praca w firmie nie prowadzi do nadmiernego przeciążenia informacją (22% wskazań).

Wykres 1. Czy Pana/Pani zdaniem automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na Panu/Pani konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat?

Źródło: „Czy sztuczna inteligencja wygra z człowiekiem? Raport Programu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu”.

Dla Polaków bardzo ważne jest również, aby firma umożliwiała pozyskanie niezbędnych kompetencji cyfrowych w przypadku digitalizacji produktów oraz procesów i usług oraz zapewniała odpoczynek  od cyfrowego świata poza biurem (21,6% odpowiedzi). Firma powinna również walczyć
z uzależnieniem od urządzeń cyfrowych poprzez dbanie o podtrzymanie tradycyjnych form relacji społecznych zachodzących poza światem wirtualnym (21,2%).

Organizatorzy konkursu „TOP CD – Firma Odpowiedzialna Technologicznie” chcą pomóc pracodawcom zmniejszać obawy Polaków przed postępującą automatyzacją i zachęcają firmy do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wdrażania automatyzacji i nowych technologii cyfrowych. Jury konkursu w skład, którego wchodzą: naukowcy z uczelni wyższych technicznych, badacze rynku mediów, eksperci od komunikacji oraz socjolodzy, będzie nagradzało dobre praktyki stosowane przez firmy odpowiedzialne technologicznie pokazujące, jak można wykorzystać technologię nie tylko na korzyść firmy ale również jej pracowników. Zgłoszeń należy dokonywać przez stronę www.topcdr.pl do 25 listopada 2019 r.

„Firma odpowiedzialna cyfrowo”, czyli jaka?

W Raporcie TOP CDR, postanowiono zbadać również jak Polacy rozumieją określenie „firma odpowiedzialna cyfrowo”. Okazało się, że większość ankietowanych zna to pojęcie, ale różnie je interpretuje. Dla 40% ankietowanych firma odpowiedzialna cyfrowo to firma, która prowadzi szkolenia w zakresie podwyższania kompetencji cyfrowych. Natomiast 38% uważa, że umożliwia ona pracownikom pozyskanie potrzebnych kompetencji, by nie stracili pracy w wyniku automatyzacji.

„Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z  postępującej cyfryzacji oraz ograniczenia negatywnych konsekwencji zastępowania pracy ludzkiej przez roboty. Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie i w nadchodzących latach mogą być czynnikiem decydującym o wyborze danego pracodawcy. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się nagrodzić przedsiębiorstwa wyróżniające się na tym polu, przyznając tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. To pierwsze tego typu wyróżnienie w kraju” – tłumaczy Iwona Kubicz, ekspert konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie.

Wykres 2. Jakie cechy kojarzą się Panu/ Pani z określeniem „firma odpowiedzialna cyfrowo”? Proszę zaznaczyć max. 3 najważniejsze odpowiedzi.

Źródło: „Czy sztuczna inteligencja wygra z człowiekiem? Raport Programu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu”.

Czytaj także:

Polacy nie boją się robotów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*