Priorytety decydentów IT w rozwiązaniach na brzegu sieci i multi-cloud

Chociaż prawie połowa decydentów IT na całym świecie planuje przejście na architekturę wielochmurową, mniej niż 20% przedsiębiorstw w perspektywie globalnej, a tylko 12% w Polsce, obecnie wdraża takie rozwiązania.

Equinix, Inc., globalny dostawca usług połączeń bezpośrednich i centrów danych, opublikował wyniki globalnej ankiety dotyczącej opinii decydentów IT na temat najważniejszych trendów technologicznych kształtujących światową gospodarkę. W ankiecie zebrano dpowiedzi od prawie 2500 respondentów z 23 krajów w Ameryce Północnej i Południowej, regionie Azji i Pacyfiku oraz EMEA, w tym również w Polsce. Jej wyniki pokazują, że firmy przygotowywały się już na cyfrowe połączenie świata – zanim jeszcze nastąpiły dynamiczne zmiany związane z koronawirusem.

Ankieta ujawniła, że przedsiębiorstwa mają duże ambicje związane z podejściem opartym o multi-cloud, choć środowiska wielochmurowe są wdrożone w mniej niż 20% z nich na całym świecie. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, w Polsce zaledwie 12% decydentów IT wdraża obecnie model oparty na wielu chmurach. Co więcej, połowa kierowników działów IT na świecie, a 44% w Polsce, twierdzi, że priorytetem w ramach kompleksowej strategii technologicznej ich firm jest przeniesienie infrastruktury do brzegu sieci, gdzie użytkownicy, ekosystemy handlowe, cyfrowe i biznesowe mają ze sobą styczność i mogą wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym.

Prawie trzy czwarte (71%) stwierdziło, że planuje przenieść więcej funkcji IT do chmury. Dwie trzecie (66%) z nich planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy – mimo że prawie połowa (49%) respondentów nadal uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem przy wdrożeniu rozwiązań chmurowych może stanowić zagrożenie dla ich firm.

Rozważane strategie chmurowe, obejmują rozproszone podejście oparte na środowisku multi-cloud, gdzie jedna firma będzie korzystać z usług różnych dostawców chmury w zależności od funkcji. Ankieta potwierdza więc główny trend rynkowy. 45% kierowników działów IT twierdzi, że ich strategia technologiczna obejmuje przejście na rozwiązania oparte na wielu chmurach. Będzie to miało istotny wpływ na branżę, ponieważ firmy będą nadal dywersyfikować swoje portfolio dostawców chmurowych. Mimo iż zachodzi wyraźna zmiana strategiczna, minie jeszcze sporo czasu zanim wdrożenia multi-cloud staną się bardziej powszechne. Tylko 17% decydentów IT potwierdziło, że ich firma przeprowadza je właśnie teraz. Częstsze są wdrożenia chmur hybrydowych, gdzie firmy korzystają z połączenia jednego lub większej liczby dostawców usług w chmurze publicznej z platformą chmury prywatnej lub infrastrukturą IT. Strategie oparte na rozwiązaniach hybrydowych stosuje już 34% respondentów.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkim wdrażaniem rozwiązań multi-cloud, Equinix ogłosił niedawno przejęcie firmy Packet – lidera w dziedzinie dedykowanych platform automatyzacji bare-metal. Dodatkowo, flagowa platforma łączności z chmurą – Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™), obsługuje hybrydowe strategie wielochmurowe poprzez bezpośrednie, bezpieczne i dynamiczne łączenie rozproszonej infrastruktury i ekosystemów cyfrowych na całym świecie. Umożliwia to firmom ominięcie publicznego Internetu i przejście na brzeg sieci, jednocześnie unikając niepotrzebnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wdrożenie bezpośrednio połączonych węzłów sieciowych i chmurowych na brzegu sieci zmniejsza złożoność hybrydowych środowisk IT i zapewnia wybór, skalę i zwinność potrzebną do spełnienia obecnych i przyszłych cyfrowych wymagań biznesu. Equinix dostarcza tę krytyczną infrastrukturę na 55 rynkach na całym świecie. Zapewnia swoim klientom lepsze możliwości, aby bezpiecznie dotrzeć w każde miejsce, bezpośrednio połączyć i zintegrować wszelkie aspekty, które mają kluczowe znaczenie dla ich działalności.

Kluczowe wnioski:

  • Ankieta wśród 2485 decydentów IT została przeprowadzona online w 23 krajach w dniach 1-16 Sierpnia 2019 r.
  • 71% decydentów IT na całym świecie i 2/3 w Polsce (65%) planuje w przyszłości przenieść więcej funkcji IT do chmury. Kluczowe z nich to przede wszystkim: narzędzia zwiększające produktywność, starsze aplikacje oraz bazy danych.
  • Spośród decydentów IT planujących przeniesienie tych funkcji do chmury, zarówno na całym świecie, jak i w Polsce, dwie trzecie (66%) planuje zrobić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • 49% ankietowanych decydentów IT z całego świata uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, które wiąże się z wdrożeniem rozwiązań chmurowych, stanowi istotne zagrożenie dla ich firm.
  • Prawie dwie trzecie (60%) decydentów IT w Polsce uważa, że ataki/naruszenia bezpieczeństwa danych stanowią poważne zagrożenie dla ich organizacji.
  • 45% decydentów IT z całego świata planuje przejść na strategię opartą na wielu chmurach, ale tylko 17% na świecie i 12% w Polsce potwierdziło, że obecnie przeprowadza wdrożenia multi-cloud.
  • 44% infrastruktury IT na całym świecie znajduje się obecnie w chmurze. W Ameryce Północnej i Południowej odsetek ten jest wyższy i wynosi 49%, podczas gdy w regionie EMEA wynosi on zaledwie 40% (a 37% w Polsce). Region Azji i Pacyfiku odpowiada średniej światowej na poziomie 44%.
  • 50% decydentów IT na całym świecie i 44% w Polsce uważa przeniesienie infrastruktury bliżej brzegu sieci za jeden z kluczowych aspektów ich strategii technologicznej.
  • Trzeci coroczny raport Global Interconnection Index (GXI) przewiduje, że przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci będzie rosła o 51% rocznie (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), przekraczając wartość ponad 13 300 TB/s do 2022 roku.
  • Łącząc usługi Equinix Network Edge z ECX Fabric™, firmy mogą wdrażać wirtualne urządzenia brzegowe i łączyć je bezpośrednio z chmurami i dostawcami sieci zlokalizowanymi na nowych rynkach światowych przy niskim opóźnieniu. Rozszerzy to ich zasięg i pozwoli dotrzeć do tysięcy nowych partnerów handlowych na całym świecie.

Tim Hinchley, dyrektor ds. architektury chmury i infrastruktury, Agencja Normalizacyjna ds. Kierowców i Pojazdów (DVSA):

Interesujące jest to, że trend związany z przechodzeniem na rozwiązania chmurowe potwierdza się w różnych branżach i krajach. DVSA stosuje nowe technologie w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, zarówno poprzez świadczenie lepszych, bardziej kompleksowych usług dla 40 milionów klientów rocznie, jak i poprzez ukierunkowane egzekwowanie przepisów, oparte na danych. Współpraca z firmą Equinix pozwoliła nam przenieść wiele aplikacji biznesowych o kluczowym znaczeniu do chmury publicznej. Wykorzystanie ECX Fabric pozwala nam ograniczać lub intensyfikować działania w dowolny sposób według potrzeb, co jest niezbędne dla agencji działającej w 400 lokalizacjach, od Szetlandów po Wyspy Scilly. Z punktu widzenia łączności sieciowej możliwość przejścia z jednego dostawcy chmury do innego, kiedy tylko zechcemy, zapewnia elastyczność zarówno naszych strategii dotyczących IT, jak i tych ogólnych. Pomaga to nam świadczyć światowej klasy usługi cyfrowe.

Richard Villars, wiceprezes ds. badań nad centrami przetwarzania danych i chmurami w firmie IDC.

Przedsiębiorstwa starają się stawiać czoła wyzwaniom stawianym przez COVID-19. Koncentrują się na utrzymaniu i ulepszaniu swoich produktów i usług przez zapewnianie lepszej obsługi cyfrowej i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Wszystko to opiera się na efektywniejszym wykorzystywaniu wielu różnych środowisk chmurowych i rozszerzeniu zasobów informatycznych do lokalizacji brzegowych w pobliżu naszych miejsc pracy i zamieszkania. Jednak w przypadku większości firm osiągnięcie tych celów nie jest łatwe, ponieważ ich zespoły IT mają trudności z dostępem do odpowiednich środowisk chmurowych i brzegowych. Firmy takie jak Equinix, które oferują szeroką gamę udogodnień i możliwości łączności oraz łatwy dostęp do bogatej oferty dostawców usług hybrydowych i wielochmurowych, mogą pomóc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu wszystkich potrzeb w zakresie ich działalności

Claire Macland, wiceprezes Equinix ds. marketingu globalnego:

Ogólnoświatowy trend w kierunku przechodzenia na chmury hybrydowe był wyraźnie widoczny jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa chciały w ten sposób uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki skalowalnym rozwiązaniom dostępnym z rozproszonych lokalizacji. Wyniki ankiety wykazały jednak, że istnieje rozdźwięk między ambicjami firm a wdrażaniem rozwiązań w chmurze. Ciekawie będzie obserwować, jak ten trend przyspieszy, biorąc pod uwagę obecne wymagania cyfrowe. Przeprojektowanie infrastruktury IT, w tym przejście do chmury, jest kluczowym powodem, dla którego firmy zwracają się do Equinix o pomoc we wdrożeniu hybrydowych architektur wielochmurowych. Takie architektury pozwalają bezpiecznie przesyłać dane przez dedykowane sieci prywatne, a tym samym optymalizować infrastrukturę IT przy jednoczesnym zmniejszeniu podatności na ataki”.

 Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce:

Przeniesienie infrastruktury IT bliżej brzegu sieci jest priorytem dla liderów IT w Polsce. Firmy przenoszą w ten sposób swoje procesy przetwarzania danych ze scentralizowanych centrów do środowiska rozproszonego. Wymiana danych i połączenia bezpośrednie między firmami a usługami w chmurze gwałtownie rosną. Przewidujemy, że ten trend się utrzyma. Chociaż w Polsce stopień wdrażania rozwiązań wielochmurowych jest obecnie dość niski, zainteresowanie hybrydowymi rozwiązaniami opartych na środowisku multi-cloud rośnie i oczekujemy, że będzie nabierać tempa.

Informacje na temat badania

Badanie zlecone przez firmę Equinix objęło łącznie 2485 decydentów ds. informatycznych w 23 krajach w Ameryce Północnej i Południowej (Brazylia, Kanada, Kolumbia, Meksyk, USA), regionie EMEA (Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, ZEA, Holandia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania) oraz regionie Azji i Pacyfiku (Australia, Chiny, Hongkong, Japonia, Korea, Singapur). Wyboru respondentów dokonano na podstawie elektronicznego panelu prowadzonego przez firmę Dynata. Ankieta została przeprowadzona w formie elektronicznej w dniach 1-16 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe materiały

Equinix 2019-20 Tech Trends Survey [raport]

Trzeci raport Global Interconnection Index [raport]

„IDC MarketScape: Raport o światowych usługach kolokacji i połączeń bezpośrednich [raport]

Dowiedz się więcej o Equinix Cloud Exchange Fabric™

Equinix przejmuje firmę Packet będącą liderem w dziedzinie dedykowanych serwerów do przetwarzania w chmurze  [komunikat prasowy]

DVSA wdraża w chmurze i zmniejsza opóźnienie dzięki rozwiązaniu ECX Fabric [case study]

Źródło: Equinix

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*