Prognozy IDC na 2018 rok

Firma doradcza International Data Corporation (IDC) ogłosiła prognozy dotyczące tego, co czeka nas w obszarze technologii oraz biznesu. Główny wniosek? W ciągu najbliższych 4 lat cyfrowa gospodarka będzie generowała już przynajmniej 50% wartości światowego PKB. Najbliższe lata upłyną pod znakiem szybkiego rozwoju chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, technologii blockchain, API i agile oraz wzrostu liczby programistów nie posiadających kompetencji technicznych. Paradoksalnie, mimo, że digitalizacja jest dla firm koniecznością, to będzie im coraz trudniej odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. O ich rynkowej pozycji zdecydują najbliższe 3 lata.  

Dane nie pozostawiają złudzeń: jak wynika z analizy IDC, cyfrowa transformacja stanie się głównym elementem strategii biznesowej przedsiębiorstw już do końca bieżącej dekady. Liczba firm rozpoczynających swoją „cyfrową” podróż będzie stale rosnąć, bo digitalizacja niemal wszystkich obszarów zarządzania firmą będzie stanowić warunek nie tylko zwiększenia, ale utrzymania zdolności do rywalizacji na rynkach. Warto przypomnieć, że w ciągu najbliższej dekady z rynku może zniknąć nawet blisko połowa największych organizacji, notowanych w rankingach takich jak Fortune 500 czy Global 2000, jeśli nie uda im się sprawnie przeprowadzić procesów transformacyjnych.

– Już przed rokiem informowaliśmy, że rosnąca wartość cyfrowej gospodarki oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy skali działania, muszą przeobrazić się w firmy typu „digital native”. Niektóre z przygotowanych przez nas prognoz są bezpośrednią kontynuacją tych przedstawionych rok temu, inne zaś pojawiają się dopiero po raz pierwszy, wskazując kolejne kierunki cyfrowego rozwoju dla biznesu – tłumaczy Frank Gens, główny analityk IDC.

Oto 10 najważniejszych prognoz IDC, będących jednocześnie wskazówkami dla firm mierzących się z wyzwaniami cyfrowej transformacji:

  1. Do 2021 roku cyfrowa gospodarka będzie generowała już co najmniej 50% światowego PKB. Dzięki cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii, możliwe będzie lepsze profilowanie ofert, firmy będą szybciej podejmowały decyzje o wprowadzaniu nowych produktów czy usług na rynek, będą też sprawniej komunikowały się z biznesowymi partnerami i klientami wykorzystując w tym celu wiele kanałów komunikacji. To wpłynie na wzrost sprzedaży w każdej branży. Organizacje, które nie przyspieszą digitalizacji, będą systematycznie tracić swoją konkurencyjność. Jak prognozuje IDC, kluczowa dla ich rynkowej pozycji będzie zdolność do cyfrowej transformacji w ciągu najbliższych trzech lat.
  2. Do 2020 roku 60% przedsiębiorstw będzie w trakcie wdrażania nowych rozwiązań IT w ramach kompleksowej cyfrowej strategii – IDC definiuje nowe „platformy DX” jako architekturę IT przyszłości, umożliwiającą szybkie tworzenie cyfrowych produktów oraz usług i pozwalającą wnieść doświadczenia klienta na zupełnie nowy poziom. Platforma DX będzie sterowana danymi i dzięki interfejsom API, bez problemu będzie mogła komunikować się z cyfrowym ekosystemem na zewnątrz organizacji.
  1. Do 2021 r. globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi chmury obliczeniowej na świecie wyniosą ponad 530 mld USD. Ponad 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu usług i platform w chmurze. Wdrażanie rozwiązań chmurowych nie jest już tylko kwestią oszczędności czy uzyskiwanej dzięki nim elastyczności – stają się one ważnym źródłem innowacji. Zarządzanie zasobami IT i integracja informacji z wielu platform chmurowych stanie się kluczowym celem dla firm w ich transformacyjnej „podróży”. Nakłady inwestycyjne na powiększenie swoich chmurowych zasobów zwiększą nie tylko przedsiębiorstwa oferujące usługi B2B, ale zrobi to także ponad 50% firm z sektora konsumenckiego.
  2. Do 2019 roku 40% inicjatyw z obszaru cyfrowej transformacji będzie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji (SI); do 2021 roku 75% aplikacji biznesowych będzie budowanych w oparciu o SI. Coraz więcej dostawców usług chmurowych poszerza swoją ofertę o rozwiązania sztucznej inteligencji, zaś platformy i aplikacje pozbawione funkcjonalności SI będą jednym z głównym źródeł opóźnień we wprowadzaniu innowacji w zarządzaniu firmą. W najbliższym czasie obserwować będziemy rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na inżynierów specjalizujących się w obszarze sztucznej inteligencji czy analityków danych. Będą oni niezbędni do tego, by wspierać projekty cyfryzacyjne, które oparte są na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
  3. Do 2021 roku aplikacje biznesowe przeniosą się w stronę „ultra-zwinnych” (hiper-agile) architektur, 90% aplikacji w platformach chmurowych (PaaS) będzie wykorzystywało mikrousługi, zaś 95% nowych mikrousług będzie ulokowanych w kontenerach. Ponieważ firmy będą tworzyć coraz więcej usług na potrzeby cyfrowej gospodarki, będą poszukiwały zupełnie nowych sposobów na to, by móc je sprawnie i szybko opracować. Oznacza to wykorzystanie „ultra-zwinnych” metod tworzenia aplikacji, które zapewniają szereg korzyści, m.in. dużą elastyczność czy mobilność. Te technologie wpłyną na 10-krotny wzrost liczby aplikacji i mikrousług.
  1. Do 2020 roku obserwować będziemy rozwój i urozmaicenie interfejsów odpowiedzialnych za komunikację na linii człowiek – technologia. 25% pracowników terenowych, w tym serwisantów IT, będzie wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość, zaś prawie 50% nowych aplikacji mobilnych będzie korzystać z głosu jako podstawowego interfejsu komunikacyjnego. Zdaniem IDC, rozszerzona rzeczywistość (AR) zredefiniuje sposób pracy terenowych serwisantów dzięki technologii nakładania obrazów, stałemu dostępowi do aktualizowanych specyfikacji technicznych czy kontaktowi wideo z koordynatorami i doświadczonymi pracownikami technicznymi. Rozszerzona rzeczywistość fundamentalnie zmieni także sposoby wykorzystania przez pracowników cyfrowych informacji. Co więcej, zdaniem IDC, głos jest na najlepszej drodze do tego, by stać się domyślnym sposobem interakcji z biznesowymi aplikacjami mobilnymi.
  1. Do 2021 roku co najmniej 25% organizacji z rankingu Global 2000 będzie wykorzystywać na dużą skalę technologię blockchain jako podstawę realizacji bezpiecznych operacji cyfrowych. Rozproszone rejestry (Distrubuted Ledger Technology) stanowiące rdzeń tej technologii, mają duży potencjał do zwiększenia bezpieczeństwa transferu danych (jedna wersja prawdy), szybszego prowadzenia rozliczeń oraz wdrażania inteligentnych kontraktów (automatyczne zakupy i sprzedaż). IDC przewiduje, że adaptacja technologii blockchain będzie wolno, ale systematycznie zyskiwać na popularności przez następne 36 miesięcy. Podmioty, które wcześniej skorzystają z tej technologii, będą miały większą szansę na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej. Te, które wstrzymają się z jej adaptacją nie będą wprawdzie jeszcze tracić swojej pozycji rynkowej, lecz będą zmuszone do obserwacji zastosowania blockchain.
  1. Do 2020 roku 90% dużych przedsiębiorstw będzie generować zyski z rozwiązań opartych o dane w modelu „dane jako usługa” (Data as a Service). Zdolność firm do tworzenia, pozyskiwania i zarządzania danymi o dużej wartości biznesowej i wykorzystywania ich zarówno na własny użytek, jak i do celów komercyjnych, dość szybko stanie się kolejnym ważnym parametrem wyceny i możliwości przedsiębiorstw. Zapewnienie dostępu do krytycznej masy zewnętrznych danych, będzie kluczowym składnikiem opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań i usług.
  1. Dzięki ulepszaniu prostych narzędzi programistycznych (low-code/no-code), w ciągu najbliższych 36 miesięcy znacznie zwiększy się liczba programistów i deweloperów nieposiadających kompetencji technicznych. Wzrost liczby rozwiązań programistycznych umożliwiających obsługę za pośrednictwem interfejsów graficznych sprawi, że znacznie więcej firm będzie cyfrowo wspomagać swoje operacje biznesowe bez konieczności sięgania po wsparcie doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w obszarze programowania czy kodowania. Rosła będzie liczba deweloperów o korzeniach biznesowych, zdolnych do tworzenia przy użyciu intuicyjnych narzędzi deweloperskich coraz bardziej wyrafinowanych cyfrowych produktów i usług. Przedsiębiorstwa będą z większym zainteresowaniem sięgać po tego typu rozwiązania programistyczne, propagując jednocześnie trend „każdy jest deweloperem”.
  2. Do 2021 roku ponad połowa organizacji z rankingu Global 2000 będzie przeprowadzać jedną trzecią interakcji z usługami cyfrowymi za pośrednictwem otwartych ekosystemów API, czego nie obserwowaliśmy niemal wcale w 2017r. Tworzenie otwartych interfejsów programowania aplikacji pozwoli firmom na maksymalizację przychodów dzięki współpracy z podmiotami trzecimi, wykorzystującymi ich cyfrowe platformy. Doskonałym przykładem jest tutaj branża technologii finansowych (fintech), która dzięki dostępowi do cyfrowego know-how oraz systemów transakcyjnych i ogromnych zbiorów danych dużych organizacji finansowych jest w stanie oferować bardziej innowacyjne i wygodniejsze w obsłudze usługi oraz produkty. Zdaniem IDC, w ciągu najbliższych 36 miesięcy liderzy cyfrowej transformacji zaczną bardziej inwestować w otwarte ekosystemy API, zaś firmy, które nie podążą w tym kierunku, znajdą się na marginesie gospodarki kształtowanej przez cyfrową transformację.

Prognozy zostały opublikowane w nowym raporcie IDC FutureScape i zaprezentowane podczas konferencji internetowej, której gospodarzem był główny analityk IDC Frank Gens. Zarówno raport, jak i zapis konferencji internetowej są dostępne pod adresem: https://www.idc.com/events/futurescapes.

Wiele z poruszonych powyżej tematów, będzie omawianych podczas wiosennej konferencji IDC Predictions 2018 – http://idcpredictions.com/warsaw_en/?g_clang=POL

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*