„Quiet quitting” mit czy prawdziwy problem?

  • Zaledwie 4% badanych pracowników przyznało, że w pracy wykonuje jedynie wymagane minimum obowiązków.
  • 64% pracowników uznaje swoją pracę za bardziej interesującą i satysfakcjonującą, jeśli ma w niej czas na realizacje kreatywnych zadań.

Co wpływa negatywnie na zaangażowanie w pracę? Według wyników badań zrealizowanych przez Ricoh są to: brak zadań wymagających kreatywności i obarczenie zbyt wieloma administracyjnymi obowiązkami. 39% pracowników przyznaje, że dużą część z ich czasu pochłaniają administracyjne zadania i problemy związane z np. nieprawidłowym działaniem systemów. To dzieje się kosztem czasu, który mógłby być przeznaczony na realizację ważnych z puntu biznesowego firmy aktywności. Ma też negatywny wpływ na zaangażowanie i poczucie wartości wykonywanej pracy oraz sprawczości.

Duża część pracowników wskazuje, że praca sprawiałby im więcej radości, jeśli byłoby w niej więcej aktywności wymagających kreatywności. W kontekście toczącej się dyskusji na temat zjawiska „cichego odchodzenia” czyli tzw. „quiet quitting” okazuje się, że ważnym aspektem funkcjonowania firmy na którym powinni skupić się pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do technologii, które pozwolą im pracować lepiej. To uwolni sporo czasu, który do tej pory poświęcany był na jałowe działania, które wypalały entuzjazm.

Pomimo tego, że pracownicy widzą konieczność zmian w firmie, to aż 82% opisało swój stosunek do wykonywanych obowiązków jako zaangażowany, a 65% jest entuzjastycznie nastawionych do swojej pracy. Zaledwie 4% przyznało, że wykonuje jedynie wymagane minimum obowiązków.

Wzrost kosztów życia i brak poczucia spełniania w pracy to najczęstsze argumenty, które skłaniają do poszukiwania nowego pracodawcy. 44% badanych wskazała, że jest skłonna do zmiany pracy jeśli otrzymają dobrą ofertę. W świetle tych wyników dziwić może postawa osób decyzyjnych w firmach z których aż 52% uważa, że pracownicy powinni być wdzięczni za to, że maja gdzie pracować.

Model hybrydowy a zaangażowanie w pracę

Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania podczas pracy w modelu hybrydowym wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony firmy i wprowadzenia jasnych zasad. Pracownicy muszą mieć taki sam dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi i technologii zarówno w biurze jak i w domu. To ważne nie tylko z perspektywy poczucia komfortu pracowników, ale również możliwości efektywnej współpracy i zapewnienia wysokiego standardu ochrony danych.

Dobrze wdrożony model pracy hybrydowej pozwala czerpać korzyści z jej społecznego wymiaru i daje pracownikom więcej elastyczności oraz swobody. Ważnym aspektem pracy w biurze jest możliwości uczenia się od innych i wymiany doświadczeń. Wskazało go aż 72% badanych pracowników. Natomiast 63% w dni w które wybiera pracę stacjonarną, spotyka się po pracy ze znajomymi. 

“Dyskusja na temat trendu ‘quiet quitting’ odwołuje się do balansu między pracą a życiem prywatnym oraz stawiania granic. Nasze badania pokazują, że dla pracowników równie ważne jest poczucie sensu pracy, którą wykonują. Zadaniem pracodawców jest zapewnienie im takiego przekonania. Jest to szczególnie ważne w przynoszących tak wiele zmian czasach. Dlatego inwestycje w technologie i narzędzia, które odciążą pracowników z powtarzalnych i możliwych do zautomatyzowania zadań jest kluczowa zarówno z perspektywy budowania zaangażowania jak i efektywności biznesowej. Bez nich z firmy będą odchodzić najlepsi specjaliści – powiedziała Nicola Downing, CEO, Ricoh Europe.

Źródło: Ricoh

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*