Tylko 1 na 10 pracowników posiada pożądane kwalifikacje w zakresie AI

Nowe badanie umiejętności cyfrowych przeprowadzone przez Salesforce pokazuje, że zdecydowana większość pracowników jest przekonanych, iż doświadczenie jest ważniejsze od kwalifikacji edukacyjnych czy przebiegu kariery. Większość decydentów (98%) jest zdania, że zatrudnienie na podstawie umiejętności przynosi korzyści biznesowe. Jednak tylko 1 na 10 respondentów twierdzi, że ma kwalifikacje w zakresie sztucznej inteligencji – która jest wymieniana jako jedna z najbardziej pożądanych rozwiązań cyfrowych.

Aż 84% pracowników uważa, że doświadczenie jest ważniejsze niż dyplom, kiedy starają się o pracę. Istnieje jednak rozbieżność między kompetencjami, na które zwracają uwagę firmy, a kwalifikacjami, które są obecnie wykorzystywane przez pracowników. Chociaż 4 na 5 zatrudnionych na świecie deklaruje wykorzystywanie umiejętności cyfrowych w swojej codziennej pracy, niewielu z nich posiada zdolności wykraczające poza technologie współpracy, administrację czy zarządzanie projektami cyfrowymi.

Z kolei najszybciej rozwijające się i najbardziej pożądane kompetencje stanowią sztuczna inteligencja (SI) oraz kodowanie/tworzenie aplikacji – przy czym należą one do najrzadziej wykorzystywanych umiejętności w codziennej pracy.

Zmiana w kierunku zatrudniania na podstawie zdobytych umiejętności jest widoczna na wszystkich poziomach. Większość (82%) ankietowanych liderów twierdzi, że umiejętności są najważniejszym atrybutem przy ocenie kandydatów. Zaledwie 18% stwierdziło, że najważniejsze są odpowiednie stopnie naukowe i zdobyte wykształcenie.

Ponad połowa dyrektorów w działach HR (56%) ocenia, że rekrutacje skupiające się na umiejętnościach kandydatów powinny być definiowane jako korzyść biznesowa. Eksperci wskazują również, że na ogólną kondycję firmy mają znaczny wpływ takie aspekty, jak różnorodność pracowników (48%) oraz dzielenie się wiedzą z resztą zespołu (46%).

Umiejętności cyfrowe jako najważniejszy atrybut kandydata wymienia już 2 na 5 z nich – co wskazuje na rosnącą wagę tych kwalifikacji u zatrudnionych. Dodatkowo większość liderów uważa, że nadanie priorytetu rozwojowi umiejętności cyfrowych swoich podwładnych będzie miało pozytywny wpływ na wyniki biznesowe, w tym: zwiększoną produktywność (47%), lepszą wydajność zespołu (43%) i szersze zdolności rozwiązywania problemów (40%).

Pracownicy są podekscytowani pojawiającymi się technologiami sztucznej inteligencji, takimi jak generatory SI. 60% pracowników jest pozytywnie nastawionych do perspektywy wykorzystania generatywnej SI w pracy. Więcej pracowników było podekscytowanych wykorzystaniem tej technologii w miejscu pracy (58%), niż martwiło się, że zastąpi ich w wykonywanych obowiązkach (42%). Jest to zgodne z zainteresowaniem ze strony kadry zarządzającej: dwie trzecie liderów (67%) deklaruje, że ich firma rozważa różne sposoby wykorzystania generatywnej SI.

Pomimo pozytywnego odbioru ostatnie badania wykazują, że 66% liderów IT w USA twierdzi, że pracownicy nie mają umiejętności, aby z powodzeniem wykorzystać technologię sztucznej inteligencji. Mimo iż ponad połowa z nich zadeklarowała, że eksperymentuje z generatorami SI.

Zatrudnieni zgadzają się, że umiejętności związane ze Sztuczną Inteligencją są ważne: prawie jedna czwarta pracowników na świecie zalicza umiejętności związane z SI do trzech najważniejszych umiejętności cyfrowych.

Kwalifikacje w miejscu pracy pozostają w tyle – podczas gdy potrzeby stale ewoluują

Tylko 1 na 10 pracowników twierdzi, że zakres ich codziennych obowiązków obejmuje obecnie SI. Natomiast mniej niż 13% sądzi, że wykorzystuje umiejętności kodowania i tworzenia aplikacji.

Branżą o najwyższym wskaźniku umiejętności SI jest sektor IT, ale nawet w nim mniej niż jedna trzecia pracowników (27%) wykorzystuje to rozwiązanie w ramach swojego stanowiska. Poza tradycyjnymi rolami w IT liczba ta spada jeszcze bardziej; zaledwie 8% osób w służbie zdrowia i 6% w sektorze publicznym deklaruje, że wykorzystuje to rozwiązanie w swojej codziennej pracy. Prawie wszyscy (97%) zwierzchnicy uważają, że firmy powinny nadać priorytet technikom SI w swojej strategii rozwoju pracowników.

W wyniku wzrostu znaczenia sztucznej Inteligencji i automatyzacji liderzy biznesowi twierdzą, że obeznanie w zakresie bezpieczeństwa danych (60%), etyczne umiejętności w zakresie SI i automatyzacji (58%) oraz techniki programowania (57%) staną się coraz ważniejsze w miejscu pracy. Zapytani o to, jakie umiejętności „miękkie” będą prawdopodobnie ważniejsze, liderzy najwyżej ocenili kreatywną wyobraźnię (56%), relacje z klientami (53%) oraz zdolności przywódcze (51%).

Przedsiębiorstwa starające się zwiększyć obeznanie w zakresie nowych technologii i koncentrujące się na zatrudnianiu na podstawie kwalifikacji mają coś, co działa na ich korzyść – ich pracownicy chcą poszerzać swoje zdolności w sektorze wiedzy cyfrowej. Aż 9 na 10 wszystkich respondentów uważa, że firmy powinny traktować priorytetowo rozwój umiejętności cyfrowych swoich podwładnych, co może przełożyć się na realne umocnienie poziomu konkurencyjności biznesu na rynku.

 

Żródło: Salesforce

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*