VII Forum Współpracy Edukacji i Biznesu – EDUMIXER 2023 już w maju!

Już po raz siódmy na temat współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas konferencji Edumixer reprezentanci firm, instytucji publicznych oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

Wydarzenie odbędzie się 17-19 maja w formule hybrydowej pod hasłem „Przełomowe technologie: szanse i zagrożenia dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 Celem naszego wydarzenia jest przede wszystkim próba wypracowania coraz lepszego i bardziej efektywnego modelu współpracy środowiska naukowego z firmami z branży ICT oraz wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, które uwzględniać będą postępujący rozwój technologiczny oraz dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Podczas tegorocznej konferencji Edumixer będziemy mówić o szansach, ale i zagrożeniach wynikających z wdrożenia najnowszych technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja czy obsługa danych w chmurze – czyli tego, co idzie do Polski i co czekać nas będzie w najbliższym czasie.  Konferencja to niepowtarzalna okazja na wspólny dialog przedstawicieli biznesu i edukacji. – mówi Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tegoroczna edycja Edumixera, która odbędzie się 17-19 maja zorganizowana zostanie w dwóch różnych lokalizacjach: pierwszego dnia konferencji uczestnicy spotkają się w przestrzeniach Centrum Nauki Kopernika, drugiego i trzeciego dnia wydarzenie odbędzie się w Centrum R&D Samsung – Warsaw Spire. Podczas paneli dyskusyjnych eksperci rozmawiać będą m.in. na tematy związane z rozwojem i funkcjonowaniem sztucznej inteligencji, kluczowymi elementami ekosystemu 5G w kontekście możliwych szans i wyzwań oraz aspektów prawnych, na tematy związane z rozwojem dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, a także współpracy edukacji i biznesu na rzecz osiągnięcia celów cyfrowej dekady.

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni wyższych, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych.  Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń, a także transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Kluczowa jest również poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

 Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest na stronie: Edumixer.

***

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Współtworzy fundamenty cyfrowego rozwoju reprezentując interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących cyfrowe produkty i usługi. PIIT pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej. Promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji Izba istnieje od 1993 roku (28 lat) i zrzesza 130 firm z sektora teleinformatycznego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji | strona www

Portal Digital&More jest patronem medialnym wydarzenia.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*