Dlaczego 35% Polaków chce odejść z pracy?

Ponad 1/3 Polaków zamierza zmienić zatrudnienie w ciągu najbliższego roku. Tak wynika z „Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy” przeprowadzonego na zlecenie Youniversity –streamingowego serwisu rozwojowego. Aby przeciwdziałać odpływowi wykwalifikowanej kadry, pracodawcy powinni zadbać zarówno o poziom zadowolenia pracowników,  jak i umiejętności liderów.

Wśród najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję z pracy na pierwszym miejscu znalazło się satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych. Kolejne miejsca zajęły zrozumienie misji i wizji firmy oraz zgłaszanie i rozwiązywanie problemów.

Rotacja pracowników w firmie to zjawisko naturalne, a czasem nawet pożądane. Jednak zbyt duża fluktuacja wśród wykwalifikowanej kadry wiąże się z wieloma – bezpośrednimi i ukrytymi – kosztami. Aby przeciwdziałać temu zjawisku ważne jest odpowiednie zarządzanie satysfakcją pracowników oraz zrozumienie ich potrzeb. Odpowiedzi na pytanie „Czego potrzebują podwładni?” dostarcza badanie przeprowadzone na zlecenie streamingowego serwisu rozwojowego Youniversity.

Top 7 czynników wpływających na satysfakcję z pracy

Celem Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy było sprawdzenie czy Polacy polecają swoich pracodawców, jakie czynniki wpływają na satysfakcję z pracy, ilu pracowników planuje zmienić swoją pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy i co jest tego najczęstszym powodem.

Kluczowym czynnikiem związanym z satysfakcją z pracy w 2022 roku jest satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych (nr 1). Ludzie chcą mieć lidera, który świadomie przewodzi i skutecznie zarządza, który koncentruje się na pracownikach i nie improwizuje w pracy. Jako drugi element wskazano rozumienie misji firmy (nr 2), w której pracują. Pracownicy chcą wiedzieć, dlaczego firma istnieje i do czego dąży – to nadaje sens ich pracy i buduje poczucie przynależności do firmy. Uczestnicy badania podkreślili również możliwość zgłaszania problemów (nr 3), czyli tego, co przeszkadza im w pracy i ją dezorganizuje. Oczekują również wsparcia ze strony lidera w ich rozwiązywaniu.

Rośnie rola świadomego przywództwa

Lider i jego postawa, a także atmosfera, którą tworzy, mają istotny wpływ na satysfakcję z pracy oraz motywację do działania. W badaniu pojawia się pytanie o oczekiwania pracowników względem swojego bezpośredniego przełożonego. Jest ono o tyle ważne, że daje bardzo dobry wgląd w kompetencje, które każdy lider w dzisiejszych czasach powinien rozwijać. Co ciekawe, ankietowani rok do roku wskazują, że 10 na 10 najważniejszych oczekiwań względem lidera dotyczy jego postawy, jak na przykład szacunek do innych ludzi, a nie ściśle aspektów merytorycznych na zajmowanym stanowisku.

– W byciu liderem nie chodzi o to, by ludzie szli za nami. Chodzi raczej o to, by szli razem z nami – mówi Radosław Drzewiecki, założyciel Youniversity oraz autor wielu seriali rozwojowych, w tym serialu „Skuteczny lider” – Jeśli lider potrafi stworzyć takie środowisko pracy, w którym wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego nie musi się domyślać, każdy rozumie swoją rolę w strategii firmy, to chce się pracować. Z kolei jeśli on improwizuje w pracy albo zarządza przez „trzymanie kciuków”, to ludzie się frustrują i odchodzą.

Adekwatne finanse i możliwość rozwoju

Z oczywistych względów Polacy przywiązują również wagę do gratyfikacji finansowej (nr 4). Dzięki wynagrodzeniu, które uważamy za adekwatne do naszego poziomu doświadczenia i zaangażowania w pracę, czujemy się docenieni i szczęśliwsi. W ocenie adekwatności i sprawiedliwości wynagrodzenia do wnoszonego wkładu w firmę widać znaczące różnice między szczególnymi pokoleniami. Aż 66% osób z pokolenia Z deklaruje, że ich wynagrodzenie jest nieadekwatne do wkładu wnoszonego do firmy. W pokoleniu Y jest to 60 % badanych, a tylko 51% w pokoleniu X.[1]

Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej już dziś. Firmy, które chcą odnieść sukces w biznesie, muszą być przygotowane lepiej niż konkurenci. Muszą być wyraziste, elastyczne, a przede wszystkim posiąść ponadprzeciętną zdolność do adaptacji. Istotną rolę odgrywa tu edukacja liderów, bezpośrednich przełożonych pracowników i pracowników – aby pozyskiwali nowe umiejętności, rozwijali i doskonalili swoje zdolności tak, by były zawsze aktualne w stosunku do tego, czego oczekuje zmieniający się świat. Dodatkowo – możliwość rozwoju jest jednym z elementów wyboru pracy i pozostania w niej.

Badani wskazują możliwość rozwoju i nauki (nr 5) jako istotny czynnik związany z satysfakcją z pracy. Pracownicy rozumieją potrzebę ciągłego rozwoju i to nie tylko w kwestii podnoszenia kwalifikacji domenowych, czy podążania za aktualnymi potrzebami rynku, ale również chcą się kształcić w kierunku wyzwań, które niosą za sobą kompetencje przyszłości. Dodatkowo, zazwyczaj dokładnie wiedzą czego, kiedy i jak chcą się uczyć.

Youniversity – nauka w dowolnym czasie i miejscu

– Dzisiejsze czasy wymagają od nas wszystkich stałego podnoszenia kwalifikacji, a jak wynika z badań Youniversity, pracownicy przede wszystkim sami chcą się szkolić. Aby mogli skutecznie to robić potrzebują odpowiednich warunków – spokojnego miejsca, czasu, dobrej formy psychofizycznej. Wszystkie te czynniki wpływają na efektywne przyjmowanie i zapamiętywanie informacji – Radosław Drzewiecki, twórca i CEO Youniversity.

Elastyczność czasową oraz tematyczną zapewnia Youniversity – streamingowy serwis rozwojowy, oferujący użytkownikom setki filmów i seriali rozwojowych z różnych dziedzin takich jak przywództwo, zarządzanie, sprzedaż i marketing, komunikacja i relacje, wellbeing czy inspiracje rozwojowe. W Youniversity to pracownik decyduje czego, kiedy, jak i gdzie chce się uczyć.

96% użytkowników wykorzystuje wiedzę zdobytą w Youniversity w życiu prywatnym i zawodowym, a średnia ocena przydatności metod i narzędzi prezentowanych w serialach wynosi 5.0/ 6.0.

Ostatnie dwa z top 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy to przyjazna atmosfera (nr 6) i godzenie pracy z życiem towarzyskim (7).

[1] Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2022, Youniversity

Żródło: informacja prasowa Youniversity.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*