Dobre perspektywy rozwoju biznesu wg prezesów firm w Polsce

W obliczu wielu zmian geopolitycznych, zarządzający spółkami globalnymi są pewni optymistycznej przyszłości swoich firm. Aż 83 proc. prezesów na świecie i 98 proc. prezesów z Polski pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższych 12 m-cy. Równocześnie 65 proc. prezesów globalnych spółek postrzega przełomowe rozwiązania technologiczne jako szansę na rozwój, a nie zagrożenie dla prowadzonej działalności, podczas gdy dla Polski odsetek ten wynosi aż 96 proc. – wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG przeprowadzonego wśród blisko 1 300 prezesów na świecie oraz analogicznego badania przeprowadzonego wśród prezesów w Polsce.

Optymistyczna przyszłość polskich i globalnych spółek

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG International, ponad 8 na 10 prezesów spółek globalnych i niemalże wszyscy prezesi z Polski są pewni perspektyw rozwoju swojej działalności w perspektywie najbliższego roku. Biorąc pod uwagę niestabilność związaną z globalnym wzrostem gospodarczym, 65 proc. zarządzających globalnymi spółkami jest przekonanych o dobrych perspektywach rozwoju światowej gospodarki w ciągu kolejnych 3 lat. Jest to spadek o 15 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. W tej kwestii prezesi z Polski wykazują jeszcze mniejszy optymizm, tylko 44% jest pewnych pozytywnych wskaźników światowej gospodarki w kolejnych latach.

Ponad 6 na 10 prezesów globalnych spółek (65 proc.) twierdzi, że przełomowe rozwiązania technologiczne stanowią możliwość rozwoju, a nie zagrożenie dla prowadzonej przez nich działalności. W Polsce prawie każdy prezes (96 proc.) chce budować przewagę konkurencyjną swojego przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, 98 proc. deklaruje, że aktywnie wdraża przełomowe rozwiązania w swoim sektorze.

– Wdrażanie przełomowych rozwiązań technologicznych jest dla prezesów spółek codziennością w obliczu konieczności reagowania na zmienną sytuację ekonomiczną na świecie. Co istotne, większość prezesów postrzega je jako możliwość, która pozwoli im przekształcić model swojego biznesu, opracować nowe produkty i usługi oraz osiągnąć jeszcze większy dochód. Nowe wyzwania i niepewna sytuacja globalnej gospodarki wywierają na prezesach presję dotyczącą wprowadzania nowych przełomowych rozwiązań, które pomogą w dalszym ciągu rozwijać się ich przedsiębiorstwom – mówi John Veihmeyer, Global Chairman w KPMG International.

Nowe technologie jednym z głównych czynników rozwoju firm z Polski

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na usprawnienie prowadzenia biznesu wg zarządzających firmami w Polsce jest wdrażanie nowoczesnych technologii. Znajduje to potwierdzenie w planowanych inwestycjach. Ponad 95 proc. prezesów z Polski i 50 proc. prezesów spółek globalnych deklaruje wysoki poziom inwestycji w ten obszar w perspektywie kolejnych 12 m-cy.
Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, wskazali także na rosnącą rolę ryzyka związanego z reputacją i zarządzaniem marką.

– W dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, rośnie znaczenie ryzyka reputacyjnego i zarządzania marką. Firmy koncentrując się na bieżącej działalności i walcząc o klienta powinny przykładać odpowiednią wagę do zarządzania reputacją, jakiekolwiek niedociągnięcia w tym zakresie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. W dalszej kolejności wśród rodzajów ryzyka mającego istotny wpływ na prowadzenie biznesu respondenci z Polski wymieniali ryzyko operacyjne i ryzyko związane ze zmianą preferencji klientów – mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyberbezpieczeństwo, notowane najwyżej w zeszłorocznym badaniu wśród firm globalnych, spadło na 2. pozycję, co odzwierciedla przeświadczenie respondentów o postępie ich spółek w zakresie zarządzania cyberryzykiem. W Polsce zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem znalazły się na 3. miejscu obok ryzyka geopolitycznego i środowiskowego. Zrządzający z Polski są znacznie bardziej (88 proc. vs. 47 proc.) świadomi faktu, iż najsłabsze ogniowo w zakresie cyberbezpieczeństwa stanowi czynnik ludzki. Częściej także od prezesów globalnych spółek wskazują, że ich organizacja jest przygotowana na cyberatak (54 proc. vs 42 proc.).

Umiarkowany wzrost zatrudnienia

Prezesi globalnych spółek, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej KPMG, przewidują wzrost zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 3 lat. Optymizm jest jednak znacznie mniejszy niż w roku ubiegłym – 47 proc. prezesów spodziewa się wzrostu zatrudnienia na poziomie minimum 6 p.p. Prognozy zarządzających firmami w Polsce są jeszcze bardziej zachowawcze – 34 proc. twierdzi, że zatrudnienie na przestrzeni 3 lat wzrośnie przynajmniej o 6 p.p.

Polskie firmy planują inwestycje w innowacje

Prezesi polskich spółek znaczniej bardziej stawiają na nowe inwestycje niż szefowie spółek globalnych. Jak wynika z badania KPMG, w ciągu nadchodzących 12 miesięcy, aż 94 proc. CEO z Polski deklaruje wysokie nakłady inwestycyjne na innowacje, włączając w to nowe produkty i usługi oraz sposób prowadzenia biznesu. Analogiczne inwestycje planuje 55 proc. prezesów firm globalnych.

Zaufanie priorytetem nr 1

W kontekście prowadzenia działalności w coraz bardziej transparentnym środowisku biznesowym, 3/4 prezesów ze świata twierdzi, że ich spółki przykładają coraz większą wagę do zaufania, wartości oraz kultury, w celu wypełnienia swoich długoterminowych planów. Respondenci przewidują, że trend ten utrzyma się w niedalekiej przyszłości.

Dla ponad 7 na 10 prezesów spółek globalnych, budowanie organizacji godnej zaufania wiąże się również z wyższymi dochodami. Odsetek prezesów polskich firm dostrzegających tę zależność wynosi aż 98 proc. Firmy coraz częściej zaczynają zauważać, że budowanie zaufania w naturalny sposób łączy się z ich celami biznesowymi. Wszyscy respondenci z Polski twierdzą, iż czują rosnącą odpowiedzialność w kwestii reprezentowania jak najlepszych interesów swoich klientów, co jest bardzo pozytywnym wnioskiem. Na świecie przyznaje się do tego nieco mniej, bo 70 proc. ankietowanych.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*