Gotowi na cyfryzację? Technologia to za mało

Tylko 17 proc. pracowników w polskich przedsiębiorstwach ma poczucie wysokiej produktywności w pracy. Odsetek ten zdecydowanie rośnie w firmach, gdzie dominuje cyfrowa kultura organizacyjna. Microsoft przeprowadził pierwsze na świecie badania, które analizują wpływ technologii i cyfrowej kultury organizacyjnej na produktywność, innowacyjność, rozwój potencjału pracowników, a także ich poczucie wpływu na organizację. Dane dla Polski pokazują, że w firmach o rozwiniętej kulturze cyfrowej, najwyższą produktywność potwierdza co trzeci badany pracownik (32 proc.), podczas gdy w firmach o słabej kulturze cyfrowej jest to tylko 17 proc. Gotowość cyfrowa organizacji, czyli wspierająca adopcję technologii kultura pracy wyraźnie wzmacniają jej efekt.

Badania zwracają uwagę na znaczenie cyfrowej kultury organizacyjnej w procesie postępującej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Kultura ta jest rozumiana jako charakterystyczne dla danej organizacji oraz głęboko zakorzenione normy, wartości i kluczowe założenia jej funkcjonowania, które wspierają wykorzystanie technologii do realizacji zadań w najbardziej produktywny sposób.  To środowisko pracy, w którym pracownicy czują się inspirowani przez liderów i menedżerów do wykorzystania potencjału technologii w celu wsparcia ich pracy i rozwoju biznesu.

Z badań Microsoft wynika, że jedynie 17 proc. Europejczyków ma poczucie, że pracują w przedsiębiorstwie, gdzie dominuje cyfrowa kultura organizacyjna. W przypadku Polski ten odsetek był jeszcze niższy i sięgnął jedynie 15 proc. odpowiedzi.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, instytucje i przesiębiorstwa, niezależnie od wielkości i branży poszukują sposobów na dynamiczny wzrost biznesu oraz jego rozwój. Dla każdej organizacji oznacza to inne wyzwania. Obecnie liderzy nie kwestionują czy cyfryzacja ich przedsiębiorstw jest konieczna, tylko zastanawiają się jak w najlepszy sposób wykorzystać jej potencjał. Nasze badania wyraźnie pokazują, że budowanie kultury cyfrowej wzmacnia efekty zastosowania nowych technologii, a w rezultacie transformację organizacji. Technologia stanowi fundament tej zmiany, jednak kultura organizacyjna i jej otwartość na zmianę i innowacje jest równie istotna” – mówi Agnieszka Rynkowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft.

 

Najnowsze badania Microsoft opublikowane w styczniu 2018 r. to pierwsze opracowanie analizujące wzajemny wpływ technologii i ludzi na miejsce pracy – zostały zaprojektowane w celu uzyskania wniosków wspierających decydentów w rozwinięciu potencjału nowoczesnego miejsca pracy. W badaniu wzięło udział 20 tys. pracowników z 21 krajów europejskich, w tym 1000 pracowników z Polski. Reprezentowali oni firmy zatrudniające od 50 do 250+ pracowników.

Technologia to jednak nie wszystko

Badania wskazują, że jedynie 17 proc. pracowników w Polsce czuje się wysoce produktywna w realizacji swoich zadań. Jeszcze bardziej pesymistyczne opinie przedstawili respondenci z firm europejskich, wśród których tylko 11 proc. zadeklarowało wysoką produktywność. Skala pozytywnych odpowiedzi zdecydowanie wzrasta w firmach o wysokiej kulturze cyfrowej. W przypadku polskich respondentów, w firmach o wysokiej kulturze cyfrowej, 32 proc. pracowników ma poczucie bardzo wysokiej produktywności pracy.

Analiza firm o niskim i wysokim stopniu wykorzystania technologii pokazuje niewielki stopień podniesienia produktywności pracowników w związku z wprowadzeniem technologii. Znaczący wzrost produktywności uzyskują dopiero te firmy, które łączą wprowadzenie technologii z działaniami na rzecz wzmocnienia cyfrowej kultury organizacyjnej.

Z badań wynika także, że cyfrowa kultura organizacyjna, która prowadzi do podniesienia produktywności zespołu, charakteryzuje się zdecydowanie większą promocją technologii przez liderów i menedżerów, którzy własnym przykładem pokazują możliwości jej wykorzystania. Kolejnym czynnikiem cechującym cyfrową kulturę w polskich firmach jest lepszy dostęp do informacji w całej firmie, wsparcia informatycznego oraz najbardziej aktualnej technologii. Wśród czynników kulturowych podnoszących produktywność można wskazać większą autonomię w pracy, wyższy stopień włączania pracowników w procesy decyzyjne, zapewnienie poczucia zadowolenia i uczciwości, koncentrację na wysokiej jakości pracy oraz wyższy stopień integracji pracowników.

W kulturze cyfrowej rośnie zaangażowanie

Jedynie 15 proc. polskich pracowników przyznało, że ma poczucie wysokiego zaangażowania w realizację zadań. W Europie odsetek ten jest wyższy i osiągnął poziom 20 proc. Badania pokazały również, że pracownicy z firm charakteryzujących się silną kulturą cyfrową deklarują czterokrotnie wyższy poziom zaangażowania niż pracownicy z firm o słabej kulturze cyfrowej. 

Co to oznacza? Są oni zdolni do osiągnięcia płynnej pracy bez dużego wysiłku – z pasją i energią koncentrując się na realizacji zadań. Połączenie technologii z cyfrową kulturą organizacji prowadzi do wyższej produktywności oraz podnosi zaangażowanie i poczucie wpływu pracowników na organizację. Daje to liderom przewagę nad konkurencją już dziś oraz przygotowuje firmę i jej pracowników do zmian w przyszłości. Badania wyraźnie pokazują, że bez silnej kultury cyfrowej, wprowadzenie technologii ma niewielki wpływ na podniesienie produktywności i co ciekawe, może obniżyć stopień zaangażowania pracowników. Wprowadzenie technologii do firmy o słabej kulturze cyfrowej, daje niewielki wzrost wydajności, a dodatkowo może szkodzić zaangażowaniu pracowników.

„Każda firma, która myśli o nielinearnym wzroście, zmianie modelu biznesowego, musi mieć świadomość, że należy równolegle myśleć o budowaniu kultury cyfrowej. Brak działań w tym zakresie może wręcz uniemożliwić efekt wykorzystania technologii. Pracownicy w firmie z rozwiniętą kulturą cyfrową pracują bardziej produktywnie, a nie dłużej. Są w większym stopniu skoncentrowani na zadaniach i z większą pasją i zaangażowaniem podchodzą do ich realizacji. Ma to pozytywny wpływ na jakość pracy i rezultaty w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym” – podkreśla Agnieszka Rynkowska.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*