Kadry telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa pod lupą rządu

Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe sektora telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa w Polsce, zwanego TCB, to obszar badawczy nowo utworzonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projektem steruje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym przyjęto plan pracy Rady, priorytetowo traktujący działalność badawczą.

Sektor telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwa jest linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi szczepionkę przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB. Dlatego niedobór dostępnych danych analitycznych potrzeb rynku pracy sektora TCB musi być zażegnany. Nowo powołana Rada Sektorowa ds. kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo ma doprowadzić do transferu najlepszych w tym obszarze praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB. Jej celem strategicznym jest dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych.

Monitoring kadr sektora TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada chce włączyć kilkadziesiąt przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT.

W pierwszych miesiącach działalności Rada skupi się na działalności badawczej i analitycznej i usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych – określeniu obszarów badawczych i przeprowadzeniu badania kompetencji pracowników sektora TCB w Polsce, a także monitorowaniu kompetencji pracowników i pracodawców. Plany na jesień, to rekomendacja rozwiązań i zmian systemowych i legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym rekomendacja zmian sektorowych ram kwalifikacji, przez podjęcie pierwszych inicjatyw nakładających obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji ICT.

Do zadań Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo będzie też należało uruchomienie przepływu informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje między kadrami sektora TCB a szeroko rozumianym HR, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Rada będzie też dążyć do zaangażowanie partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora.

Rada została powołana przez ministra rozwoju i działa na podstawie art. 4c i 4 e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rada ma stanowić kwintesencje współpracy przedsiębiorców działających na rynku teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa oraz instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej prowadzącymi kształcenie i szkolenia zawodowe na potrzeby sektora.

Plan Rady został przyjęty na okres do października 2022 r. Zgodnie z nim spotkania plenarne Rady będą się odbywać minimum 2 razy w roku, natomiast bieżące jej prace będą prowadzone przez wewnętrzne Komitety z udziałem ekspertów branży, w tym m.in. komitety: ds. strategii i programu działania Rady SR TCB, ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży TCB, ds. badań i analiz potrzeb kompetencyjnych branży TCB, ds. mechanizmów rozwoju kompetencji branży TCB, ds. systemu edukacji, w tym szkolnictwa branżowego TCB, ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB, ds. rozwiązań legislacyjnych branży TCB, ds. systemu oceny kwalifikacji branżowych TCB, ds. rozwoju kompetencji technologicznych branży TCB, ds. rozwoju kompetencji zarządczych, procesowych i proceduralnych branży TCB, ds. informacji i komunikacji Rady SR TCB.

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*