Kiedy przychodzi czas na ESM?

Robert Gontkiewicz 

Coraz więcej firm używa rozwiązań ITSM poza obszarami technicznymi. Jednak aby osiągnąć z tych działań zakładane korzyści konieczna jest zamiana kultury organizacyjnej u podstaw której leży szeroka współpraca IT i biznesu.

Enterprise Service Managament oznacza wykorzystywanie najlepszych praktyk zarządzania usługami IT w nietechnologicznych obszarach organizacji: w HR, działach prawnych, logistycznych, w zarządzaniu aktywami i w wielu innych. Ta koncepcja rozwija się szybko w ciągu kilku ostatnich lat z powodu niewątpliwych korzyści, jakie wiążą się z centralizacją i automatyzacją dostarczania usług i zgłaszania problemów.

Według firmy badawczej Apps Round The World światowy rynek aplikacji ITSM/ESM ma do 2024 r. osiągnąć wartość 5,7 mld USD w porównaniu z 5,4 mld USD w 2019 r. przy średniorocznej stopie wzrostu wynoszącej 0,9%. W 2019 roku liderami tego rynku były firmy ServiceNow i Atlassian o udziałach odpowiednio 37,7% i 34,4%, duże wzrosty odnotowało też BMC Software i Ivanti.

Kiedy zacząć myśleć o ESM?

To, że firma korzysta od dawna z ITSM wcale nie musi oznaczać, że jest gotowa na ESM. Wdrożenie zarządzania usługami przedsiębiorstwa nie jest zwykłą zamianą „IT” na „E”. Jeśli w organizacji nie istnieje kultura współpracy pomiędzy IT i biznesem, implementacja ESM może się po prostu nie udać. Koncentracja IT i działów biznesowych na realizacji swoich wewnętrznych celów, a nie na osiąganiu celów organizacyjnych i zamykanie się w silosach powoduje, że ESM nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Rozszerzenie ITSM w przedsiębiorstwie musi być przede wszystkim inicjatywą biznesową, a nie informatyczną, i co gorsza, co się zdarza, wymuszoną. Biznes powinien widzieć, dlaczego wykorzystanie koncepcji ITSM może przynieść korzyści całej firmie.

A zatem jeśli w przedsiębiorstwie, prócz samej chęci wdrożenia, istnieje autentyczna współpraca pomiędzy biznesem a IT, dzielenie się wiedzą i wspólne tworzenie strategii rozwoju, można myśleć o wdrożeniu ESM. Na czym właściwie taka kooperacja polega?

Według praktyków ma ona miejsce gdy:

 • Pracownicy spoza IT biorą aktywny i zaangażowany udział w działaniach związanych z zarządzaniem usługami, a właściciele niektórych usług (lub większości) nie pracują w dziale IT.
 • IT komunikuje w jaki sposób ITSM przynosi korzyści organizacji i promuje takie rozwiązania. Sukcesy ITSM (i wnioski z nich płynące) są regularnie nagłaśniane, a firma odczuwa pozytywny wpływ wdrożenia i stosowania ITSM.
 • Procesy ITSM są uproszczone, tak jak to tylko możliwe. Role i obowiązki są jasno zdefiniowane, zrozumiałe i akceptowane, a procesy ułatwiają pracę, a nie stanowią przeszkód w jej wykonywaniu.
 • IT jest uczestnikiem i partnerem w rozwoju strategii biznesowej. Pracownicy działu informatycznego uczestniczą w spotkaniach dotyczących strategii i planowania biznesowego.
 • Pracownicy biznesowi mają dobre doświadczenia w kontaktach z działem IT. Komunikacja jest odpowiednia, istotna i terminowa.
 • Dział IT komunikuje się językiem biznesu. Katalog usług przedstawia usługi IT w kategoriach wartości biznesowej i wyników biznesowych.
 • Relacja IT – biznes to relacja współpracowników i kolegów, a nie „dostawcy usług” i „klienta”. Dzięki temu, że informatycy i pracownicy biznesowi pracują jako zintegrowana jednostka, wysiłki skupiają się na prawdziwym kliencie/użytkowniku, czyli osobie lub firmie, która korzysta z usług.

ESM nie tylko przynosi korzyści każdemu działowi, w którym zostanie zastosowany, ale pomaga również przełamać mentalność silosów, która często istnieje w organizacji. To niezwykle ważne, ponieważ firmy w których funkcjonuje silosowe myślenie i działanie, nie są w stanie szybko reagować na zmiany rynkowe.

Jak znaleźć odpowiedniego dostawcę ESM?

 Rozwiązań ITSM/ESM jest na rynku mnóstwo, więc wybór nie jest łatwy. Firmy na różny sposób zbierają dane o dostępnych narzędziach. Jak podaje raport Reserch in Action z 2020 roku 21% organizacji szuka informacji o dostawcach w profesjonalnych publikacjach oferujących porównania różnych rozwiązań, takich jak Forrester Wave, Vendor Selection Matrix czy MQ, 16,2% korzysta w tym celu z prasy (tradycyjnej i online), dla 15,6% najważniejsze są kontakty w branży, 11,9% sięga po dane od dostawców, a 11,6% szuka ich w mediach społecznosciowych. Najmniej firm czerpie wiedzę z case studies (3,7%).

Jeśli przedsiębiorstwo zaczyna wdrożenie ESM od konkretnego obszaru, warto poszukać rozwiązania, które ma już wbudowane odpowiednie procesy i funkcje. Coraz powszechniejsze stają się moduły ESM wspierające przepływy pracy w różnych działach biznesowych, takich jak np: HR, finanse, prawo czy zarządzanie aktywami.

Wybierając systemu ESM, należy pomyśleć także o tym, jaki będzie stan technologii za dwa lata, jak również upewnić się, że narzędzie jest kompatybilne z obecnym środowiskiem IT. Wybrana platforma powinna nadążać za trendami rynkowymi w zakresie automatyzacji, DevOps, AIOps, AI, uczenia maszynowego, chmury i możliwości integracyjnych. Automatyzacja pozwoli zespołom IT na większą wydajność i produktywność. Natomiast sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będzie wspierać nowoczesne sposoby pracy, a inteligentne chatboty poprawią jakość obsługi klienta i pracownika.

Zadaj właściwe pytania

Wszystkie zebrane przez firmę informacje na temat dostawców ESM posłużą do oceny i zbudowania dobrego zapytania ofertowego. Według Pink Elephant (międzynarodowej organizacji zajmującej się szkoleniami i certyfikacją) request for proposal (RFP) powinno zawierać takie pytania jak:

 • Kim jest dostawca jako firma, na jakiej technologii bazuje i jakie są jego plany wspierania przyszłych trendów? Bez tych informacji trudno ocenić mniejszych graczy, a bywa, że mniej znany vendor może okazać się lepszym wyborem.
 • Jak wymagania systemowe sprzedawcy mają się do architektury klienta, bezpieczeństwa, skalowalności bazy danych etc.? Niektóre kwestie mogą wymagać dodatkowych danych – na przykład, jeśli klient jest zainteresowany rozwiązaniem w chmurze, może to uzasadniać bardziej dogłębne pytania o bezpieczeństwo.
 • W jaki sposób funkcje systemu dostawcy wspierają wszystkie procesy opisane w RFP? Jak wygląda przekazywanie rekordów z jednego procesu do drugiego, raportowanie, przetwarzanie transakcji i inne aspekty niezbędne do uproszczenia procesów ITSM w organizacji?
 • Jaki jest rzeczywisty koszt posiadania (TCO) rozwiązania w prognozowanym okresie czasu, w tym koszty instalacji, koszty licencji (we wszystkich ich odmianach) oraz przyszłe opłaty za wymagane odświeżenia lub aktualizacje w określonych odstępach czasu.

Chodzi o to, aby opracować pytania, które pomogą ocenić, jak dostawca może jak najlepej zaspokoić potrzeby firmy w zakresie ESM, a nie automatycznie wybierać najtańszą opcję.

 

24 najlepszych dostawców rozwiązań ITSM w 2020 roku na świecie 

Dostawca

Nazwa produktu

Atlassian Jira Service Management
Axios Assyst
BMC BMC Helix, Remedy Service Managment Suite
Broadcom Clarity Service Management
Cherwell Cherwell Service Mangement
Easyvista EV Service Mnagement
Efecte Efecte Service Management
Freshworks Freshservice
IBM Control Desk, Maximo
Ivanti Service Manager
Matrix42 Enterprise Service Management, Secure Unified Endpoint Manageent
Micro Focus Service Management Automation X(SMAX), IT Operations Management
Microsoft System Center Service Management, Microsoft Operationa Manager
OmniNet Omnitracker
open source (1) OTRS, RT und openITCOCKPIT fur Incident und Problem Management (2) I-Doit, OCS InventoryNG, OpenQRM, RANCID, Facter, Opsi und Puppet for Change, Configuration und Asset Management (3) R-Project, SE Toolkit, Orca und ]Project-OPen[ fur Capacity Management
SAP SAP Solution Manager
ServiceNow ServiceNow It Service Management
Serviceware Serviceware Processes (help Line), Serviceware Financials (anafee)
Solarwinds Service Desk
TOPdesk TOPdesk Lite, Professional and Enterprise for ESM zawierajacy IT/FM/HR Service
USU USU IT Service Desk
Vision Helpdesk Help Desk Sftware, Satellite Help Desk
Zendesk Zendesk
4me 4me Service Management

źródło: Reserch in Action, Vendor Selection Matrix, 2020

 

Strategia i kryteria wyboru

Research In Action opracował matrycę oceny dostawców ESM (w modelu SaaS). Pokazuje ona jakie czynniki uwzględnić w strategii wyboru rozwiązania i jakie kryteria oceny wziąć pod uwagę.

Strategia wyboru

Dyferencjacja i USP Czy rozwiązanie posiada unikalne cechy oferty (Unique Selling Propositions – USP) i wyraźne wyróżniki? 35%
Wizja i strategia Go-to-Market Czy dostawca posiada spójną wizję związaną z większością prawdopodobnych scenariuszy na rynku? 30%
Innowacyjność i ekosystem partnerski Jak innowacyjny jest dostawca? Jak jest zorganizowany ekosystem partnerski i jak efektywne jest zarządzanie nim? 20%
Rentowność i zdolności wykonawcze Jak prawdopodobne jest długoterminowe przetrwanie firmy na rynku? Czy firma posiada niezbędne zasoby, by zrealizować strategię? 15%

 

Kryteria wyboru

Zakres oferowanego rozwiązania Czy rozwiązanie posiada wszystkie oczekiwane przez klienta funkcjonalności? 30%
Cena versus wskaźnik wartości Jak klienci oceniają relację pomiędzy ceną a postrzeganą wartością rozwiązania? 30%
Satysfakcja klienta Jak usatysfakcjonowani są klienci rozwiązaniem i dostawcą? 25%
Wielkość rynku i wzrost Jak duży jest udział dostawcy w rynku i czy jego wzrost jest wyższy od rynkowej stopy procentowej? 15%

źródło: Reserch in Action, Vendor Selection Matrix, 2020

 

Jira Service Management – być może ma wszystko czego potrzebujesz

Firma Systemology w 2020 roku przeprowadziła własne badanie dotyczące systemów Jira Service Management porównując je z narzędziami innych dostawców. Wynika z niego, ze Jira Service Management jest niezwykle efektywnym kosztowo systemem ITSM. Jego domyślne możliwości dostarczają co najmniej 80% najbardziej potrzebnych funkcji, za konkurencyjną cenę. Wystarczy jeszcze, w celu zapewnienia dodatkowych możliwości, dodać kilka aplikacji ze sklepu z aplikacjami Atlassian, by otrzymać idealne rozwiązanie.

Funkcje

Jira Service Management

Inne rozwiązania

Zarządzane incydentami i problemami. + +
Zarządzanie zmianą. + +
Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi. + +
Katalog usług i portal zapytań (w tym zewnętrznych. + +
Zarządzanie wiedzą FAQ dla klientów i artykuły techniczne dla pracowników. + +
Zarządzanie poziomem usług. + +
Zarządzanie przepływem zgłoszeń, kierowanie zgłoszeń do ekspertów. + +
Zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zasobami. aplikacja z Atlassian Marketplace +
Raporty i kokpity. + +
Przyjazne użytkownikowi, nowoczesny, czytelny UX. + +
Kastomizacja. + +
Integracje. + +
Skalowalność. + +
Szkolenia prowadzone przez dostawców i partnerów. + +
Akredytowani, profesjonalni partnerzy usług. + +
PPM, wykresy Gantta etc. aplikacje z Atlassian Marketplace +
Cloud based / SaaS. + +
Integracja z O365/AAD SSO. Atlassian Access* tak
Standardy bezpieczeństwa. ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27018

SOC 2 SOC3 PCI DSS VPAT

CSA CCM / STAR GDPR

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27017:2015

ISO/IEC 27018:2014

SSAE 18 SOC 1 oraz SOC 2

Możliwość lokalnego wsparcia + +

* Atlassian Access to subskrypcja dla całej firmy, która zapewnia centralne zarządzanie wieloma produktami Atlassian Cloud. Funkcja ta służy zwiększeniu bezpieczeństwa. Obejmuje SSO, AzureAD Login, tokeny API i wiele więcej.

Autor artykułu – Robert Gontkiewicz jest współwłaścicielem i prezesem firmy Optimatis.

Zajrzyj na stronę firmy: Optimatis.pl 

 

 

 

 

 

 

Czytaj także:

ESM – nowe trendy na rok 2021

Źródło: Optimatis

Ilustracja: Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*